EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R2282

Kommissionens forordning (EU) 2016/2282 af 30. november 2016 om ændring af forordning (EF) nr. 1275/2008, (EF) nr. 107/2009, (EF) nr. 278/2009, (EF) nr. 640/2009, (EF) nr. 641/2009, (EF) nr. 642/2009, (EF) nr. 643/2009, (EU) nr. 1015/2010, (EU) nr. 1016/2010, (EU) nr. 327/2011, (EU) nr. 206/2012, (EU) nr. 547/2012, (EU) nr. 932/2012, (EU) nr. 617/2013, (EU) nr. 666/2013, (EU) nr. 813/2013, (EU) nr. 814/2013, (EU) nr. 66/2014, (EU) nr. 548/2014, (EU) nr. 1253/2014, (EU) 2015/1095, (EU) 2015/1185, (EU) 2015/1188, (EU) 2015/1189 og (EU) 2016/2281 vedrørende brug af tolerancer i verifikationsprocedurer (EØS-relevant tekst )

C/2016/7767

OJ L 346, 20.12.2016, p. 51–110 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/2282/oj

20.12.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 346/51


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2016/2282

af 30. november 2016

om ændring af forordning (EF) nr. 1275/2008, (EF) nr. 107/2009, (EF) nr. 278/2009, (EF) nr. 640/2009, (EF) nr. 641/2009, (EF) nr. 642/2009, (EF) nr. 643/2009, (EU) nr. 1015/2010, (EU) nr. 1016/2010, (EU) nr. 327/2011, (EU) nr. 206/2012, (EU) nr. 547/2012, (EU) nr. 932/2012, (EU) nr. 617/2013, (EU) nr. 666/2013, (EU) nr. 813/2013, (EU) nr. 814/2013, (EU) nr. 66/2014, (EU) nr. 548/2014, (EU) nr. 1253/2014, (EU) 2015/1095, (EU) 2015/1185, (EU) 2015/1188, (EU) 2015/1189 og (EU) 2016/2281 vedrørende brug af tolerancer i verifikationsprocedurer

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF af 21. oktober 2009 om rammerne for fastlæggelse af krav til miljøvenligt design af energirelaterede produkter (1), særlig artikel 15, stk. 1,

efter høring af konsultationsforummet for miljøvenligt design og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Erfaring med gennemførelsen af Kommissionens forordninger om krav til miljøvenligt design vedtaget på grundlag af direktiv 2009/125/EF har vist, at de måletolerancer, som er fastlagt i gennemførelsesforanstaltningerne, og som efter hensigten kun skal anvendes af markedstilsynsmyndighederne, af nogle producenter og importører er blevet anvendt til at fastsætte værdier, som skal oplyses i den tekniske dokumentation, eller til at fortolke disse værdier med henblik på at opnå overensstemmelse eller formidle, at deres produkter præsterer bedre.

(2)

Formålet med måletolerancerne er at kunne tage højde for de forskelle, som opstår i målingerne under verifikationstests, som skyldes forskellene i det måleudstyr, som producenter, importører og tilsynsmyndigheder i hele Unionen anvender. Producenten eller importøren bør ikke anvende måletolerancerne til at fastsætte værdierne i den tekniske dokumentation eller til at fortolke disse værdier for at opnå overensstemmelse med reglerne om miljøvenligt design eller formidle en bedre præstation end den, der faktisk er blevet målt og beregnet. De parametre, som producenten eller importøren oplyser eller offentliggør, bør ikke være mere favorable for producenten eller importøren end de værdier, der fremgår af den tekniske dokumentation.

(3)

For at sikre lige konkurrence, realisere de energibesparelser, som forordningerne skulle opnå, og give forbrugerne præcise oplysninger om produkternes miljømæssige og funktionelle præstationer bør det præciseres, at måletolerancerne i gennemførelsesforanstaltningerne kun må anvendes af medlemsstaternes myndigheder til at kontrollere, at produkterne opfylder kravene.

(4)

Kommissionens forordning (EF) nr. 1275/2008 (2), (EF) nr. 107/2009 (3), (EF) nr. 278/2009 (4), (EF) nr. 640/2009 (5), (EF) nr. 641/2009 (6), (EF) nr. 642/2009 (7), (EF) nr. 643/2009 (8), (EU) nr. 1015/2010 (9), (EU) nr. 1016/2010 (10), (EU) nr. 327/2011 (11), (EU) nr. 206/2012 (12), (EU) nr. 547/2012 (13), (EU) nr. 932/2012 (14), (EU) nr. 617/2013 (15), (EU) nr. 666/2013 (16), (EU) nr. 813/2013 (17), (EU) nr. 814/2013 (18), (EU) nr. 66/2014 (19), (EU) nr. 548/2014 (20), (EU) nr. 1253/2014 (21), (EU) 2015/1095 (22), (EU) 2015/1185 (23), (EU) 2015/1188 (24), (EU) 2015/1189 (25) og (EU) 2016/2281 (26) bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(5)

Data fra aktører i belysningsindustrien viser, at mange lyskildetyper, som er tænkt som alternativer til de mindst effektive forbudte typer (som de halogenpærer til almindelig netspænding, som skal erstatte glødepærer) vil blive fjernet helt fra markedet af forordning (EF) nr. 244/2009 (27), (EF) nr. 245/2009 (28) og (EU) nr. 1194/2012 (29), hvis producenterne fik forbud mod at anvende den tilgang vedrørende data og afgivelse af oplysninger i de målestandarder, der støtter verifikationstolerancerne i disse forordninger, på den måde, som det i øjeblikket praktiseres i hele branchen. Det vil derfor være hensigtsmæssigt ikke at ændre de tre forordninger gennem denne forordning, men i stedet præcisere den tilsigtede brug af tolerancer i forbindelse med en revurdering af de relevante minimumskrav, når forordningerne næste gang skal revideres.

(6)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 19, stk. 1, i direktiv 2009/125/EF —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Ændringer af forordning (EF) nr. 1275/2008

Bilag III til forordning (EF) nr. 1275/2008 ændres som angivet i bilag I til nærværende forordning.

Artikel 2

Ændringer af forordning (EF) nr. 107/2009

Bilag I og II til forordning (EF) nr. 107/2009 ændres som angivet i bilag II til nærværende forordning.

Artikel 3

Ændringer af forordning (EF) nr. 278/2009

Bilag I og II til forordning (EF) nr. 278/2009 ændres som angivet i bilag III til nærværende forordning.

Artikel 4

Ændringer af forordning (EF) nr. 640/2009

Bilag III til forordning (EF) nr. 640/2009 ændres som angivet i bilag IV til nærværende forordning.

Artikel 5

Ændringer af forordning (EF) nr. 641/2009

Bilag III til forordning (EF) nr. 641/2009 ændres i overensstemmelse med bilag V til nærværende forordning.

Artikel 6

Ændringer af forordning (EF) nr. 642/2009

Bilag II og III til forordning (EF) nr. 642/2009 ændres som angivet i bilag VI til nærværende forordning.

