EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R2210

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/2210 af 22. december 2020 om ændring af bilag III, VI, VII, IX, X, XI og XII til gennemførelsesforordning (EU) 2019/2072 for så vidt angår kravene til den beskyttede zone Nordirland og forbud og krav for så vidt angår indførsel af planter, planteprodukter og andre objekter til Unionen fra Det Forenede Kongerige (EØS-relevant tekst)

C/2020/9595

EUT L 438 af 28.12.2020, p. 28–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/2210/oj

28.12.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 438/28


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2020/2210

af 22. december 2020

om ændring af bilag III, VI, VII, IX, X, XI og XII til gennemførelsesforordning (EU) 2019/2072 for så vidt angår kravene til den beskyttede zone Nordirland og forbud og krav for så vidt angår indførsel af planter, planteprodukter og andre objekter til Unionen fra Det Forenede Kongerige

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/2031 af 26. oktober 2016 om beskyttelsesforanstaltninger mod planteskadegørere og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 228/2013, (EU) nr. 652/2014 og (EU) nr. 1143/2014 og om ophævelse af Rådets direktiv 69/464/EØF, 74/647/EØF, 93/85/EØF, 98/57/EF, 2000/29/EF, 2006/91/EF og 2007/33/EF (1), særlig artikel 32, stk. 3, artikel 40, stk. 2, artikel 41, stk. 2, artikel 53, stk. 2, artikel 54, stk. 2, artikel 72, stk. 2, og artikel 74, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/2072 (2)fastsættes ensartede betingelser for så vidt angår beskyttelsesforanstaltninger mod planteskadegørere. Bilag III, VI, VII, IX, X, XI og XII til nævnte gennemførelsesforordning indeholder bl.a. listen over beskyttede zoner og de respektive beskyttet zone-karantæneskadegørere, listen over planter, planteprodukter og andre objekter, hvis indførsel til Unionens område er forbudt, sammen med de tredjelande, grupper af tredjelande eller specifikke områder i tredjelande, som forbuddet finder anvendelse på, listen over planter, planteprodukter og andre objekter med oprindelse i tredjelande og de tilsvarende særlige krav vedrørende indførsel til Unionens område, listen over planter, planteprodukter og andre objekter med oprindelse i tredjelande eller i Unionens område, som ikke må indføres i visse beskyttede zoner, listen over planter, planteprodukter og andre objekter, der skal indføres i eller flyttes inden for beskyttede zoner, og tilsvarende særlige krav vedrørende beskyttede zoner, listen over planter, planteprodukter og andre objekter samt de respektive oprindelses- eller afsendelsestredjelande, for hvilke der kræves et plantesundhedscertifikat og listen over planter, planteprodukter og andre objekter, for hvilke der kræves et plantesundhedscertifikat ved indførsel til en beskyttet zone fra visse oprindelses- eller afsendelsestredjelande.

(2)

I overensstemmelse med aftalen om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab (udtrædelsesaftalen), særlig artikel 5, stk. 4, i protokollen om Irland/Nordirland sammenholdt med bilag 2 til nævnte protokol, finder forordning (EU) 2016/2031 og Kommissionens retsakter, der har den som retsgrundlag, anvendelse i Det Forenede Kongerige for så vidt angår Nordirland efter overgangsperiodens udløb som fastsat i udtrædelsesaftalen.

(3)

Det Forenede Kongerige og dele af dette tredjelands område er anført i bilag III, IX og X til gennemførelsesforordning (EU) 2019/2072 som beskyttede zoner. Henvisningerne til Det Forenede Kongerige i nævnte bilag bør derfor erstattes af henvisninger til Nordirland alle steder, hvor Nordirland er en del af de nævnte zoner.

(4)

Derudover har Det Forenede Kongerige givet de nødvendige garantier, der kræves i forordning (EU) 2016/2031, for at Det Forenede Kongerige kan blive opført med andre europæiske tredjelande i bilag VI og VII, i del A i bilag XI og i bilag XII til forordning (EU) 2019/2072, uden at det påvirker anvendelsen af EU-lovgivningen på og i Det Forenede Kongerige med hensyn til Nordirland, jf. artikel 5, stk. 4, i protokollen om Irland/Nordirland sammenholdt med protokollens bilag 2.

(5)

Nordirlands område i Det Forenede Kongerige blev anerkendt som en midlertidigt beskyttet zone med hensyn til Xanthomonas arboricola pv.pruni (Smith) Vauterin et al., Liriomyza huidobrensis (Blanchard), Liriomyza trifolii (Burgess) og Thaumetopoea processionea L. indtil den 30. april 2020. Det Forenede Kongerige har indsendt oplysninger om, at Nordirland fortsat synes at være fri for de nævnte beskyttede zone-karantæneskadegørere. Anerkendelsen af denne midlertidigt beskyttede zone bør derfor forlænges indtil den 30. april 2023.

(6)

Bilag III, VI, VII, IX, X, XI og XII til gennemførelsesforordning (EU) 2019/2072 bør derfor ændres.

(7)

Da den overgangsperiode, der er fastsat i udtrædelsesaftalen, udløber den 31. december 2020, bør denne forordning finde anvendelse fra den 1. januar 2021.

(8)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag IΙΙ, VI, VII, IX, X, XI og XII til gennemførelsesforordning (EU) 2019/2072 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2021.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. december 2020.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 317 af 23.11.2016, s. 4.

(2)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/2072 af 28. november 2019 om ensartede betingelser for gennemførelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/2031 for så vidt angår beskyttelsesforanstaltninger mod planteskadegørere og om ophævelse af Kommissionens forordning (EF) nr. 690/2008 og om ændring af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/2019 (EUT L 319 af 10.12.2019, s. 1).


BILAG

I bilag III, VI, VII, IX, X, XI og XII til gennemførelsesforordning (EU) 2019/2072 foretages følgende ændringer:

1)

Bilag III affattes således:

»BILAG III

Liste over beskyttede zoner og de respektive beskyttet zone-karantæneskadegørere og deres respektive koder

De beskyttede zoner i tredje kolonne i nedenstående tabel dækker en af følgende:

a)

hele den opførte medlemsstats område (*1)

b)

den opførte medlemsstats område med de i parentes anførte undtagelser

c)

kun den del af medlemsstatens område, der er anført i parentes.

