EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001D0068

2001/68/EF: Kommissionens beslutning af 16. januar 2001 om fastsættelse af referencemetoder til måling af PCB i medfør af artikel 10, litra a), i Rådets direktiv 96/59/EF om bortskaffelse af polychlorbiphenyler og polychlorterphenyler (PCB/PCT) (meddelt under nummer K(2001) 107)

OJ L 23, 25.1.2001, p. 31–31 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 006 P. 21 - 21
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 006 P. 21 - 21
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 006 P. 21 - 21
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 006 P. 21 - 21
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 006 P. 21 - 21
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 006 P. 21 - 21
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 006 P. 21 - 21
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 006 P. 21 - 21
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 006 P. 21 - 21
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 007 P. 21 - 21
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 007 P. 21 - 21
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 034 P. 63 - 63

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/68(1)/oj

32001D0068

2001/68/EF: Kommissionens beslutning af 16. januar 2001 om fastsættelse af referencemetoder til måling af PCB i medfør af artikel 10, litra a), i Rådets direktiv 96/59/EF om bortskaffelse af polychlorbiphenyler og polychlorterphenyler (PCB/PCT) (meddelt under nummer K(2001) 107)

EF-Tidende nr. L 023 af 25/01/2001 s. 0031 - 0031


Kommissionens beslutning

af 16. januar 2001

om fastsættelse af referencemetoder til måling af PCB i medfør af artikel 10, litra a), i Rådets direktiv 96/59/EF om bortskaffelse af polychlorbiphenyler og polychlorterphenyler (PCB/PCT)

(meddelt under nummer K(2001) 107)

(2001/68/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 96/59/EF af 16. september 1996 om bortskaffelse af polychlorbiphenyler og polychlorterphenyler (PCB/PCT)(1), særlig artikel 10, litra a), og

ud fra følgende betragtninger:

(1) I medfør af artikel 10, litra a), i direktiv 96/59/EF fastsætter Kommissionen referencemålemetoderne til bestemmelse af PCB-indholdet i kontaminerede materialer.

(2) Det er nu muligt at fastsætte en referencemetode til bestemmelse af PCB i olieprodukter og olieaffald og en referencemetode til bestemmelse af PCB i transformerolie og lignende.

(3) De i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 18 i Rådets direktiv 75/442/EØF(2) -

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Som referencemetode til bestemmelse af PCB i olieprodukter og olieaffald benyttes europæisk standard EN 12766-1 og prEN 12766-2 og efterfølgende reviderede udgaver heraf.

Artikel 2

Som referencemetode til bestemmelse af PCB i transformerolie og lignende benyttes europæisk standard IEC 61619 og efterfølgende reviderede udgaver heraf.

Artikel 3

Denne beslutning anvendes fra tredivtedagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Artikel 4

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. januar 2001.

På Kommissionens vegne

Margot Wallström

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 243 af 24.9.1996, s. 31.

(2) EFT L 78 af 26.3.1991, s. 32.

Top