Artikel 7

Ændringer af forordning (EF) nr. 643/2009

Bilag V til forordning (EF) nr. 643/2009 ændres som anført i bilag VII til nærværende forordning.

Artikel 8

Ændringer af forordning (EU) nr. 1015/2010

Bilag III til forordning (EU) nr. 1015/2010 ændres i overensstemmelse med bilag VIII til nærværende forordning.

Artikel 9

Ændringer af forordning (EU) nr. 1016/2010

Bilag III til forordning (EU) nr. 1016/2010 ændres i overensstemmelse med bilag IX til nærværende forordning.

Artikel 10

Ændringer af forordning (EU) nr. 327/2011

Bilag III til forordning (EU) nr. 327/2011 ændres i overensstemmelse med bilag X til nærværende forordning.

Artikel 11

Ændringer af forordning (EU) nr. 206/2012

Bilag III til forordning (EU) nr. 206/2012 ændres i overensstemmelse med bilag XI til nærværende forordning.

Artikel 12

Ændringer af forordning (EU) nr. 547/2012

Bilag IV til forordning (EU) nr. 547/2012 ændres i overensstemmelse med bilag XII til nærværende forordning.

Artikel 13

Ændringer af forordning (EU) nr. 932/2012

Bilag III til forordning (EU) nr. 932/2012 ændres i overensstemmelse med bilag XIII til nærværende forordning.

Artikel 14

Ændringer af forordning (EU) nr. 617/2013

I forordning (EU) nr. 617/2013 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 2, nr. 20), andet led, litra e), affattes således:

»e)

ved at dividere med 1 000 konverteres mega til giga«

2)

Bilag II og III ændres som angivet i bilag XIV til nærværende forordning.

Artikel 15

Ændringer af forordning (EU) nr. 666/2013

Bilag III til forordning (EU) nr. 666/2013 ændres i overensstemmelse med bilag XV til nærværende forordning.

Artikel 16

Ændringer af forordning (EU) nr. 813/2013

Bilag IV til forordning (EU) nr. 813/2013 ændres i overensstemmelse med bilag XVI til nærværende forordning.

Artikel 17

Ændringer af forordning (EU) nr. 814/2013

Bilag V til forordning (EF) nr. 814/2013 ændres som anført i bilag XVII til nærværende forordning.

Artikel 18

Ændringer af forordning (EU) nr. 66/2014

Bilag III til forordning (EU) nr. 66/2014 ændres i overensstemmelse med bilag XVIII til nærværende forordning.

Artikel 19

Ændringer af forordning (EU) nr. 548/2014

Bilag III til forordning (EU) nr. 548/2014 ændres i overensstemmelse med bilag XIX til nærværende forordning.

Artikel 20

Ændringer af forordning (EU) nr. 1253/2014

Bilag VI til forordning (EU) nr. 1253/2014 ændres i overensstemmelse med bilag XX til nærværende forordning.

Artikel 21

Ændringer af forordning (EU) 2015/1095

Bilag IX, X og XI til forordning (EU) 2015/1095 ændres som angivet i bilag XXI til nærværende forordning.

Artikel 22

Ændringer af forordning (EU) 2015/1185

Bilag IV til forordning (EU) 2015/1185 ændres i overensstemmelse med bilag XXII til nærværende forordning.

Artikel 23

Ændringer af forordning (EU) 2015/1188

Bilag IV til forordning (EU) 2015/1188 ændres i overensstemmelse med bilag XXIII til nærværende forordning.

Artikel 24

Ændringer af forordning (EU) 2015/1189

Bilag IV til forordning (EU) 2015/1189 ændres i overensstemmelse med bilag XXIV til nærværende forordning.

Artikel 25

Ændringer af forordning (EU) 2016/2281

Bilag IV til forordning (EU) 2016/2281 ændres i overensstemmelse med bilag XXV til nærværende forordning.

Artikel 26

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. november 2016.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 285 af 31.10.2009, s. 10.

(2)  Kommissionens forordning (EF) nr. 1275/2008 af 17. december 2008 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/32/EF for så vidt angår krav til miljøvenligt design af elektriske og elektroniske husholdningsapparater og kontorudstyr med hensyn til strømforbrug i standbytilstand og slukket tilstand (EUT L 339 af 18.12.2008, s. 45).

(3)  Kommissionens forordning (EF) nr. 107/2009 af 4. februar 2009 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/32/EF for så vidt angår krav til miljøvenligt design af simple settopbokse (EUT L 36 af 5.2.2009, s. 8).

(4)  Kommissionens forordning (EF) nr. 278/2009 af 6. april 2009 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/32/EF for så vidt angår krav til miljøvenligt design af eksterne strømforsyningers elforbrug i ubelastet tilstand og deres gennemsnitlige effektivitet i aktiv tilstand (EUT L 93 af 7.4.2009, s. 3).

(5)  Kommissionens forordning (EF) nr. 640/2009 af 22. juli 2009 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/32/EF for så vidt angår krav til miljøvenligt design af elmotorer (EUT L 191 af 23.7.2009, s. 26).

(6)  Kommissionens forordning (EF) nr. 641/2009 af 22. juli 2009 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/32/EF for så vidt angår krav til miljøvenligt design af eksterne vådløbercirkulationspumper og produktintegrerede vådløbercirkulationspumper (EUT L 191 af 23.7.2009, s. 35).

(7)  Kommissionens forordning (EF) nr. 642/2009 af 22. juli 2009 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/32/EF for så vidt angår krav til miljøvenligt design af fjernsyn (EUT L 191 af 23.7.2009, s. 42).

(8)  Kommissionens forordning (EF) nr. 643/2009 af 22. juli 2009 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/32/EF for så vidt angår krav til miljøvenligt design af køle/fryseapparater til husholdningsbrug (EUT L 191 af 23.7.2009, s. 53).

(9)  Kommissionens forordning (EU) nr. 1015/2010 af 10. november 2010 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF for så vidt angår krav til miljøvenligt design af husholdningsvaskemaskiner (EUT L 293 af 11.11.2010, s. 21).

(10)  Kommissionens forordning (EU) nr. 1016/2010 af 10. november 2010 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF for så vidt angår krav til miljøvenligt design af husholdningsopvaskemaskiner (EUT L 293 af 11.11.2010, s. 31).

(11)  Kommissionens forordning (EU) nr. 327/2011 af 30. marts 2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF for så vidt angår krav til miljøvenligt design af elmotordrevne ventilatorer med en indgangseffekt på mellem 125 W og 500 kW (EUT L 90 af 6.4.2011, s. 8).

(12)  Kommissionens forordning (EU) Nr. 206/2012 af 6. marts 2012 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF for så vidt angår krav til miljøvenligt design af klimaanlæg og komfortventilatorer (EUT L 72 af 10.3.2012, s. 7).

(13)  Kommissionens forordning (EU) nr. 547/2012 af 25. juni 2012 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF for så vidt angår krav til miljøvenligt design af vandpumper (EUT L 165 af 26.6.2012, s. 28).