Beskyttet zone-karantæneskadegørere

EPPO-kode

Beskyttede zoner

a)

Bakterier

1.

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.

ERWIAM

a)

Estland

b)

Spanien (undtagen de selvstyrende regioner Andalusien, Aragonien, Castilla la Mancha, Castilla y León, Extremadura, den selvstyrende region Madrid, Murcia, Navarra og La Rioja, provinsen Guipuzcoa i Baskerlandet, comarcas Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segrià og Urgell i provinsen Lleida i den selvstyrende region Catalonien og kommunerne Alborache og Turís i provinsen Valencia og Comarcas de L'Alt Vinalopó og El Vinalopó Mitjà i provinsen Alicante i Comunidad Valenciana

c)

Frankrig (Korsika)

d)

Italien (Abruzzo, Basilicata, Calabrien, Campania, Lazio, Ligurien, Marche (undtagen kommunerne Colli al Metauro, Fano, Pesaro og San Costanzo i provinsen Pesaro e Urbino), Molise, Piedmont (undtagen kommunerne i Busca, Centallo, Scarnafigi, Tarantasca og Villafalleto i provinsen Cuneo), Sardinien, Sicilien (undtagen kommunerne Cesarò i provinsen Messina, Maniace, Bronte, Adrano i provinsen Catania og Centuripe, Regalbuto og Troina i provinsen Enna), Toscana, Umbrien, Valle d'Aosta)

e)

Letland

f)

Finland

g)

indtil den 30. april 2020: Irland (undtagen byen Galway)

h)

indtil den 30. april 2020: Italien (Puglia, Lombardiet (undtagen provinserne Milano, Mantua, Sondrio og Varese og kommunerne Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Limbiate, Nova Milanese og Varedo i provinsen Monza Brianza), Veneto (undtagen provinserne Rovigo og Venizia, kommunerne Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano og Vescovana i provinsen Padova og kommunerne Albaredo d'Adige, Angiari, Arcole, Belfiore, Bevilacqua, Bonavigo, Boschi S. Anna, Bovolone, Buttapietra, Caldiero, Casaleone, Castagnaro, Castel d'Azzano, Cerea, Cologna Veneta, Concamarise, Erbè, Gazzo Veronese, Isola della Scala, Isola Rizza, Legnago, Minerbe, Mozzecane, Nogara, Nogarole Rocca, Oppeano, Palù, Povegliano Veronese, Pressana, Ronco all'Adige, Roverchiara, Roveredo di Guà, San Bonifacio, Sanguinetto, San Pietro di Morubbio, San Giovanni Lupatoto, Salizzole, San Martino Buon Albergo, Sommacampagna, Sorgà, Terrazzo, Trevenzuolo, Valeggio sul Mincio, Veronella, Villa Bartolomea, Villafranca di Verona, Vigasio, Zevio, Zimella i provinsen Verona))

i)

indtil den 30. april 2020: Litauen (undtagen kommunen Kėdainiai i regionen Kaunas)

j)

indtil den 30. april 2020: Slovenien (undtagen regionerne Gorenjska, Koroška, Maribor og Notranjska og kommunerne Dol pri Ljubljani, Lendava, Litija, Moravče, Renče-Vogrsko, Velika Polana og Žužemberk og landsbyerne Fużina, Gabrovčec, Glogovica, Gorenja vas, Gradiček, Grintovec, Ivančna Gorica, Krka, Krška vas, Male Lese, Malo Črnelo, Malo Globoko, Marinča vas, Mleščevo, Mrzlo Polje, Muljava, Podbukovje, Potok pri Muljavi, Šentvid pri Stični, Škrjanče, Trebnja Gorica, Velike Lese, Veliko Črnelo, Veliko Globoko, Vir pri Stični, Vrhpolje pri Šentvidu, Zagradec og Znojile pri Krki i kommunen Ivančna Gorica)

k)

indtil den 30. april 2020: Slovakiet (undtagen distriktet Dunajská Streda, Hronovce og Hronské Kľačany i distriktet Levice), Dvory nad Žitavou i distriktet Nové Zámky, Málinec i distriktet Poltár, Hrhov i distriktet Rožňava, Veľké Ripňany i distriktet Topoľčany County, Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše og Zatín i distriktet Trebišov).

2.

Xanthomonas arboricola pv.pruni (Smith) Vauterin et al.

XANTPR

indtil den 30. april 2023: Det Forenede Kongerige (Nordirland)

b)

Svampe og ægsporesvampe

1.

Colletotrichum gossypii Southw

GLOMGO

Grækenland

2.

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr.

ENDOPA

a)

Tjekkiet

b)

Irland

c)

Sverige

d)

Det Forenede Kongerige (Nordirland).

3.

Entoleuca mammata (Wahlenb.) Rogers and Ju

HYPOMA

a)

Irland

b)

Det Forenede Kongerige (Nordirland).

4.

Gremmeniella abietina (Lagerberg) Morelet

GREMAB

Irland

c)

Insekter og mider

1.

Bemisia tabaci Genn. (europæiske populationer)

BEMITA

a)

Irland

b)

Sverige

c)

Det Forenede Kongerige (Nordirland).

2.

Cephalcia lariciphila Wachtl

CEPCAL

a)

Irland

b)

Det Forenede Kongerige (Nordirland).

3.

Dendroctonus micans Kugelan

DENCMI

a)

Irland

b)

Grækenland

c)

Det Forenede Kongerige (Nordirland).

4.

Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu

DRYCKU

a)

Irland

b)

Det Forenede Kongerige (Nordirland).

5.

Gilpinia hercyniae Hartig

GILPPO

a)

Irland

b)

Grækenland

c)

Det Forenede Kongerige (Nordirland).

6.

Gonipterus scutellatus Gyllenhal

GONPSC

a)

Grækenland

b)

Portugal (Azorerne undtagen øen Terceria).

7.

