EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R2072R(05)

Berigtigelse til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/2072 af 28. november 2019 om ensartede betingelser for gennemførelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/2031 for så vidt angår beskyttelsesforanstaltninger mod planteskadegørere og om ophævelse af Kommissionens forordning (EF) nr. 690/2008 og om ændring af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/2019 (Den Europæiske Unions Tidende L 319 af 10. december 2019)

C/2021/8420

EUT L 410 af 18.11.2021, p. 204–204 (DA)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/2072/corrigendum/2021-11-18/oj

18.11.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 410/204


Berigtigelse til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/2072 af 28. november 2019 om ensartede betingelser for gennemførelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/2031 for så vidt angår beskyttelsesforanstaltninger mod planteskadegørere og om ophævelse af Kommissionens forordning (EF) nr. 690/2008 og om ændring af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/2019

( Den Europæiske Unions Tidende L 319 af 10. december 2019 )

Side 218, bilag XI, del A, skemaet, punkt 2 »Generelle kategorier«, første række, anden kolonne, andet afsnit:

I stedet for:

»mycelium«

læses:

»bortset fra mycelium«.

Side 221, bilag XI, del A, skemaet, punkt 2 »Generelle kategorier«, tredje række, anden kolonne, første afsnit:

I stedet for:

»mycelium«

læses:

»bortset fra mycelium«.


Top