(14)  Kommissionens forordning (EU) nr. 932/2012 af 3. oktober 2012 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF for så vidt angår krav til miljøvenligt design af husholdningstørretumblere (EUT L 278 af 12.10.2012, s. 41).

(15)  Kommissionens forordning (EU) Nr. 617/2013 af 26. juni 2013 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF for så vidt angår krav til miljøvenligt design af computere og computerservere (EUT L 175 af 27.6.2013, s. 13).

(16)  Kommissionens forordning (EU) nr. 666/2013 af 8. juli 2013 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF for så vidt angår krav til miljøvenligt design af støvsugere (EUT L 192 af 13.7.2013, s. 24).

(17)  Kommissionens forordning (EU) Nr. 813/2013 af 2. august 2013 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF for så vidt angår krav til miljøvenligt design af anlæg til rumopvarmning og anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning (EUT L 239 af 6.9.2013, s. 136).

(18)  Kommissionens forordning (EU) Nr. 814/2013 af 2. august 2013 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF for så vidt angår krav til miljøvenligt design af vandvarmere og varmtvandsbeholdere (EUT L 239 af 6.9.2013, s. 162).

(19)  Kommissionens forordning (EU) nr. 66/2014 af 14. januar 2014 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF for så vidt angår krav til miljøvenligt design af ovne, kogeplader og emhætter til husholdningsbrug (EUT L 29 af 31.1.2014, s. 33).

(20)  Kommissionens forordning (EU) nr. 548/2014 af 21. maj 2014 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF for så vidt angår små, mellemstore og store effekttransformere (EUT L 152 af 22.5.2014, s. 1).

(21)  Kommissionens forordning (EU) nr. 1253/2014 af 7. juli 2014 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF for så vidt angår krav til miljøvenligt design af ventilationsaggregater (EUT L 337 af 25.11.2014, s. 8).

(22)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/1095 af 5. maj 2015 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF for så vidt angår krav til miljøvenligt design af professionelle lagerkøleskabe/lagerfryseskabe, blæstkølere/frysere, kondenseringsaggregater og proceskøleanlæg (EUT L 177 af 8.7.2015, s. 19).

(23)  Kommissionens forordning (EU) 2015/1185 af 24. april 2015 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF for så vidt angår krav til miljøvenligt design af produkter til lokal rumopvarmning til fast brændsel (EUT L 193 af 21.7.2015, s. 1).

(24)  Kommissionens forordning (EU) 2015/1188 af 28. april 2015 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF for så vidt angår krav til miljøvenligt design af produkter til lokal rumopvarmning (EUT L 193 af 21.7.2015, s. 76).

(25)  Kommissionens forordning (EU) 2015/1189 af 28. april 2015 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF for så vidt angår krav til miljøvenligt design af kedler til fast brændsel (EUT L 193 af 21.7.2015, s. 100).

(26)  Kommissionens forordning (EU) 2016/2281 af 30. november 2016 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF af om rammerne for fastlæggelse af krav til miljøvenligt design af energirelaterede produkter for så vidt angår krav til miljøvenligt design af luftvarmeprodukter, køleprodukter, HT-chillers til proceskøling og fancoil-enheder (se side 1 i denne EUT).

(27)  Kommissionens forordning (EF) nr. 244/2009 af 18. marts 2009 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/32/EF for så vidt angår krav til miljøvenligt design af ikke-retningsbestemte lyskilder i boliger (EUT L 76 af 24.3.2009, s. 3).

(28)  Kommissionens forordning (EF) nr. 245/2009 af 18. marts 2009 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/32/EF i forbindelse med miljøvenligt design af lysstofrør uden indbygget forkobling og højtryksdamplamper samt forkoblinger og armaturer hertil, og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/55/EF (EUT L 76 af 24.3.2009, s. 17).

(29)  Kommissionens forordning (EU) nr. 1194/2012 af 12. december 2012 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF for så vidt angår krav til miljøvenligt design af retningsbestemte lyskilder, LED-lyskilder og dertil hørende udstyr (EUT L 342 af 14.12.2012, s. 1).


BILAG I

Ændringer af bilag III til forordning (EF) nr. 1275/2008

Bilag III affattes således:

»BILAG III

Markedstilsynsmyndighedernes verifikation af produktets opfyldelse af kravene

De i dette bilag anførte måletolerancer gælder kun for medlemsstaternes myndigheders verifikation af de målte parametre; producenten eller importøren må ikke benytte dem som en tilladt tolerance, når værdierne i den tekniske dokumentation fastsættes, eller til at fortolke disse værdier med henblik på at opnå overensstemmelse eller på nogen måde formidle en bedre præstation.

1.   VERIFIKATIONSPROCEDURE

Når det skal kontrolleres, at en produktmodel opfylder kravene i denne forordning i henhold til artikel 3, stk. 2, i direktiv 2009/125/EF, skal medlemsstaternes myndigheder med hensyn til kravene i dette bilag anvende følgende procedure:

1)

Medlemsstaternes myndigheder kontrollerer én enhed af modellen.

2)

Modellen anses for at opfylde de relevante krav, hvis:

a)

værdierne i den tekniske dokumentation i henhold til punkt 2 i bilag IV til direktiv 2009/125/EF (oplyste værdier) og, hvor det er relevant, de værdier, der anvendes til at beregne disse værdier, ikke er mere favorable for producenten eller importøren end resultaterne af de tilsvarende målinger, som udføres i henhold til samme punkts litra g), og

b)

de oplyste værdier opfylder alle krav, der er fastsat i denne forordning, og alle krævede produktoplysninger, som offentliggøres af producenten eller importøren, ikke indeholder værdier, som er mere favorable for producenten eller importøren end de oplyste værdier og

c)

de fundne værdier (værdierne for de relevante parametre som målt under prøvning og de værdier, som beregnes ud fra disse målinger), når medlemsstaternes myndigheder tester én enhed af modellen, overholder de respektive måletolerancer, der er anført i nedenstående tabel.

3)

Hvis det resultat, der nævnes i punkt 2, litra a) eller b), ikke opnås, anses modellen for ikke at opfylde kravene i denne forordning.

4)

Hvis det resultat, der nævnes i punkt 2, litra c), ikke opnås, skal medlemsstaternes myndigheder teste yderligere tre enheder af samme model.

5)

Modellen anses for at opfylde de gældende krav, hvis den aritmetiske middelværdi af de fundne værdier for disse tre enheder overholder de respektive måletolerancer i nedenstående tabel.

6)

Hvis det resultat, der nævnes i punkt 5, ikke opnås, anses modellen for ikke at opfylde kravene i denne forordning.

7)

Medlemsstaternes myndigheder fremsender straks alle relevante oplysninger til myndighederne i de andre medlemsstater og til Kommissionen, når der træffes beslutning om, at modellen ikke opfylder kravene i punkt 3 og 6.

