Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R1099

Kommissionens forordning (EU) nr. 1099/2010 af 26. november 2010 om ændring af bilag I til forordning (EF) nr. 669/2009 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 for så vidt angår en mere intensiv offentlig kontrol af visse foderstoffer og fødevarer af ikke-animalsk oprindelse EØS-relevant tekst

OJ L 312, 27.11.2010, p. 9–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 041 P. 269 - 273

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1099/oj

27.11.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 312/9


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1099/2010

af 26. november 2010

om ændring af bilag I til forordning (EF) nr. 669/2009 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 for så vidt angår en mere intensiv offentlig kontrol af visse foderstoffer og fødevarer af ikke-animalsk oprindelse

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 af 29. april 2004 om offentlig kontrol med henblik på verifikation af, at foderstof- og fødevarelovgivningen samt dyresundheds- og dyrevelfærdsbestemmelserne overholdes (1), særlig artikel 15, stk. 5, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 669/2009 (2) er der fastsat bestemmelser om den mere intensive offentlige kontrol af importen af visse foderstoffer og fødevarer af ikke-animalsk oprindelse, der er opført i nævnte forordnings bilag I, som skal foretages på indgangsstederne til de områder, der er opført i bilag I til forordning (EF) nr. 882/2004.

(2)

Det fastsættes i artikel 2 i forordning (EF) nr. 669/2009, at listen i bilag I skal revideres regelmæssigt og mindst hvert kvartal, hvor der som minimum anvendes de informationskilder, der er anført i den nævnte artikel.

(3)

Forekomsten og relevansen af fødevarehændelser, der anmeldes via det hurtige varslingssystem for fødevarer og foder (RASSF), resultaterne af forskellige kontrolbesøg, som Levnedsmiddel- og Veterinærkontoret aflægger i tredjelande, og de rapporter, som medlemsstaterne har forelagt Kommissionen i henhold til artikel 15 i forordning (EF) nr. 669/2009, viser, at det er nødvendigt at tage listen i bilag I til den pågældende forordning op til revision.

(4)

Bilag I skal navnlig revideres på den måde, at kontrolhyppigheden nedsættes for varer, for hvilke ovennævnte informationskilder viser en generel forbedring af opfyldelsen af relevant EU-lovgivning, og for hvilke det ikke er nødvendigt med en mere intensiv offentlig kontrol, og at kontrolhyppigheden øges for andre varer, for hvilke de samme kilder viser en så høj grad af manglende opfyldelse af relevant EU-lovgivning, at det er nødvendigt at indføre en mere intensiv offentlig kontrol.

(5)

Forordning (EF) nr. 669/2009 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(6)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag I til forordning (EF) nr. 669/2009 erstattes af teksten i bilaget til denne forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 1. januar 2011.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 26. november 2010.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 165 af 30.4.2004, s. 1.

(2)  EUT L 194 af 25.7.2009, s. 11.


BILAG

»BILAG I

A.   Foderstoffer og fødevarer af ikke-animalsk oprindelse, der skal underkastes en mere intensiv offentlig kontrol på det udpegede indgangssted

Foderstoffer og fødevarer

(påtænkt anvendelse)

KN-kode (1)

Oprindelsesland

Fare

Hyppighed af fysisk kontrol og identitetskontrol

(%)

Jordnødder (peanuts), med skal

1202 10 90

Argentina

Aflatoksiner

10

Jordnødder (peanuts), afskallede

1202 20 00

Jordnøddesmør

2008 11 10

Jordnødder (peanuts), tilberedt eller konserveret på anden måde

2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98

(Foderstoffer og fødevarer)

 

Jordnødder (peanuts), med skal

1202 10 90

Brasilien

Aflatoksiner

10

Jordnødder (peanuts), afskallede

1202 20 00

Jordnøddesmør

2008 11 10

Jordnødder (peanuts), tilberedt eller konserveret på anden måde

2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98

(Foderstoffer og fødevarer)

 

Tørrede nudler

(Fødevarer)

ex 1902

Kina

Aluminium

10

Sporstoffer (2)

(Foderstoffer og fødevarer)

ex 2817 00 00ex 2820 90 10; ex 2820 90 90ex 2821 10 00; ex 2825 50 00ex 2833 25 00; ex 2833 29 20ex 2833 29 80; ex 2836 99 11ex 2836 99 17