Ips amitinus Eichhoff

IPSXAM

a)

Irland

b)

Grækenland

c)

Det Forenede Kongerige (Nordirland).

8.

Ips cembrae Heer

IPSXCE

a)

Irland

b)

Grækenland

c)

Det Forenede Kongerige (Nordirland).

9.

Ips duplicatus Sahlberg

IPSXDU

a)

Irland

b)

Grækenland

c)

Det Forenede Kongerige (Nordirland).

10.

Ips sexdentatus Bőrner

IPSXSE

a)

Irland

b)

Cypern

c)

Det Forenede Kongerige (Nordirland).

11.

Ips typographus Heer

IPSXTY

a)

Irland

b)

Det Forenede Kongerige (Nordirland).

12.

Leptinotarsa decemlineata Say

LPTNDE

a)

Irland

b)

Spanien (Ibiza og Menorca)

c)

Cypern

d)

Malta

e)

Portugal (Azorerne og Madeira)

f)

Finland (distrikterne Åland, Tavastland, Kymi, Birkaland, Satakunta, Åbo, Nyland)

g)

Sverige (lenene Blekinge, Gotland, Halland, Kalmar og Skåne)

h)

Det Forenede Kongerige (Nordirland).

13.

Liriomyza bryoniae (Kaltenbach)

LIRIBO

a)

Irland

b)

Det Forenede Kongerige (Nordirland).

14.

Liriomyza huidobrensis (Blanchard)

LIRIHU

a)

Irland

b)

indtil den 30. april 2023: Det Forenede Kongerige (Nordirland).

15.

Liriomyza trifolii (Burgess)

LIRITR

a)

Irland

b)

indtil den 30. april 2023: Det Forenede Kongerige (Nordirland).

16.

Paysandisia archon (Burmeister)

PAYSAR

a)

Irland

b)

Malta

c)

Det Forenede Kongerige (Nordirland).

17.

Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)

RHYCFE

a)

Irland

b)

Portugal (Azorerne)

c)

Det Forenede Kongerige (Nordirland).

18.

Sternochetus mangiferae Fabricius

CRYPMA

a)

Spanien (Granada og Malaga)

b)

Portugal (Alentejo, Algarve og Madeira).

19.

Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller

THAUPI

Det Forenede Kongerige (Nordirland).

20.

Thaumetopoea processionea L.

THAUPR

a)

Irland

b)

indtil den 30. april 2023: Det Forenede Kongerige (Nordirland).

21.

Viteus vitifoliae (Fitch)

VITEVI

Cypern

d)

Virus, viroider og fytoplasmaer

1.

Beet necrotic yellow vein-virus

BNYVV0

a)

Irland

b)

Frankrig (Bretagne)

c)

Portugal (Azorerne)

d)

Finland

e)

Det Forenede Kongerige (Nordirland).

2.

Candidatus fytoplasma ulmi

PHYPUL

Det Forenede Kongerige (Nordirland)

3.

Citrus tristeza virus (EU-isolater)

CTV000

Malta

(*1)  I overensstemmelse med aftalen om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 5, stk. 4, i protokollen om Irland/Nordirland sammenholdt med bilag 2 til nævnte protokol, omfatter henvisninger til medlemsstater i dette bilag Det Forenede Kongerige for så vidt angår Nordirland."

2)

Bilag VI ændres således:

a)

I punkt 1, fjerde kolonne, affattes teksten således:

»Tredjelande bortset fra Albanien, Andorra, Armenien, Aserbajdsjan, Hviderusland, Bosnien-Hercegovina, De Kanariske Øer, Færøerne, Georgien, Island, Liechtenstein, Moldova, Monaco, Montenegro, Nordmakedonien, Norge, Rusland (kun følgende dele: det centrale føderale distrikt (Tsentralny federalny okrug), det nordvestlige føderale distrikt (Severo-Zapadny federalny okrug), det sydlige føderale distrikt (Yuzhny federalny okrug), det nordkaukasiske føderale distrikt (Severo-Kavkazsky federalny okrug) og det føderale distrikt Volga (Privolzhsky federalny okrug)), San Marino, Serbien, Schweiz, Tyrkiet, Ukraine og Det Forenede Kongerige (*2).

(*2)  I overensstemmelse med aftalen om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 5, stk. 4, i protokollen om Irland/Nordirland sammenholdt med bilag 2 til samme protokol, omfatter henvisninger til Det Forenede Kongerige i dette bilag ikke Nordirland.«"

b)

I punkt 2, fjerde kolonne, affattes teksten således:

»Tredjelande bortset fra Albanien, Andorra, Armenien, Aserbajdsjan, Hviderusland, Bosnien-Hercegovina, De Kanariske Øer, Færøerne, Georgien, Island, Liechtenstein, Moldova, Monaco, Montenegro, Nordmakedonien, Norge, Rusland (kun følgende dele: det centrale føderale distrikt (Tsentralny federalny okrug), det nordvestlige føderale distrikt (Severo-Zapadny federalny okrug), det sydlige føderale distrikt (Yuzhny federalny okrug), det nordkaukasiske føderale distrikt (Severo-Kavkazsky federalny okrug) og det føderale distrikt Volga (Privolzhsky federalny okrug)), San Marino, Serbien, Schweiz, Tyrkiet, Ukraine og Det Forenede Kongerige (*3).

(*3)  I overensstemmelse med aftalen om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 5, stk. 4, i protokollen om Irland/Nordirland sammenholdt med bilag 2 til samme protokol, omfatter henvisninger til Det Forenede Kongerige i dette bilag ikke Nordirland.«"

c)

I punkt 8, fjerde kolonne, affattes teksten således:

»Tredjelande bortset fra Albanien, Andorra, Armenien, Aserbajdsjan, Hviderusland, Bosnien-Hercegovina, De Kanariske Øer, Færøerne, Georgien, Island, Liechtenstein, Moldova, Monaco, Montenegro, Nordmakedonien, Norge, Rusland (kun følgende dele: det centrale føderale distrikt (Tsentralny federalny okrug), det nordvestlige føderale distrikt (Severo-Zapadny federalny okrug), det sydlige føderale distrikt (Yuzhny federalny okrug), det nordkaukasiske føderale distrikt (Severo-Kavkazsky federalny okrug) og det føderale distrikt Volga (Privolzhsky federalny okrug)), San Marino, Serbien, Schweiz, Tyrkiet, Ukraine og Det Forenede Kongerige (*4).