Medlemsstaternes myndigheder benytter måle- og beregningsmetoderne i bilag II, punkt 8, og del 2 i nærværende bilag. Medlemsstaternes myndigheder anvender kun de måletolerancer, som fremgår af nedenstående tabel og anvender kun proceduren i punkt 1-7 i forbindelse med de krav, der er omhandlet i nærværende bilag. Der anvendes ingen andre tolerancer såsom tolerancer i harmoniserede standarder eller i enhver anden målemetode.

Måletolerancer

Type af krav

Kategori

Tolerance

Bilag II, punkt 1, litra a) og b), eller punkt 2, litra a) og b)

Med hensyn til krav til effektforbrug på over 1,00 W

Den fundne værdi må ikke overstige den oplyste værdi med mere end 10 %.

Med hensyn til krav til effektforbrug på 1,00 W og derunder:

Den fundne værdi må ikke overstige den oplyste værdi med mere end 0,10 W.

Bilag II, punkt 3, litra c), og punkt 4, litra a)

Ikke relevant

Den fundne værdi må ikke overstige den oplyste værdi med mere end 10 %.

2.   TESTPROCEDURE FOR NETVÆRKSUDSTYR

For at teste overholdelsen af kravene i bilag II, punkt 3, litra c), og 4, litra a), skal medlemsstaternes myndigheder anvende proceduren i del 1 i nærværende bilag efter at have deaktiveret og/eller afbrudt, alt efter hvad der er relevant, alle enhedens netværksporte.

For at teste overholdelsen af de øvrige krav i bilag II, punkt 3 og 4, skal medlemsstaternes myndigheder teste en enkelt enhed på følgende måde:

Hvis udstyret ifølge oplysningerne i den tekniske dokumentation har én type netværksport, og hvis der er to eller flere porte af denne type til rådighed, vælges vilkårligt en af disse porte, som forbindes til det relevante netværk under overholdelse af maksimumspecifikationen for porten. Hvis der findes flere trådløse netværksporte af samme type, skal de andre trådløse porte deaktiveres, hvis det er muligt. Hvis der er flere kablede netværksporte af samme type ved kontrol af overholdelse af kravene i bilag II, punkt 3, deaktiveres de andre netværksporte, hvis det er muligt. Er der kun én netværksport til rådighed, forbindes denne til det relevante netværk under overholdelse af maksimumspecifikationen for porten.

Der tændes for enheden. Når enheden arbejder korrekt i tændt tilstand, får den lov til at slå over i driftstilstanden med netværksforbundet standbytilstand, og effektforbruget måles. Derefter sendes det relevante signal til udstyret via netværksporten, og det kontrolleres, om udstyret blev genaktiveret.

Hvis udstyret ifølge oplysningerne i den tekniske dokumentation har mere end én type netværksport for hver type netværksport, gentages den følgende procedure. Hvis to eller flere netværksporte af samme type er til rådighed, vælges én vilkårlig port for hver type netværksport, og denne port forbindes til det relevante netværk under overholdelse af maksimumspecifikationen for porten.

Hvis der for en bestemt type netværksport kun er én port til rådighed, forbindes denne til det relevante netværk under overholdelse af maksimumspecifikationen for porten. Trådløse porte, som ikke anvendes, skal deaktiveres, hvis det er muligt. Ved kontrol af overholdelsen af kravene i bilag II, punkt 3, frakobles de kablede netværksporte, som ikke bruges, hvis det er muligt.

Der tændes for enheden. Når enheden arbejder korrekt i tændt tilstand, får den lov til at slå over i driftstilstanden med netværksforbundet standbytilstand, og effektforbruget måles. Derefter sendes det relevante signal til udstyret via netværksporten, og det kontrolleres, om udstyret blev genaktiveret. Hvis to eller flere typer (logiske) netværksporte deles om én fysisk netværksport, gentages proceduren for hver type logisk netværksport, medens de andre logiske netværksporte er logisk frakoblet.«


BILAG II

Ændringer af bilag I og II til forordning (EF) nr. 107/2009

1)

Bilag I, punkt 5, andet afsnit, udgår.

2)

Bilag II affattes således:

»BILAG II

Markedstilsynsmyndighedernes verifikation af produktets opfyldelse af kravene

De i dette bilag anførte måletolerancer gælder kun for medlemsstaternes myndigheders verifikation af de målte parametre; producenten eller importøren må ikke benytte dem som en tilladt tolerance, når værdierne i den tekniske dokumentation fastsættes, eller til at fortolke disse værdier med henblik på at opnå overensstemmelse eller på nogen måde formidle en bedre præstation.

Når det skal kontrolleres, at en produktmodel opfylder kravene i denne forordning i henhold til artikel 3, stk. 2, i direktiv 2009/125/EF, skal medlemsstaternes myndigheder med hensyn til kravene i dette bilag anvende følgende procedure:

1)

Medlemsstaternes myndigheder kontrollerer én enhed af modellen.

2)

Modellen anses for at opfylde de relevante krav, hvis:

a)

værdierne i den tekniske dokumentation i henhold til punkt 2 i bilag IV til direktiv 2009/125/EF (oplyste værdier) og, hvor det er relevant, de værdier, der anvendes til at beregne disse værdier, ikke er mere favorable for producenten eller importøren end resultaterne af de tilsvarende målinger, som udføres i henhold til samme punkts litra g), og

b)

de oplyste værdier opfylder alle krav, der er fastsat i denne forordning, og alle krævede produktoplysninger, som offentliggøres af producenten eller importøren, ikke indeholder værdier, som er mere favorable for producenten eller importøren end de oplyste værdier og

c)

de fundne værdier (værdierne for de relevante parametre som målt under prøvning og de værdier, som beregnes ud fra disse målinger), når medlemsstaternes myndigheder tester én enhed af modellen, overholder de respektive måletolerancer, der er anført i tabel 1.

3)

Hvis det resultat, der nævnes i punkt 2, litra a) eller b), ikke opnås, anses modellen for ikke at opfylde kravene i denne forordning.

4)

Hvis det resultat, der nævnes i punkt 2, litra c), ikke opnås, skal medlemsstaternes myndigheder teste yderligere tre enheder af samme model.

5)

Modellen anses for at opfylde de gældende krav, hvis den aritmetiske middelværdi af de fundne værdier for disse tre enheder overholder de respektive måletolerancer i tabel 1.

6)

Hvis det resultat, der nævnes i punkt 5, ikke opnås, anses modellen for ikke at opfylde kravene i denne forordning.

7)

Medlemsstaternes myndigheder fremsender straks alle relevante oplysninger til myndighederne i de andre medlemsstater og til Kommissionen, når der træffes beslutning om, at modellen ikke opfylder kravene i punkt 3 og 6.

Medlemsstaternes myndigheder benytter måle- og beregningsmetoderne i bilag I.