Kina

Cadmium og bly

10

Mango

(Fødevarer — ferske eller kølede)

ex 0804 50 00

Den Dominikanske Republik

Pesticidrester analyseret efter multirestmetoder baseret på GC-MS og LC-MS eller efter metoder til påvisning af en enkelt restkoncentration (3)

10

Meterbønner (Vigna sesquipedalis)

ex 0708 20 00; ex 0710 22 00

Den Dominikanske Republik

Pesticidrester analyseret efter multirestmetoder baseret på GC-MS og LC-MS eller efter metoder til påvisning af en enkelt restkoncentration (3)

50

Karela (Momordica charantia)

ex 0709 90 90; ex 0710 80 95

Flaskegræskar (Lagenaria siceraria)

ex 0709 90 90; ex 0710 80 95

Peberfrugter

0709 60 10; 0709 60 99; 0710 80 51; 0710 80 59

Auberginer

0709 30 00; ex 0710 80 95

(Fødevarer — ferske, kølede eller frosne grøntsager)

 

Appelsiner (friske eller tørrede)

0805 10 20; 0805 10 80

Egypten

Pesticidrester analyseret efter multirestmetoder baseret på GC-MS og LC-MS eller efter metoder til påvisning af en enkelt restkoncentration (7)

10

Ferskner

0809 30 90

Granatæbler

ex 0810 90 95

Jordbær

0810 10 00

Grønne bønner

ex 0708 20 00

(Fødevarer — ferske frugter og grøntsager)

 

Jordnødder (peanuts), med skal

1202 10 90

Ghana

Aflatoksiner

50

Jordnødder (peanuts), afskallede

1202 20 00

Jordnøddesmør

2008 11 10

(Foderstoffer og fødevarer)

 

Karryblade (Bergera/Murraya koenigii)

(Fødevarer — ferske urter)

ex 1211 90 85

Indien

Pesticidrester analyseret efter multirestmetoder baseret på GC-MS og LC-MS eller efter metoder til påvisning af en enkelt restkoncentration (5)

10

Chili (Capsicum annuum), hel

ex 0904 20 10

Indien

Aflatoksiner

50

Chili (Capsicum annuum), knust eller formalet

ex 0904 20 90

Chiliprodukter (karry)

0910 91 05

Muskatnød (Myristica fragrans)

0908 10 00

Muskatblomme vMyristica fragrans)

0908 20 00

Ingefær (Zingiber officinale)

0910 10 00

Curcuma longa (gurkemeje)

0910 30 00

(Fødevarer — tørrede krydderierv

 

Jordnødder (peanuts), med skal

1202 10 90

Indien

Aflatoksiner

20

Jordnødder (peanuts), afskallede

1202 20 00

Jordnøddesmør

2008 11 10

Jordnødder (peanuts), tilberedt eller konserveret på anden måde

2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98

(Foderstoffer og fødevarer)

 

Vandmelonfrø (egusi, citrullus lanatus) og deraf afledte produkter

(Fødevarer)

ex 1207 99 97; ex 1106 30 90; ex 2008 99 99

Nigeria

Aflatoksiner

50

Basmatiris til direkte konsum

(Fødevarer — sleben ris)

ex 1006 30

Pakistan

Aflatoksiner

20

Chili (Capsicum annuumx(, hel

ex 0904 20 10

Peru

Aflatoksiner og ochratoksin A

10

Chili (Capsicum annuum), knust eller formalet

ex 0904 20 90

(Fødevarer — tørret krydderi)

 

Blade af koriander

ex 0709 90 90

Thailand

Salmonella (6)

10

Basilikum

ex 1211 90 85

Mynte

ex 1211 90 85

(Fødevarer — ferske urter)

 

Blade af koriander

ex 0709 90 90

Thailand

Pesticidrester analyseret efter multirestmetoder baseret på GC-MS og LC-MS eller efter metoder til påvisning af en enkelt restkoncentration (4)

20

Basilikum

ex 1211 90 85

(Fødevarer — ferske urter)

 

Meterbønner (Vigna sesquipedalis)

ex 0708 20 00; ex 0710 22 00

Thailand

Pesticidrester analyseret efter multirestmetoder baseret på GC-MS og LC-MS eller efter metoder til påvisning af en enkelt restkoncentration (4)