(*4)  I overensstemmelse med aftalen om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 5, stk. 4, i protokollen om Irland/Nordirland sammenholdt med bilag 2 til samme protokol, omfatter henvisninger til Det Forenede Kongerige i dette bilag ikke Nordirland.«"

d)

I punkt 9, fjerde kolonne, affattes teksten således:

»Tredjelande bortset fra Albanien, Algeriet, Andorra, Armenien, Australien, Aserbajdsjan, Hviderusland, Bosnien-Hercegovina, Canada, De Kanariske Øer, Egypten, Færøerne, Georgien, Island, Israel, Jordan, Libanon, Libyen, Liechtenstein, Moldova, Monaco, Montenegro, Marokko, New Zealand, Nordmakedonien, Norge, Rusland (kun følgende dele: det centrale føderale distrikt (Tsentralny federalny okrug), det nordvestlige føderale distrikt (Severo-Zapadny federalny okrug), det sydlige føderale distrikt (Yuzhny federalny okrug), det nordkaukasiske føderale distrikt (Severo-Kavkazsky federalny okrug) og det føderale distrikt Volga (Privolzhsky federalny okrug)), San Marino, Serbien, Schweiz, Syrien, Tunesien, Tyrkiet, Ukraine Det Forenede Kongerige (*5) og USA, undtagen Hawaii.

(*5)  I overensstemmelse med aftalen om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 5, stk. 4, i protokollen om Irland/Nordirland sammenholdt med bilag 2 til samme protokol, omfatter henvisninger til Det Forenede Kongerige i dette bilag ikke Nordirland.«"

e)

I punkt 14, fjerde kolonne, affattes teksten således:

»Tredjelande bortset fra Albanien, Algeriet, Andorra, Armenien, Aserbajdsjan, Hviderusland, Bosnien-Hercegovina, De Kanariske Øer, Egypten, Færøerne, Georgien, Island, Israel, Jordan, Libanon, Libyen, Liechtenstein, Moldova, Monaco, Montenegro, Marokko, Nordmakedonien, Norge, Rusland (kun følgende dele: det centrale føderale distrikt (Tsentralny federalny okrug), det nordvestlige føderale distrikt (Severo-Zapadny federalny okrug), det sydlige føderale distrikt (Yuzhny federalny okrug), det nordkaukasiske føderale distrikt (Severo-Kavkazsky federalny okrug) og det føderale distrikt Volga (Privolzhsky federalny okrug)), San Marino, Serbien, Schweiz, Syrien, Tunesien, Tyrkiet, Ukraine og Det Forenede Kongerige (*6).

(*6)  I overensstemmelse med aftalen om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 5, stk. 4, i protokollen om Irland/Nordirland sammenholdt med bilag 2 til samme protokol, omfatter henvisninger til Det Forenede Kongerige i dette bilag ikke Nordirland.«"

f)

I punkt 18, fjerde kolonne, affattes teksten således:

»Tredjelande bortset fra: Albanien, Algeriet, Andorra, Armenien, Aserbajdsjan, Hviderusland, Bosnien-Hercegovina, De Kanariske Øer, Egypten, Færøerne, Georgien, Island, Israel, Jordan, Libanon, Libyen, Liechtenstein, Moldova, Monaco, Montenegro, Marokko, Nordmakedonien, Norge, Rusland (kun følgende dele: det centrale føderale distrikt (Tsentralny federalny okrug), det nordvestlige føderale distrikt (Severo-Zapadny federalny okrug), det sydlige føderale distrikt (Yuzhny federalny okrug), det nordkaukasiske føderale distrikt (Severo-Kavkazsky federalny okrug) og det føderale distrikt Volga (Privolzhsky federalny okrug)), San Marino, Serbien, Schweiz, Syrien, Tunesien, Tyrkiet, Ukraine og Det Forenede Kongerige (*7).

(*7)  I overensstemmelse med aftalen om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 5, stk. 4, i protokollen om Irland/Nordirland sammenholdt med bilag 2 til samme protokol, omfatter henvisninger til Det Forenede Kongerige i dette bilag ikke Nordirland.«"

3)

Bilag VII ændres således:

a)

I punkt 5, fjerde kolonne, affattes teksten således:

»Tredjelande bortset fra: Albanien, Algeriet, Andorra, Armenien, Aserbajdsjan, Hviderusland, Bosnien-Hercegovina, De Kanariske Øer, Egypten, Færøerne, Georgien, Island, Israel, Jordan, Libanon, Libyen, Liechtenstein, Moldova, Monaco, Montenegro, Marokko, Nordmakedonien, Norge, Rusland (kun følgende dele: det centrale føderale distrikt (Tsentralny federalny okrug), det nordvestlige føderale distrikt (Severo-Zapadny federalny okrug), det sydlige føderale distrikt (Yuzhny federalny okrug), det nordkaukasiske føderale distrikt (Severo-Kavkazsky federalny okrug) og det føderale distrikt Volga (Privolzhsky federalny okrug)), San Marino, Serbien, Schweiz, Syrien, Tunesien, Tyrkiet, Ukraine og Det Forenede Kongerige (*8).

(*8)  I overensstemmelse med aftalen om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 5, stk. 4, i protokollen om Irland/Nordirland sammenholdt med bilag 2 til samme protokol, omfatter henvisninger til Det Forenede Kongerige i dette bilag ikke Nordirland.«"

b)

I punkt 6, fjerde kolonne, affattes teksten således:

»Tredjelande bortset fra: Albanien, Algeriet, Andorra, Armenien, Aserbajdsjan, Hviderusland, Bosnien-Hercegovina, De Kanariske Øer, Egypten, Færøerne, Georgien, Island, Israel, Jordan, Libanon, Libyen, Liechtenstein, Moldova, Monaco, Montenegro, Marokko, Nordmakedonien, Norge, Rusland (kun følgende dele: det centrale føderale distrikt (Tsentralny federalny okrug), det nordvestlige føderale distrikt (Severo-Zapadny federalny okrug), det sydlige føderale distrikt (Yuzhny federalny okrug), det nordkaukasiske føderale distrikt (Severo-Kavkazsky federalny okrug) og det føderale distrikt Volga (Privolzhsky federalny okrug)), San Marino, Serbien, Schweiz, Syrien, Tunesien, Tyrkiet, Ukraine og Det Forenede Kongerige (*9).