Medlemsstaternes myndigheder anvender kun de måletolerancer, som fremgår af tabel 1 og anvender kun proceduren i punkt 1-7 i forbindelse med de krav, der er omhandlet i nærværende bilag. Der anvendes ingen andre tolerancer såsom tolerancer i harmoniserede standarder eller i enhver anden målemetode.

Tabel 1

Måletolerancer

Bestemmelserne i bilag I, punkt 1 og 2, alt efter hvad der er relevant

Måletolerancer

Med hensyn til strømforbrug på over 1,00 W

Den fundne værdi må ikke overstige den oplyste værdi med mere end 10 %.

Med hensyn til strømforbrug på 1,00 W og derunder:

Den fundne værdi må ikke overstige den oplyste værdi med mere end 0,10 W.«


BILAG III

Ændringer af bilag I og II til forordning (EF) nr. 278/2009

1)

Bilag I, punkt 2, andet afsnit, udgår.

2)

Bilag II affattes således:

»BILAG II

Markedstilsynsmyndighedernes verifikation af produktets opfyldelse af kravene

De i dette bilag anførte måletolerancer gælder kun for medlemsstaternes myndigheders verifikation af de målte parametre; producenten eller importøren må ikke benytte dem som en tilladt tolerance, når værdierne i den tekniske dokumentation fastsættes, eller til at fortolke disse værdier med henblik på at opnå overensstemmelse eller på nogen måde formidle en bedre præstation.

Når det skal kontrolleres, at en produktmodel opfylder kravene i denne forordning i henhold til artikel 3, stk. 2, i direktiv 2009/125/EF, skal medlemsstaternes myndigheder med hensyn til kravene i dette bilag anvende følgende procedure:

1)

Medlemsstaternes myndigheder kontrollerer én enhed af modellen.

2)

Modellen anses for at opfylde de relevante krav, hvis:

a)

værdierne i den tekniske dokumentation i henhold til punkt 2 i bilag IV til direktiv 2009/125/EF (oplyste værdier) og, hvor det er relevant, de værdier, der anvendes til at beregne disse værdier, ikke er mere favorable for producenten eller importøren end resultaterne af de tilsvarende målinger, som udføres i henhold til samme punkts litra g), og

b)

de oplyste værdier opfylder alle krav, der er fastsat i denne forordning, og alle krævede produktoplysninger, som offentliggøres af producenten eller importøren, ikke indeholder værdier, som er mere favorable for producenten eller importøren end de oplyste værdier og

c)

de fundne værdier (værdierne for de relevante parametre som målt under prøvning og de værdier, som beregnes ud fra disse målinger), når medlemsstaternes myndigheder tester én enhed af modellen, overholder de respektive måletolerancer, der er anført i nedenstående tabel.

3)

Hvis det resultat, der nævnes i punkt 2, litra a) eller b), ikke opnås, anses modellen for ikke at opfylde kravene i denne forordning.

4)

Hvis det resultat, der nævnes i punkt 2, litra c), ikke opnås, skal medlemsstaternes myndigheder teste yderligere tre enheder af samme model.

5)

Modellen anses for at opfylde de gældende krav, hvis den aritmetiske middelværdi af de fundne værdier for disse tre enheder overholder de respektive måletolerancer i nedenstående tabel.

6)

Hvis det resultat, der nævnes i punkt 5, ikke opnås, anses modellen for ikke at opfylde kravene i denne forordning.

7)

Medlemsstaternes myndigheder fremsender straks alle relevante oplysninger til myndighederne i de andre medlemsstater og til Kommissionen, når der træffes beslutning om, at modellen ikke opfylder kravene i punkt 3 og 6.

Medlemsstaternes myndigheder benytter måle- og beregningsmetoderne i bilag I.

Medlemsstaternes myndigheder anvender kun de måletolerancer, som fremgår af nedenstående tabel og anvender kun proceduren i punkt 1-7 i forbindelse med de krav, der er omhandlet i nærværende bilag. Der anvendes ingen andre tolerancer såsom tolerancer i harmoniserede standarder eller i enhver anden målemetode.

Måletolerancer

Parametre

Måletolerancer

Ubelastet tilstand

Den fundne værdi må ikke overstige den oplyste værdi med mere end 0,10 W.

Den aritmetiske middelværdi af effektiviteten ved en belastning 1-4 som defineret i bilag I.

Den fundne værdi må ikke være mere end 5 % mindre end den oplyste værdi.«


BILAG IV

Ændringer af bilag III til forordning (EF) nr. 640/2009

Bilag III affattes således:

»BILAG III

Markedstilsynsmyndighedernes verifikation af produktets opfyldelse af kravene

De i dette bilag anførte måletolerancer gælder kun for medlemsstaternes myndigheders verifikation af de målte parametre; producenten eller importøren må ikke benytte dem som en tilladt tolerance, når værdierne i den tekniske dokumentation fastsættes, eller til at fortolke disse værdier med henblik på at opnå overensstemmelse eller på nogen måde formidle en bedre præstation.

Når det skal kontrolleres, at en produktmodel opfylder kravene i denne forordning i henhold til artikel 3, stk. 2, i direktiv 2009/125/EF, skal medlemsstaternes myndigheder med hensyn til kravene i dette bilag anvende følgende procedure:

1)

Medlemsstaternes myndigheder kontrollerer én enhed af modellen.

2)

Modellen anses for at opfylde de relevante krav, hvis:

a)

værdierne i den tekniske dokumentation i henhold til punkt 2 i bilag IV til direktiv 2009/125/EF (oplyste værdier) og, hvor det er relevant, de værdier, der anvendes til at beregne disse værdier, ikke er mere favorable for producenten eller importøren end resultaterne af de tilsvarende målinger, som udføres i henhold til samme punkts litra g), og

b)

de oplyste værdier opfylder alle krav, der er fastsat i denne forordning, og alle krævede produktoplysninger, som offentliggøres af producenten eller importøren, ikke indeholder værdier, som er mere favorable for producenten eller importøren end de oplyste værdier og

c)

de fundne værdier, når medlemsstaternes myndigheder tester én enhed af modellen, (dvs. værdierne for de relevante parametre som målt under prøvning og de værdier, som beregnes ud fra disse målinger), herunder det samlede tab (1-η) som afgørende kriterium for effektiviteten, overholder de respektive måletolerancer, der er anført i tabel 3.

3)

Hvis det resultat, der nævnes i punkt 2, litra a) eller b), ikke opnås, anses modellen for ikke at opfylde kravene i denne forordning.

4)

Hvis resultatet i punkt 2, litra c), ikke nås:

a)

anses modellen, hvis den pågældende model fremstilles i mængder på under fem eksemplarer årligt, for ikke at opfylde denne forordnings bestemmelser

b)

for modeller, der fremstilles i mængder på fem eller flere eksemplarer årligt, skal medlemsstaternes myndigheder teste yderligere tre enheder af samme model. Modellen anses for at opfylde de gældende krav, hvis den aritmetiske middelværdi af de fundne værdier for disse tre enheder, herunder det samlede tab (1-η) som afgørende kriterium for effektiviteten, overholder de respektive måletolerancer i tabel 3.