50

Auberginer

0709 30 00; ex 0710 80 95

Kål

0704; ex 0710 80 95

(Fødevarer — ferske, kølede eller frosne grøntsager)

 

Peberfrugter

0709 60 10; 0709 60 99; 0710 80 51; 0710 80 59

Tyrkiet

Pesticidrester analyseret efter multirestmetoder baseret på GC-MS og LC-MS eller efter metoder til påvisning af en enkelt restkoncentration (8)

10

Courgetter

0709 90 70; ex 0710 80 95

Tomater

0702 00 00; 0710 80 70

(Fødevarer — ferske, kølede eller frosne grøntsager)

 

Pærer

(Fødevarer)

0808 20 10; 0808 20 50

Tyrkiet

Pesticid: amitraz

10

Tørrede druer

(Fødevarer)

0806 20

Usbekistan

Ochratoksin A

50

Jordnødder (peanuts), med skal

1202 10 90

Vietnam

Aflatoksiner

10

Jordnødder (peanuts), afskallede

1202 20 00

Jordnøddesmør

2008 11 10

Jordnødder (peanuts), tilberedt eller konserveret på anden måde

2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98

(Foderstoffer og fødevarer)

 

Chili (Capsicum annuum), knust eller formalet

ex 0904 20 90

Alle tredjelande

Sudan-farvestoffer

20

Chiliprodukter (karry)

0910 91 05

Curcuma longa (gurkemeje)

0910 30 00

(Fødevarer — tørrede krydderier)

 

Rød palmeolie

ex 1511 10 90

(Fødevarer)

 

B.   Definitioner

I dette bilag omfatter »Sudan-farvestoffer« følgende kemiske stoffer:

i)

Sudan I (CAS-nr. 842-07-9)

ii)

Sudan II (CAS-nr. 3118-97-6)

iii)

Sudan III (CAS-nr. 85-86-9)

iv)

Scarlet Red eller Sudan IV (CAS-nr. 85-83-6).«


(1)  Når det kun kræves, at visse produkter henhørende under en KN-kode skal undersøges, og der ikke findes nogen specifik underopdeling af koden i varenomenklaturen, er KN-koden markeret med »ex« (f.eks. ex 1006 30: kun basmatiris til direkte konsum er omfattet).

(2)  De i dette punkt omhandlede sporstoffer er sporstoffer, som tilhører den funktionelle gruppe af forbindelser af sporstoffer, jf. punkt 3, litra b), i bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 (EUT L 268 af 18.10.2003, s. 29). De bør underkastes den mere intensive kontrol, der er foreskrevet i denne forordning, også når de importeres til brug i fødevarer.

(3)  Herunder især rester af: amitraz, acephat, aldicarb, benomyl, carbendazim, chlorfenapyr, chlorpyrifos, CS2 (dithiocarbamater), diafenthiuron, diazinon, dichlorvos, dicofol, dimethoat, endosulfan, fenamidon, imidacloprid, malathion, methamidophos, methiocarb, methomyl, monocrotophos, omethoat, oxamyl, profenofos, propiconazol, thiabendazol, thiacloprid.

(4)  Herunder især rester af: acephat, carbaryl, carbendazim, carbofuran, chlorpyriphos, chlorpyriphos-methyl, dimethoat, ethion, malathion, metalaxyl, methamidophos, methomyl, monocrotophos, omethoat, prophenophos, prothiophos, quinalphos, triadimefon, triazophos, dicrotophos, EPN, triforin.

(5)  Herunder især rester af: triazophos, oxydemeton-methyl, chlorpyriphos, acetamiprid, thiamethoxam, clothianidin, methamidophos, acephat, propargit, monocrotophos.

(6)  Referencemetode EN/ISO 6579.

(7)  Herunder især rester af: carbendazim, cyfluthrin, cyprodinil, diazinon, dimethoat, ethion, fenitrothion, fenpropathrin, fludioxonil, hexaflumuron, lambda-cyhalothrin, methiocarb, methomyl, omethoat, oxamyl, phenthoat, thiophanat-methyl.

(8)  Herunder især rester af: methomyl og oxamyl.


Top