(*9)  I overensstemmelse med aftalen om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 5, stk. 4, i protokollen om Irland/Nordirland sammenholdt med bilag 2 til samme protokol, omfatter henvisninger til Det Forenede Kongerige i dette bilag ikke Nordirland.«"

c)

I punkt 9, fjerde kolonne, affattes teksten således:

»Tredjelande bortset fra: Albanien, Algeriet, Andorra, Armenien, Aserbajdsjan, Hviderusland, Bosnien-Hercegovina, De Kanariske Øer, Egypten, Færøerne, Georgien, Island, Israel, Jordan, Libanon, Libyen, Liechtenstein, Moldova, Monaco, Montenegro, Marokko, Nordmakedonien, Norge, Rusland (kun følgende dele: det centrale føderale distrikt (Tsentralny federalny okrug), det nordvestlige føderale distrikt (Severo-Zapadny federalny okrug), det sydlige føderale distrikt (Yuzhny federalny okrug), det nordkaukasiske føderale distrikt (Severo-Kavkazsky federalny okrug) og det føderale distrikt Volga (Privolzhsky federalny okrug)), San Marino, Serbien, Schweiz, Syrien, Tunesien, Tyrkiet, Ukraine og Det Forenede Kongerige (*10).

(*10)  I overensstemmelse med aftalen om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 5, stk. 4, i protokollen om Irland/Nordirland sammenholdt med bilag 2 til samme protokol, omfatter henvisninger til Det Forenede Kongerige i dette bilag ikke Nordirland.«"

d)

I punkt 10, fjerde kolonne, affattes teksten således:

»Tredjelande bortset fra: Albanien, Algeriet, Andorra, Armenien, Aserbajdsjan, Hviderusland, Bosnien-Hercegovina, De Kanariske Øer, Egypten, Færøerne, Georgien, Island, Israel, Jordan, Libanon, Libyen, Liechtenstein, Moldova, Monaco, Montenegro, Marokko, Nordmakedonien, Norge, Rusland (kun følgende dele: det centrale føderale distrikt (Tsentralny federalny okrug), det nordvestlige føderale distrikt (Severo-Zapadny federalny okrug), det sydlige føderale distrikt (Yuzhny federalny okrug), det nordkaukasiske føderale distrikt (Severo-Kavkazsky federalny okrug) og det føderale distrikt Volga (Privolzhsky federalny okrug)), San Marino, Serbien, Schweiz, Syrien, Tunesien, Tyrkiet, Ukraine og Det Forenede Kongerige (*11).

(*11)  I overensstemmelse med aftalen om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 5, stk. 4, i protokollen om Irland/Nordirland sammenholdt med bilag 2 til samme protokol, omfatter henvisninger til Det Forenede Kongerige i dette bilag ikke Nordirland.«"

e)

I punkt 11, fjerde kolonne, affattes teksten således:

»Tredjelande bortset fra: Albanien, Algeriet, Andorra, Armenien, Aserbajdsjan, Hviderusland, Bosnien-Hercegovina, De Kanariske Øer, Egypten, Færøerne, Georgien, Island, Israel, Jordan, Libanon, Libyen, Liechtenstein, Moldova, Monaco, Montenegro, Marokko, Nordmakedonien, Norge, Rusland (kun følgende dele: det centrale føderale distrikt (Tsentralny federalny okrug), det nordvestlige føderale distrikt (Severo-Zapadny federalny okrug), det sydlige føderale distrikt (Yuzhny federalny okrug), det nordkaukasiske føderale distrikt (Severo-Kavkazsky federalny okrug) og det føderale distrikt Volga (Privolzhsky federalny okrug)), San Marino, Serbien, Schweiz, Syrien, Tunesien, Tyrkiet, Ukraine og Det Forenede Kongerige (*12).

(*12)  I overensstemmelse med aftalen om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 5, stk. 4, i protokollen om Irland/Nordirland sammenholdt med bilag 2 til samme protokol, omfatter henvisninger til Det Forenede Kongerige i dette bilag ikke Nordirland.«"

f)

I punkt 30, fjerde kolonne, affattes teksten således:

»Tredjelande bortset fra: Albanien, Andorra, Armenien, Aserbajdsjan, Hviderusland, Bosnien-Hercegovina, De Kanariske Øer, Færøerne, Georgien, Island, Liechtenstein, Moldova, Monaco, Montenegro, Nordmakedonien, Norge, Rusland (kun følgende dele: det centrale føderale distrikt (Tsentralny federalny okrug), det nordvestlige føderale distrikt (Severo-Zapadny federalny okrug), det sydlige føderale distrikt (Yuzhny federalny okrug), det nordkaukasiske føderale distrikt (Severo-Kavkazsky federalny okrug) og det føderale distrikt Volga (Privolzhsky federalny okrug)), San Marino, Serbien, Schweiz, Tyrkiet, Ukraine og Det Forenede Kongerige (*13).

(*13)  I overensstemmelse med aftalen om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 5, stk. 4, i protokollen om Irland/Nordirland sammenholdt med bilag 2 til samme protokol, omfatter henvisninger til Det Forenede Kongerige i dette bilag ikke Nordirland.«"

g)

I punkt 32, fjerde kolonne, affattes teksten således:

»Tredjelande bortset fra: Albanien, Andorra, Armenien, Aserbajdsjan, Hviderusland, Bosnien-Hercegovina, De Kanariske Øer, Færøerne, Georgien, Island, Liechtenstein, Moldova, Monaco, Montenegro, Nordmakedonien, Norge, Rusland (kun følgende dele: det centrale føderale distrikt (Tsentralny federalny okrug), det nordvestlige føderale distrikt (Severo-Zapadny federalny okrug), det sydlige føderale distrikt (Yuzhny federalny okrug), det nordkaukasiske føderale distrikt (Severo-Kavkazsky federalny okrug) og det føderale distrikt Volga (Privolzhsky federalny okrug)), San Marino, Serbien, Schweiz, Tyrkiet, Ukraine og Det Forenede Kongerige (*14).