5)

Hvis det resultat, der nævnes i punkt 4, litra b), ikke opnås, anses modellen for ikke at opfylde kravene i denne forordning.

6)

Medlemsstaternes myndigheder fremsender straks alle relevante oplysninger til myndighederne i de andre medlemsstater og til Kommissionen, når der træffes beslutning om, at modellen ikke opfylder kravene i punkt 3, punkt 4, litra a), og punkt 5.

Medlemsstaternes myndigheder benytter måle- og beregningsmetoderne i bilag II.

Medlemsstaternes myndigheder anvender kun de måletolerancer, som fremgår af tabel 3 og anvender kun proceduren i punkt 1-6 i forbindelse med de krav, der er omhandlet i nærværende bilag. Der anvendes ingen andre tolerancer såsom tolerancer i harmoniserede standarder eller i enhver anden målemetode.

Tabel 3

Måletolerancer

Parametre

Motorer i mærkelastintervallet 0,75-150 kW

Motorer i mærkelastintervallet 150-375 kW

Samlede tab (1-η)

Højst 15 % over de værdier, som er afledt af de oplyste værdier i henhold til bilag I

Højst 10 % over de værdier, som er afledt af de oplyste værdier i henhold til bilag I«


BILAG V

Ændringer af bilag III til forordning (EF) nr. 641/2009

Bilag III affattes således:

»BILAG III

Markedstilsynsmyndighedernes verifikation af produktets opfyldelse af kravene

De i dette bilag anførte måletolerancer gælder kun for medlemsstaternes myndigheders verifikation af de målte parametre; producenten eller importøren må ikke benytte dem som en tilladt tolerance, når værdierne i den tekniske dokumentation fastsættes, eller til at fortolke disse værdier med henblik på at opnå overensstemmelse eller på nogen måde formidle en bedre præstation.

Når det skal kontrolleres, at en produktmodel opfylder kravene i denne forordning i henhold til artikel 3, stk. 2, i direktiv 2009/125/EF, skal medlemsstaternes myndigheder med hensyn til kravene i dette bilag anvende følgende procedure:

1)

Medlemsstaternes myndigheder kontrollerer én enhed af modellen.

2)

Modellen anses for at opfylde de relevante krav, hvis:

a)

værdierne i den tekniske dokumentation i henhold til punkt 2 i bilag IV til direktiv 2009/125/EF (oplyste værdier) og, hvor det er relevant, de værdier, der anvendes til at beregne disse værdier, ikke er mere favorable for producenten eller importøren end resultaterne af de tilsvarende målinger, som udføres i henhold til samme punkts litra g), og

b)

de oplyste værdier opfylder alle krav, der er fastsat i denne forordning, og alle krævede produktoplysninger, som offentliggøres af producenten eller importøren, ikke indeholder værdier, som er mere favorable for producenten eller importøren end de oplyste værdier og

c)

de fundne værdier (værdierne for de relevante parametre som målt under prøvning og de værdier, som beregnes ud fra disse målinger), når medlemsstaternes myndigheder tester én enhed af modellen, overholder de respektive måletolerancer, der er anført i tabel 1.

3)

Hvis det resultat, der nævnes i punkt 2, litra a) eller b), ikke opnås, anses modellen for ikke at opfylde kravene i denne forordning.

4)

Hvis det resultat, der nævnes i punkt 2, litra c), ikke opnås, skal medlemsstaternes myndigheder teste yderligere tre enheder af samme model.

5)

Modellen anses for at opfylde de gældende krav, hvis den aritmetiske middelværdi af de fundne værdier for disse tre enheder overholder de respektive måletolerancer i tabel 1.

6)

Hvis det resultat, der nævnes i punkt 5, ikke opnås, anses modellen for ikke at opfylde kravene i denne forordning.

7)

Medlemsstaternes myndigheder fremsender straks alle relevante oplysninger til myndighederne i de andre medlemsstater og til Kommissionen, når der træffes beslutning om, at modellen ikke opfylder kravene i punkt 3 og 6.

Medlemsstaternes myndigheder benytter måle- og beregningsmetoderne i bilag II.

Medlemsstaternes myndigheder anvender kun de måletolerancer, som fremgår af tabel 1 og anvender kun proceduren i punkt 1-7 i forbindelse med de krav, der er omhandlet i nærværende bilag. Der anvendes ingen andre tolerancer såsom tolerancer i harmoniserede standarder eller i enhver anden målemetode.

Tabel 1

Måletolerancer

Parameter

Måletolerance

Energieffektivitetsindeks

Den fundne værdi må ikke overstige den oplyste værdi med mere end 7 %.«


BILAG VI

Ændringer af bilag II og III til forordning (EF) nr. 642/2009

1)

Bilag II, del 1, litra c), fjerde led, udgår.

2)

Bilag III, titlen, affattes således: »Markedstilsynsmyndighedernes verifikation af produktets opfyldelse af kravene«.

3)

Bilag III, del A, affattes således:

»A.

De i dette bilag anførte måletolerancer gælder kun for medlemsstaternes myndigheders verifikation af de målte parametre; producenten eller importøren må ikke benytte dem som en tilladt tolerance, når værdierne i den tekniske dokumentation fastsættes, eller til at fortolke disse værdier med henblik på at opnå overensstemmelse eller på nogen måde formidle en bedre præstation.

Når det skal kontrolleres, at en produktmodel opfylder kravene i denne forordning i henhold til artikel 3, stk. 2, i direktiv 2009/125/EF, skal medlemsstaternes myndigheder med hensyn til kravene i dette bilag anvende følgende procedure: De anvender også de trin, der er angivet i punkt 2, litra a), punkt 2, litra b), og punkt 3 i det følgende, i forbindelse med verifikationsproceduren i dette bilags del B.

1)

Medlemsstaternes myndigheder kontrollerer én enhed af modellen.

2)

Modellen anses for at opfylde de relevante krav, hvis:

a)

værdierne i den tekniske dokumentation i henhold til punkt 2 i bilag IV til direktiv 2009/125/EF (oplyste værdier) og, hvor det er relevant, de værdier, der anvendes til at beregne disse værdier, ikke er mere favorable for producenten eller importøren end resultaterne af de tilsvarende målinger, som udføres i henhold til samme punkts litra g), og

b)

de oplyste værdier opfylder alle krav, der er fastsat i denne forordning, og alle krævede produktoplysninger, som offentliggøres af producenten eller importøren, ikke indeholder værdier, som er mere favorable for producenten eller importøren end de oplyste værdier og

c)

de fundne værdier (værdierne for de relevante parametre som målt under prøvning og de værdier, som beregnes ud fra disse målinger), når medlemsstaternes myndigheder tester én enhed af modellen, overholder de respektive måletolerancer, der er anført i tabel 1.

3)

Hvis det resultat, der nævnes i punkt 2, litra a) eller b), ikke opnås, anses modellen for ikke at opfylde kravene i denne forordning.

