Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0864

2004/864/EF: Kommissionens afgørelse af 16. december 2004 om ændring af afgørelse 1999/478/EF om fornyelse af Den Rådgivende Komité for Fiskeri og Akvakultur

OJ L 370, 17.12.2004, p. 91–91 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 327M , 5.12.2008, p. 219–220 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 01 Volume 005 P. 154 - 154
Special edition in Romanian: Chapter 01 Volume 005 P. 154 - 154
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 017 P. 81 - 81

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/864/oj

17.12.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 370/91


KOMMISSIONENS AFGØRELSE

af 16. december 2004

om ændring af afgørelse 1999/478/EF om fornyelse af Den Rådgivende Komité for Fiskeri og Akvakultur

(2004/864/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Det er vigtigt for Kommissionen at få input fra aktørerne i anliggender vedrørende gennemførelsen af den fælles fiskeripolitik. Ved Kommissionens afgørelse 71/128/EØF (1) blev der nedsat en rådgivende komité for fiskeri. Sidstnævnte afgørelse blev erstattet af Kommissionens afgørelse 1999/478/EF af 14. juli 1999 om fornyelse af Den Rådgivende Komité for Fiskeri og Akvakultur (2). I artikel 3 i afgørelse 1999/478/EF er det fastsat, hvem der er medlem af Den Rådgivende Komité for Fiskeri og Akvakultur.

(2)

Ved afgørelse 1999/478/EF blev der oprettet fire arbejdsgrupper til udarbejdelse af komitéens udtalelser. Akvakultur hører ind under arbejdsgruppe 2.

(3)

På grund af den hastige vækst i den europæiske akvakultur i de seneste år bør denne sektors interesser repræsenteres bedre i Den Rådgivende Komité for Fiskeri og Akvakultur. Komitéen bør derfor udvides til også at omfatte næstformanden i arbejdsgruppe 2. Afgørelse 1999/478/EF bør ændres i overensstemmelse hermed —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

I artikel 3 i afgørelse 1999/478/EF foretages følgende ændringer:

a)

Første punktum affattes således:

»Komitéen består af 21 medlemmer, i det følgende benævnt »medlemmerne«.«

b)

Stk. 2 affattes således:

»2.   Komitéen består endvidere af formanden og næstformanden i Sektordialogkomitéen for Fiskeri og formanden og næstformanden i arbejdsgruppe 1, 2, 3 og 4 som omhandlet i artikel 7.«

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. december 2004.

På Kommissionens vegne

Joe BORG

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 68 af 22.3.1971, s. 18.

(2)  EFT L 187 af 20.7.1999, s. 70.


Top