(*14)  I overensstemmelse med aftalen om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 5, stk. 4, i protokollen om Irland/Nordirland sammenholdt med bilag 2 til samme protokol, omfatter henvisninger til Det Forenede Kongerige i dette bilag ikke Nordirland.«"

h)

I punkt 55, fjerde kolonne, affattes teksten således:

»Tredjelande bortset fra: Albanien, Andorra, Armenien, Aserbajdsjan, Hviderusland, Bosnien-Hercegovina, De Kanariske Øer, Færøerne, Georgien, Island, Liechtenstein, Moldova, Monaco, Montenegro, Nordmakedonien, Norge, Rusland (kun følgende dele: det centrale føderale distrikt (Tsentralny federalny okrug), det nordvestlige føderale distrikt (Severo-Zapadny federalny okrug), det sydlige føderale distrikt (Yuzhny federalny okrug), det nordkaukasiske føderale distrikt (Severo-Kavkazsky federalny okrug) og det føderale distrikt Volga (Privolzhsky federalny okrug)), San Marino, Serbien, Schweiz, Tyrkiet, Ukraine og Det Forenede Kongerige (*15).

(*15)  I overensstemmelse med aftalen om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 5, stk. 4, i protokollen om Irland/Nordirland sammenholdt med bilag 2 til samme protokol, omfatter henvisninger til Det Forenede Kongerige i dette bilag ikke Nordirland.«"

i)

I punkt 80, fjerde kolonne, affattes teksten således:

»Tredjelande bortset fra:

Albanien, Andorra, Armenien, Aserbajdsjan, Hviderusland, Bosnien-Hercegovina, De Kanariske Øer, Færøerne, Georgien, Island, Liechtenstein, Kasakhstan, Moldova, Monaco, Montenegro, Nordmakedonien, Norge, Rusland, San Marino, Serbien, Schweiz, Tyrkiet, Ukraine og Det Forenede Kongerige (*16)

Canada, Japan, Kina, Republikken Korea, Mexico, Taiwan og USA, hvor Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. vides at forekomme

(*16)  I overensstemmelse med aftalen om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 5, stk. 4, i protokollen om Irland/Nordirland sammenholdt med bilag 2 til samme protokol, omfatter henvisninger til Det Forenede Kongerige i dette bilag ikke Nordirland.«"

j)

I punkt 81, fjerde kolonne, affattes teksten således:

»Tredjelande bortset fra: Albanien, Andorra, Armenien, Aserbajdsjan, Hviderusland, Bosnien-Hercegovina, De Kanariske Øer, Færøerne, Georgien, Island, Liechtenstein, Moldova, Monaco, Montenegro, Nordmakedonien, Norge, San Marino, Serbien, Schweiz, Ukraine og Det Forenede Kongerige (*17)

og bortset fra Canada, Japan, Kina, Republikken Korea, Mexico, Taiwan og USA, hvor Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. vides at forekomme

(*17)  I overensstemmelse med aftalen om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 5, stk. 4, i protokollen om Irland/Nordirland sammenholdt med bilag 2 til samme protokol, omfatter henvisninger til Det Forenede Kongerige i dette bilag ikke Nordirland.«"

k)

I punkt 82, fjerde kolonne, affattes teksten således:

»Tredjelande bortset fra: Albanien, Andorra, Armenien, Aserbajdsjan, Hviderusland, Bosnien-Hercegovina, De Kanariske Øer, Færøerne, Georgien, Island, Liechtenstein, Moldova, Monaco, Montenegro, Nordmakedonien, Norge, Rusland (kun følgende dele: det centrale føderale distrikt (Tsentralny federalny okrug), det nordvestlige føderale distrikt (Severo-Zapadny federalny okrug), det sydlige føderale distrikt (Yuzhny federalny okrug), det nordkaukasiske føderale distrikt (Severo-Kavkazsky federalny okrug) og det føderale distrikt Volga (Privolzhsky federalny okrug)), San Marino, Serbien, Schweiz, Tyrkiet, Ukraine og Det Forenede Kongerige (*18).

(*18)  I overensstemmelse med aftalen om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 5, stk. 4, i protokollen om Irland/Nordirland sammenholdt med bilag 2 til samme protokol, omfatter henvisninger til Det Forenede Kongerige i dette bilag ikke Nordirland.«"

4)

I bilag IX, punkt 1 og 2, kolonnen til højre (»beskyttede zoner«), udgår »k) Det Forenede Kongerige (Isle of Man, Kanaløerne)«.

5)

I bilag X foretages følgende ændringer:

a)

I det indledende afsnit over tabellen affattes litra a) således:

»a)

hele den opførte medlemsstats område (*19)

(*19)  I overensstemmelse med aftalen om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 5, stk. 4, i protokollen om Irland/Nordirland sammenholdt med bilag 2 til samme protokol, omfatter henvisninger til medlemsstater i dette bilag Det Forenede Kongerige for så vidt angår Nordirland.«"

b)

I punkt 3 og 9, kolonnen til højre (»beskyttede zoner«), udgår »k) Det Forenede Kongerige (Isle of Man, Kanaløerne)«.

c)

I punkt 11-14, 16, 20, 21, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 40, 41, 42, 45, 47, 49, 51 og 52, kolonnen til højre (»Beskyttede zoner«), tilføjes »(Nordirland)« efter »Det Forenede Kongerige«.

d)

I punkt 17, 18, 23, 39 og 46, kolonnen til højre (»Beskyttede zoner«), erstattes »Det Forenede Kongerige (Nordirland, Isle of Man og Jersey)« af »Det Forenede Kongerige (Nordirland)«.

e)

I punkt 27, 28, 43, 44, 48 og 50, kolonnen til højre (»Beskyttede zoner«), erstattes »Det Forenede Kongerige (Nordirland og Isle of Man)« af »Det Forenede Kongerige (Nordirland)«.

f)

I punkt 22, kolonnen til højre (»Beskyttede zoner«), erstattes ordene i parentes efter »Det Forenede Kongerige« af »Nordirland«.