4)

Hvis det resultat, der nævnes i punkt 2, litra c), ikke opnås, skal medlemsstaternes myndigheder teste yderligere tre enheder af samme model.

5)

Modellen anses for at opfylde de gældende krav, hvis den aritmetiske middelværdi af de fundne værdier for disse tre enheder overholder de respektive måletolerancer i tabel 1.

6)

Hvis det resultat, der nævnes i punkt 5, ikke opnås, anses modellen for ikke at opfylde kravene i denne forordning.

7)

Medlemsstaternes myndigheder fremsender straks alle relevante oplysninger til myndighederne i de andre medlemsstater og til Kommissionen, når der træffes beslutning om, at modellen ikke opfylder kravene i punkt 3 og 6.

Medlemsstaternes myndigheder anvender beregningsmetoderne i bilag I og målebetingelserne i bilag II.

Medlemsstaternes myndigheder anvender kun de måletolerancer, som fremgår af tabel 1, og anvender kun proceduren i punkt 1-7 i forbindelse med de krav, der er omhandlet i nærværende bilag. Der anvendes ingen andre tolerancer såsom tolerancer i harmoniserede standarder eller i enhver anden målemetode.

Tabel 1

Måletolerancer

Parametre

Måletolerancer

Effektforbrug i tændt tilstand er angivet i bilag I, del 1, punkt 1 og 2.

Den fundne værdi må ikke overstige den oplyste værdi med mere end 7 %.

Effektforbrug i standbytilstand/slukket tilstand er angivet i bilag I, del 2, punkt 1, litra a) og b), og punkt 2, litra a) og b).

Den fundne værdi må ikke overstige den oplyste værdi med mere end 0,10 W.

Spidsværdiforhold for luminans er angivet i bilag I, del 5.

Den fundne værdi må ikke være mindre end 60 % af spidsværdien for luminans ved fjernsynets mest lysstærke indstilling i tændt tilstand.«

4)

Bilag III, del B, punkt 9-12, affattes således:

»Modellen anses for at være i overensstemmelse med denne forordning, hvis resultaterne for hver type netværksport ikke overskrider den oplyste værdi med mere end 7 %.

I modsat fald testes yderligere tre enheder. Modellen anses for at være i overensstemmelse med denne forordning, hvis den aritmetiske middelværdi af de fundne værdier ikke overskrider den oplyste værdi med mere end 7 %.

I modsat fald anses modellen for ikke at opfylde kravene.

Medlemsstaternes myndigheder fremsender straks testresultaterne og andre relevante oplysninger til de andre medlemsstater og Kommissionen, når der træffes beslutning om, at modellen ikke opfylder kravene.«


BILAG VII

Ændringer af bilag V til forordning (EF) nr. 643/2009

Bilag V affattes således:

»BILAG V

Markedstilsynsmyndighedernes verifikation af produktets opfyldelse af kravene

De i dette bilag anførte måletolerancer gælder kun for medlemsstaternes myndigheders verifikation af de målte parametre; producenten eller importøren må ikke benytte dem som en tilladt tolerance, når værdierne i den tekniske dokumentation fastsættes, eller til at fortolke disse værdier med henblik på at opnå overensstemmelse eller på nogen måde formidle en bedre præstation.

Når det skal kontrolleres, at en produktmodel opfylder kravene i denne forordning i henhold til artikel 3, stk. 2, i direktiv 2009/125/EF, skal medlemsstaternes myndigheder med hensyn til kravene i dette bilag anvende følgende procedure:

1)

Medlemsstaternes myndigheder kontrollerer én enhed af modellen.

2)

Modellen anses for at opfylde de relevante krav, hvis:

a)

værdierne i den tekniske dokumentation i henhold til punkt 2 i bilag IV til direktiv 2009/125/EF (oplyste værdier) og, hvor det er relevant, de værdier, der anvendes til at beregne disse værdier, ikke er mere favorable for producenten eller importøren end resultaterne af de tilsvarende målinger, som udføres i henhold til samme punkts litra g), og

b)

de oplyste værdier opfylder alle krav, der er fastsat i denne forordning, og alle krævede produktoplysninger, som offentliggøres af producenten eller importøren, ikke indeholder værdier, som er mere favorable for producenten eller importøren end de oplyste værdier, og

c)

de fundne værdier (værdierne for de relevante parametre som målt under prøvning og de værdier, som beregnes ud fra disse målinger), når medlemsstaternes myndigheder tester én enhed af modellen, overholder de respektive måletolerancer, der er anført i tabel 1.

3)

Hvis de resultater, der nævnes i punkt 2, litra a) eller b), ikke opnås, anses modellen og alle de modeller, som er anført som ækvivalente modeller af køle/fryseapparater til husholdningsbrug i producentens eller importørens tekniske dokumentation, for ikke at opfylde kravene i denne forordning.

4)

Hvis det resultat, der nævnes i punkt 2, litra c), ikke opnås, skal medlemsstaternes myndigheder teste yderligere tre enheder af samme model. Alternativt kan de yderligere tre udvalgte enheder være af en eller flere andre modeller, som producenten eller importøren har med i fortegnelsen over ækvivalente modeller i sin tekniske dokumentation.

5)

Modellen anses for at opfylde de gældende krav, hvis den aritmetiske middelværdi af de fundne værdier for disse tre enheder overholder de respektive måletolerancer i tabel 1.

6)

Hvis det resultat, der nævnes i punkt 5, ikke nås, anses modellen og alle de modeller, som er anført som ækvivalente modeller af køle/fryseapparater til husholdningsbrug i producentens eller importørens tekniske dokumentation, for ikke at opfylde kravene i denne forordning.

7)

Medlemsstaternes myndigheder fremsender straks alle relevante oplysninger til myndighederne i de andre medlemsstater og til Kommissionen, når der træffes beslutning om, at modellen ikke opfylder kravene i punkt 3 og 6.

Medlemsstaternes myndigheder benytter måle- og beregningsmetoderne i bilag III og IV.

Medlemsstaternes myndigheder anvender kun de måletolerancer, som fremgår af tabel 1, og anvender kun proceduren i punkt 1-7 i forbindelse med de krav, der er omhandlet i nærværende bilag. Der anvendes ingen andre tolerancer såsom tolerancer i harmoniserede standarder eller i enhver anden målemetode.

Tabel 1

Måletolerancer

Parametre

Måletolerancer

Bruttorumfang

I forhold til den oplyste værdi må den fundne værdi højst være 3 % eller 1 liter mindre; den største af de to værdier anvendes.

Nettorumfang

I forhold til den oplyste værdi må den fundne værdi højst være 3 % eller 1 liter mindre; den største af de to værdier anvendes. Hvis brugeren kan justere rumfanget af svalerummet og rummet til ferske madvarer i forhold til hinanden, måles rumfanget med svalerummet sat til det mindst mulige rumfang.

Indfrysningskapacitet

Den fundne værdi må ikke være mere end 10 % mindre end den oplyste værdi.

