Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1310R(03)

Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1310/2013 af 17. december 2013 om fastsættelse af overgangsforanstaltninger vedrørende støtte til landdistriktsudvikling fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL), om ændring af Europa- Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1305/2013 for så vidt angår midler og deres fordeling i 2014 og om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 73/2009 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1307/2013, (EU) nr. 1306/2013 og (EU) nr. 1308/2013 med hensyn til deres anvendelse i 2014 (EUT L 347 af 20.12.2013)

OJ L 130, 19.5.2016, p. 20–21 (GA)
OJ L 130, 19.5.2016, p. 14–14 (CS, EN, LV, HU, NL)
OJ L 130, 19.5.2016, p. 62–62 (ES)
OJ L 130, 19.5.2016, p. 27–27 (EL, FI)
OJ L 130, 19.5.2016, p. 13–13 (HR, MT)
OJ L 130, 19.5.2016, p. 39–42 (PL)
OJ L 130, 19.5.2016, p. 16–16 (RO)
OJ L 130, 19.5.2016, p. 24–26 (LT)
OJ L 130, 19.5.2016, p. 30–31 (DE)
OJ L 130, 19.5.2016, p. 12–12 (SL)
OJ L 130, 19.5.2016, p. 21–21 (SV)
OJ L 130, 19.5.2016, p. 44–46 (FR)
OJ L 130, 19.5.2016, p. 16–17 (DA)
OJ L 130, 19.5.2016, p. 20–20 (PT)
OJ L 130, 19.5.2016, p. 19–21 (SK)
OJ L 130, 19.5.2016, p. 15–15 (BG, ET)
OJ L 130, 19.5.2016, p. 25–25 (IT)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1310/corrigendum/2016-05-19/oj

19.5.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 130/16


Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1310/2013 af 17. december 2013 om fastsættelse af overgangsforanstaltninger vedrørende støtte til landdistriktsudvikling fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL), om ændring af Europa- Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1305/2013 for så vidt angår midler og deres fordeling i 2014 og om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 73/2009 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1307/2013, (EU) nr. 1306/2013 og (EU) nr. 1308/2013 med hensyn til deres anvendelse i 2014

( Den Europæiske Unions Tidende L 347 af 20. december 2013 )

Side 869, artikel 4, litra a):

I stedet for:

»a)

henvisningen til afsnit VI, kapitel 1, i forordning (EU) nr. 1306/2013 1306i artikel 28, 29, 30 og 33 …«

læses:

»a)

henvisningen til afsnit VI, kapitel 1, i forordning (EU) nr. 1306/2013 i artikel 28, 29, 30 og 33 …«.

Side 869, artikel 4, litra b):

I stedet for:

»b)

henvisningen i artikel 40, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1305/2013 til artikel 17a i forordning (EU) 1307nr. 1307/2013 som en henvisning artikel 132 i forordning (EF) nr. 73/2009«

læses:

»b)

henvisningen i artikel 40, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1305/2013 til artikel 17a i forordning (EU) nr. 1307/2013 som en henvisning artikel 132 i forordning (EF) nr. 73/2009«.

Side 869, artikel 4, litra c):

I stedet for:

»c)

henvisningen i artikel 40, stk. 2, litra a), i forordning (EU) nr. 1305/2013 til artikel 17 i forordning (EU) 1307nr. 1307/2013 som en henvisning artikel 121 i forordning (EF) nr. 73/2009.«

læses:

»c)

henvisningen i artikel 40, stk. 2, litra a), i forordning (EU) nr. 1305/2013 til artikel 17 i forordning (EU) nr. 1307/2013 som en henvisning artikel 121 i forordning (EF) nr. 73/2009.«.

Side 870, artikel 6, nr. 2), vedrørende artikel 40, stk. 3, første afsnit, i forordning (EF) nr. 73/2009:

I stedet for:

»3.   Medmindre andet fremgår af artikel 26 i Europa- Parlamentets og Rådets forordning 1306(EU) nr. 1306/2013 (*), …

læses:

»3.   Medmindre andet fremgår af artikel 26 i Europa- Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 (**), …

Side 874, artikel 6, nr. 15), vedrørende (**)-fodnoten til artikel 136a, stk. 1, første afsnit:

I stedet for:

»(**)

1307Europa-Parlamentets 1307og Rådets forordning (EU) nr. 1307 …«

læses:

»(**)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1307 …«.

Side 875, artikel 7, overskrift og indledning:

I stedet for:

»Artikel 7

Ændringer af forordning (EU) nr. 1307/20131307

I forordning (EU) nr. 1307/2013 1307foretages følgende ændringer:«

læses:

»Artikel 7

Ændringer af forordning (EU) nr. 1307/2013

I forordning (EU) nr. 1307/2013 foretages følgende ændringer:«.

Side 875, artikel 8, overskrift og indledning:

I stedet for:

»Artikel 8

Ændringer af forordning (EU) nr. 1306/20131306

I forordning (EU) nr. 13061306/2013 foretages følgende ændringer:«

læses:

»Artikel 8

Ændringer af forordning (EU) nr. 1306/2013

I forordning (EU) nr. 1306/2013 foretages følgende ændringer:«.

Side 875, artikel 9, overskrift og indledning:

I stedet for:

»Artikel 9

Ændringer af forordning (EU) nr. 1308/20131308

I forordning (EU) nr. 13081308/2013 foretages følgende ændringer:«

læses:

»Artikel 9

Ændringer af forordning (EU) nr. 1308/2013

I forordning (EU) nr. 1308/2013 foretages følgende ændringer:«.

Side 876, artikel 10, nr. 2), vedrørende artikel 58, stk. 6, i forordning (EU) nr. 1305/2013:

I stedet for:

»6.   De midler, der overføres til ELFUL ved anvendelse af artikel 136a, stk. 1, i forordning (EF) nr. 73/2009 og artikel 7, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1307/2013, 1307såvel som …«

læses:

»6.   De midler, der overføres til ELFUL ved anvendelse af artikel 136a, stk. 1, i forordning (EF) nr. 73/2009 og artikel 7, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1307/2013, såvel som …«.

Side 877, bilag I, sammenligningstabel:

Efter artikel 36, litra a), nr. v), indsættes følge række for henholdsvis forordning (EF) nr. 1698/2005 og forordning (EU) nr. 1305/2013:

»Artikel 36, litra a), nr. vi): støtte til ikkeproduktive investeringer

Artikel 17, stk. 1, litra d)«

Side 880, bilag II, punkt 4), vedrørende bilag VIII til forordning (EF) nr. 73/2009:

I tabel 2 udgår rækken vedrørende Kroatien.

Side 882, bilag II, punkt 5, vedrørende bilag VIIIc til forordning (EF) nr. 73/2009, overskrift:

I stedet for:

»Nationale lofter som omhandlet i artikel 72a, stk. 3, og artikel 125a, stk. 3«

læses:

»Nationale lofter som omhandlet i artikel 72a, stk. 6, og artikel 125a, stk. 5«.Top