6)

I bilag XI, del A, foretages følgende ændringer:

a)

I punkt 3, tredje kolonne, »Prunus L.«, affattes teksten således:

»Tredjelande bortset fra: Albanien, Andorra, Armenien, Aserbajdsjan, Hviderusland, Bosnien-Hercegovina, De Kanariske Øer, Færøerne, Georgien, Island, Liechtenstein, Moldova, Monaco, Montenegro, Nordmakedonien, Norge, Rusland (kun følgende dele: det centrale føderale distrikt (Tsentralny federalny okrug), det nordvestlige føderale distrikt (Severo-Zapadny federalny okrug), det sydlige føderale distrikt (Yuzhny federalny okrug), det nordkaukasiske føderale distrikt (Severo-Kavkazsky federalny okrug) og det føderale distrikt Volga (Privolzhsky federalny okrug)), San Marino, Serbien, Schweiz, Tyrkiet, Ukraine og Det Forenede Kongerige (*20).

(*20)  I overensstemmelse med aftalen om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 5, stk. 4, i protokollen om Irland/Nordirland sammenholdt med bilag 2 til samme protokol, omfatter henvisninger til Det Forenede Kongerige i dette bilag ikke Nordirland.«"

b)

I punkt 6, tredje kolonne »Aster spp, Eryngium L., Hypericum L., Lisianthus L., Rosa L. og Trachelium L.«, affattes teksten således:

»Tredjelande bortset fra: Albanien, Andorra, Armenien, Aserbajdsjan, Hviderusland, Bosnien-Hercegovina, De Kanariske Øer, Færøerne, Georgien, Island, Liechtenstein, Moldova, Monaco, Montenegro, Nordmakedonien, Norge, Rusland (kun følgende dele: det centrale føderale distrikt (Tsentralny federalny okrug), det nordvestlige føderale distrikt (Severo-Zapadny federalny okrug), det sydlige føderale distrikt (Yuzhny federalny okrug), det nordkaukasiske føderale distrikt (Severo-Kavkazsky federalny okrug) og det føderale distrikt Volga (Privolzhsky federalny okrug)), San Marino, Serbien, Schweiz, Tyrkiet, Ukraine og Det Forenede Kongerige (*21).

(*21)  I overensstemmelse med aftalen om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 5, stk. 4, i protokollen om Irland/Nordirland sammenholdt med bilag 2 til samme protokol, omfatter henvisninger til Det Forenede Kongerige i dette bilag ikke Nordirland.«"

c)

I punkt 11, tredje kolonne »Conifers (Pinales)«, affattes teksten således:

»Tredjelande bortset fra: Albanien, Andorra, Armenien, Aserbajdsjan, Hviderusland, Bosnien-Hercegovina, De Kanariske Øer, Færøerne, Georgien, Island, Liechtenstein, Moldova, Monaco, Montenegro, Nordmakedonien, Norge, Rusland (kun følgende dele: det centrale føderale distrikt (Tsentralny federalny okrug), det nordvestlige føderale distrikt (Severo-Zapadny federalny okrug), det sydlige føderale distrikt (Yuzhny federalny okrug), det nordkaukasiske føderale distrikt (Severo-Kavkazsky federalny okrug) og det føderale distrikt Volga (Privolzhsky federalny okrug)), San Marino, Serbien, Schweiz, Tyrkiet, Ukraine og Det Forenede Kongerige (*22).

(*22)  I overensstemmelse med aftalen om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 5, stk. 4, i protokollen om Irland/Nordirland sammenholdt med bilag 2 til samme protokol, omfatter henvisninger til Det Forenede Kongerige i dette bilag ikke Nordirland.«"

d)

I punkt 12, tredje kolonne »Conifers (Pinales)« affattes teksten således:

»Kasakhstan, Rusland og Tyrkiet og andre tredjelande bortset fra: Albanien, Andorra, Armenien, Aserbajdsjan, Hviderusland, Bosnien-Hercegovina, De Kanariske Øer, Færøerne, Georgien, Island, Liechtenstein, Moldova, Monaco, Montenegro, Nordmakedonien, Norge, San Marino, Serbien, Schweiz, Ukraine og Det Forenede Kongerige (*23).

(*23)  I overensstemmelse med aftalen om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 5, stk. 4, i protokollen om Irland/Nordirland sammenholdt med bilag 2 til samme protokol, omfatter henvisninger til Det Forenede Kongerige i dette bilag ikke Nordirland.«"

7)

I bilag XII, punkt 6, tredje kolonne »Conifers (Pinales), bortset fra afbarket træ, med oprindelse i europæiske tredjelande«, affattes teksten således:

»Albanien, Andorra, Armenien, Aserbajdsjan, Hviderusland, Bosnien-Hercegovina, De Kanariske Øer, Færøerne, Georgien, Island, Liechtenstein, Moldova, Monaco, Montenegro, Nordmakedonien, Norge, Rusland (kun følgende dele: det centrale føderale distrikt (Tsentralny federalny okrug), det nordvestlige føderale distrikt (Severo-Zapadny federalny okrug), det sydlige føderale distrikt (Yuzhny federalny okrug), det nordkaukasiske føderale distrikt (Severo-Kavkazsky federalny okrug) og det føderale distrikt Volga (Privolzhsky federalny okrug)), San Marino, Serbien, Schweiz, Tyrkiet, Ukraine og Det Forenede Kongerige (*24).

(*24)  I overensstemmelse med aftalen om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 5, stk. 4, i protokollen om Irland/Nordirland sammenholdt med bilag 2 til samme protokol, omfatter henvisninger til Det Forenede Kongerige i dette bilag ikke Nordirland.«"


(*1)  I overensstemmelse med aftalen om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 5, stk. 4, i protokollen om Irland/Nordirland sammenholdt med bilag 2 til nævnte protokol, omfatter henvisninger til medlemsstater i dette bilag Det Forenede Kongerige for så vidt angår Nordirland.

