EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D0451

2009/451/EF: Kommissionens beslutning af 8. juni 2009 om Det Forenede Kongeriges ønske om at acceptere Rådets forordning (EF) nr. 4/2009 om kompetence, lovvalg, anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser og samarbejde vedrørende underholdspligt (meddelt under nummer K(2009) 4427)

OJ L 149, 12.6.2009, p. 73–73 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 013 P. 132 - 132

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/451/oj

12.6.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 149/73


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 8. juni 2009

om Det Forenede Kongeriges ønske om at acceptere Rådets forordning (EF) nr. 4/2009 om kompetence, lovvalg, anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser og samarbejde vedrørende underholdspligt

(meddelt under nummer K(2009) 4427)

(2009/451/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 11A,

under henvisning til Det Forenede Kongeriges skrivelse af 15. januar 2009 til Rådet og Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet vedtog den 18. december 2008 forordning (EF) nr. 4/2009 om kompetence, lovvalg, anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser og samarbejde vedrørende underholdspligt (1).

(2)

I overensstemmelse med artikel 1 i protokollen om Det Forenede Kongeriges og Irlands stilling, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, deltog Det Forenede Kongerige ikke i vedtagelsen af forordning (EF) nr. 4/2009.

(3)

I overensstemmelse med protokollens artikel 4 meddelte Det Forenede Kongerige ved brev af 15. januar 2009, modtaget af Kommissionen den 17. januar 2009, Rådet og Kommissionen, at det agtede at vedtage og deltage i forordning (EF) 4/2009.

(4)

Den 21. april 2009 afgav Kommissionen en positiv udtalelse til Rådet om Det Forenede Kongeriges ønske om at acceptere forordning (EF) nr. 4/2009 —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Forordning (EF) nr. 4/2009 finder anvendelse på Det Forenede Kongerige i overensstemmelse med artikel 2.

Artikel 2

Forordning (EF) nr. 4/2009 træder i kraft i Det Forenede Kongerige den 1. juli 2009.

Artikel 2, stk. 2, artikel 47, stk. 3, og artikel 71, 72 og 73 finder anvendelse fra den 18. september 2010.

Forordningens øvrige bestemmelser finder anvendelse fra den 18. juni 2011, hvis Haagerprotokollen af 2007 om, hvilken lov der skal anvendes på underholdspligt, er blevet gældende i Fællesskabet på den pågældende dato. Hvis denne betingelse ikke er opfyldt, finder forordningen anvendelse fra den dato, hvor protokollen bliver gældende i Fællesskabet.

Artikel 3

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. juni 2009.

På Kommissionens vegne

Jacques BARROT

Næstformand


(1)  EUT L 7 af 10.1.2009, s. 1.


Top