(*2)  I overensstemmelse med aftalen om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 5, stk. 4, i protokollen om Irland/Nordirland sammenholdt med bilag 2 til samme protokol, omfatter henvisninger til Det Forenede Kongerige i dette bilag ikke Nordirland.«

(*3)  I overensstemmelse med aftalen om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 5, stk. 4, i protokollen om Irland/Nordirland sammenholdt med bilag 2 til samme protokol, omfatter henvisninger til Det Forenede Kongerige i dette bilag ikke Nordirland.«

(*4)  I overensstemmelse med aftalen om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 5, stk. 4, i protokollen om Irland/Nordirland sammenholdt med bilag 2 til samme protokol, omfatter henvisninger til Det Forenede Kongerige i dette bilag ikke Nordirland.«

(*5)  I overensstemmelse med aftalen om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 5, stk. 4, i protokollen om Irland/Nordirland sammenholdt med bilag 2 til samme protokol, omfatter henvisninger til Det Forenede Kongerige i dette bilag ikke Nordirland.«

(*6)  I overensstemmelse med aftalen om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 5, stk. 4, i protokollen om Irland/Nordirland sammenholdt med bilag 2 til samme protokol, omfatter henvisninger til Det Forenede Kongerige i dette bilag ikke Nordirland.«

(*7)  I overensstemmelse med aftalen om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 5, stk. 4, i protokollen om Irland/Nordirland sammenholdt med bilag 2 til samme protokol, omfatter henvisninger til Det Forenede Kongerige i dette bilag ikke Nordirland.«

(*8)  I overensstemmelse med aftalen om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 5, stk. 4, i protokollen om Irland/Nordirland sammenholdt med bilag 2 til samme protokol, omfatter henvisninger til Det Forenede Kongerige i dette bilag ikke Nordirland.«

(*9)  I overensstemmelse med aftalen om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 5, stk. 4, i protokollen om Irland/Nordirland sammenholdt med bilag 2 til samme protokol, omfatter henvisninger til Det Forenede Kongerige i dette bilag ikke Nordirland.«

(*10)  I overensstemmelse med aftalen om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 5, stk. 4, i protokollen om Irland/Nordirland sammenholdt med bilag 2 til samme protokol, omfatter henvisninger til Det Forenede Kongerige i dette bilag ikke Nordirland.«

(*11)  I overensstemmelse med aftalen om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 5, stk. 4, i protokollen om Irland/Nordirland sammenholdt med bilag 2 til samme protokol, omfatter henvisninger til Det Forenede Kongerige i dette bilag ikke Nordirland.«

(*12)  I overensstemmelse med aftalen om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 5, stk. 4, i protokollen om Irland/Nordirland sammenholdt med bilag 2 til samme protokol, omfatter henvisninger til Det Forenede Kongerige i dette bilag ikke Nordirland.«

(*13)  I overensstemmelse med aftalen om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 5, stk. 4, i protokollen om Irland/Nordirland sammenholdt med bilag 2 til samme protokol, omfatter henvisninger til Det Forenede Kongerige i dette bilag ikke Nordirland.«

(*14)  I overensstemmelse med aftalen om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 5, stk. 4, i protokollen om Irland/Nordirland sammenholdt med bilag 2 til samme protokol, omfatter henvisninger til Det Forenede Kongerige i dette bilag ikke Nordirland.«

(*15)  I overensstemmelse med aftalen om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 5, stk. 4, i protokollen om Irland/Nordirland sammenholdt med bilag 2 til samme protokol, omfatter henvisninger til Det Forenede Kongerige i dette bilag ikke Nordirland.«

(*16)  I overensstemmelse med aftalen om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 5, stk. 4, i protokollen om Irland/Nordirland sammenholdt med bilag 2 til samme protokol, omfatter henvisninger til Det Forenede Kongerige i dette bilag ikke Nordirland.«

(*17)  I overensstemmelse med aftalen om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 5, stk. 4, i protokollen om Irland/Nordirland sammenholdt med bilag 2 til samme protokol, omfatter henvisninger til Det Forenede Kongerige i dette bilag ikke Nordirland.«

(*18)  I overensstemmelse med aftalen om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 5, stk. 4, i protokollen om Irland/Nordirland sammenholdt med bilag 2 til samme protokol, omfatter henvisninger til Det Forenede Kongerige i dette bilag ikke Nordirland.«

(*19)  I overensstemmelse med aftalen om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 5, stk. 4, i protokollen om Irland/Nordirland sammenholdt med bilag 2 til samme protokol, omfatter henvisninger til medlemsstater i dette bilag Det Forenede Kongerige for så vidt angår Nordirland.«

(*20)  I overensstemmelse med aftalen om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 5, stk. 4, i protokollen om Irland/Nordirland sammenholdt med bilag 2 til samme protokol, omfatter henvisninger til Det Forenede Kongerige i dette bilag ikke Nordirland.«

(*21)  I overensstemmelse med aftalen om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 5, stk. 4, i protokollen om Irland/Nordirland sammenholdt med bilag 2 til samme protokol, omfatter henvisninger til Det Forenede Kongerige i dette bilag ikke Nordirland.«

(*22)  I overensstemmelse med aftalen om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 5, stk. 4, i protokollen om Irland/Nordirland sammenholdt med bilag 2 til samme protokol, omfatter henvisninger til Det Forenede Kongerige i dette bilag ikke Nordirland.«

(*23)  I overensstemmelse med aftalen om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 5, stk. 4, i protokollen om Irland/Nordirland sammenholdt med bilag 2 til samme protokol, omfatter henvisninger til Det Forenede Kongerige i dette bilag ikke Nordirland.«

(*24)  I overensstemmelse med aftalen om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 5, stk. 4, i protokollen om Irland/Nordirland sammenholdt med bilag 2 til samme protokol, omfatter henvisninger til Det Forenede Kongerige i dette bilag ikke Nordirland.««


Top