Elforbrug

Den fundne værdi må ikke overstige den oplyste værdi (E24h ) med mere end 10 %.

Effektforbrug for husholdningskøle-/fryseapparater med mindre end 10 liter nettorumfang

Den fundne værdi må ikke overstige den oplyste værdi med mere end 0,10 W.

Luftfugtighed i vinkøleskabe

Den fundne værdi for relativ luftfugtighed må ikke overskride det oplyste interval med mere end 10 % i nogen retning.«


BILAG VIII

Ændringer af bilag III til forordning (EU) nr. 1015/2010

Bilag III affattes således:

»BILAG III

Markedstilsynsmyndighedernes verifikation af produktets opfyldelse af kravene

De i dette bilag anførte måletolerancer gælder kun for medlemsstaternes myndigheders verifikation af de målte parametre; producenten eller importøren må ikke benytte dem som en tilladt tolerance, når værdierne i den tekniske dokumentation fastsættes, eller til at fortolke disse værdier med henblik på at opnå overensstemmelse eller på nogen måde formidle en bedre præstation.

Når det skal kontrolleres, at en produktmodel opfylder kravene i denne forordning i henhold til artikel 3, stk. 2, i direktiv 2009/125/EF, skal medlemsstaternes myndigheder med hensyn til kravene i dette bilag anvende følgende procedure:

(1)

Medlemsstaternes myndigheder kontrollerer én enhed af modellen.

2)

Modellen anses for at opfylde de relevante krav, hvis:

a)

værdierne i den tekniske dokumentation i henhold til punkt 2 i bilag IV til direktiv 2009/125/EF (oplyste værdier) og, hvor det er relevant, de værdier, der anvendes til at beregne disse værdier, ikke er mere favorable for producenten eller importøren end resultaterne af de tilsvarende målinger, som udføres i henhold til samme punkts litra g), og

b)

de oplyste værdier opfylder alle krav, der er fastsat i denne forordning, og alle krævede produktoplysninger, som offentliggøres af producenten eller importøren, ikke indeholder værdier, som er mere favorable for producenten eller importøren end de oplyste værdier, og

c)

de fundne værdier (værdierne for de relevante parametre som målt under prøvning og de værdier, som beregnes ud fra disse målinger), når medlemsstaternes myndigheder tester én enhed af modellen, overholder de respektive måletolerancer, der er anført i tabel 1.

3)

Hvis de resultater, der nævnes i punkt 2, litra a) eller b), ikke opnås, anses modellen og alle de modeller, som er anført som ækvivalente modeller af husholdningsvaskemaskiner i producentens eller importørens tekniske dokumentation, for ikke at opfylde kravene i denne forordning.

4)

Hvis det resultat, der nævnes i punkt 2, litra c), ikke opnås, skal medlemsstaternes myndigheder teste yderligere tre enheder af samme model. Alternativt kan de yderligere tre udvalgte enheder være af en eller flere andre modeller, som producenten eller importøren har med i fortegnelsen over ækvivalente modeller i sin tekniske dokumentation.

5)

Modellen anses for at opfylde de gældende krav, hvis den aritmetiske middelværdi af de fundne værdier for disse tre enheder overholder de respektive måletolerancer i tabel 1.

6)

Hvis det resultat, der nævnes i punkt 5, ikke opnås, anses modellen og alle de modeller, som er anført som ækvivalente modeller af husholdningsvaskemaskiner i producentens eller importørens tekniske dokumentation, for ikke at opfylde kravene i denne forordning.

7)

Medlemsstaternes myndigheder fremsender straks alle relevante oplysninger til myndighederne i de andre medlemsstater og til Kommissionen, når der træffes beslutning om, at modellen ikke opfylder kravene i punkt 3 og 6.

Medlemsstaternes myndigheder anvender måleprocedurer, som tager hensyn til de mest avancerede alment anerkendte, pålidelige, nøjagtige og reproducerbare målemetoder, herunder metoder beskrevet i dokumenter, hvis referencenumre er offentliggjort med dette formål i Den Europæiske Unions Tidende. Medlemsstaternes myndigheder benytter måle- og beregningsmetoderne i bilag II.

Medlemsstaternes myndigheder anvender kun de måletolerancer, som fremgår af tabel 1, og anvender kun proceduren i punkt 1-7 i forbindelse med de krav, der er omhandlet i nærværende bilag. Der anvendes ingen andre tolerancer såsom tolerancer i harmoniserede standarder eller i enhver anden målemetode.

Tabel 1

Måletolerancer

Parametre

Måletolerancer

Årligt energiforbrug (AE C)

Den fundne værdi må ikke overstige den oplyste værdi for AE C med mere end 10 %.

Vaskeevneindeks (I W)

Den fundne værdi må ikke være mere end 4 % mindre end den oplyste værdi for I W.

Energiforbrug (E t)

Den fundne værdi må ikke overstige den oplyste værdi for E t med mere end 10 %. Hvor der skal vælges yderligere tre enheder, må den aritmetiske middelværdi af de fundne værdier for disse tre enheder ikke overstige den oplyste værdi for E t med mere end 6 %.

Programvarighed (T t)

De fundne værdier må ikke overstige de oplyste værdier for T t med mere end 10 %.

Vandforbrug (W t)

Den fundne værdi må ikke overstige den oplyste værdi for W t med mere end 10 %.

Effektforbrug i slukket tilstand og left on-tilstand (P o og P l)

De fundne værdier for effektforbrug for P o og P l på over 1,00 W må ikke overstige de oplyste værdier for P o og P l med mere end 10 %. De fundne værdier for effektforbrug for P o og P l på op til og med 1,00 W må ikke overstige de oplyste værdier for P o og P l med mere end 0,10 W.

Varighed af left on-tilstand (T l)

Den fundne værdi må ikke overstige den oplyste værdi for T t med mere end 10 %.«


BILAG IX

Ændringer af bilag III til forordning (EU) nr. 1016/2010

Bilag III affattes således:

»BILAG III

Markedstilsynsmyndighedernes verifikation af produktets opfyldelse af kravene

De i dette bilag anførte måletolerancer gælder kun for medlemsstaternes myndigheders verifikation af de målte parametre; producenten eller importøren må ikke benytte dem som en tilladt tolerance, når værdierne i den tekniske dokumentation fastsættes, eller til at fortolke disse værdier med henblik på at opnå overensstemmelse eller på nogen måde formidle en bedre præstation.

Når det skal kontrolleres, at en produktmodel opfylder kravene i denne forordning i henhold til artikel 3, stk. 2, i direktiv 2009/125/EF, skal medlemsstaternes myndigheder med hensyn til kravene i dette bilag anvende følgende procedure:

1)

Medlemsstaternes myndigheder kontrollerer én enhed af modellen.

2)

Modellen anses for at opfylde de relevante krav, hvis:

a)

værdierne i den tekniske dokumentation i henhold til punkt 2 i bilag IV til direktiv 2009/125/EF (oplyste værdier) og, hvor det er relevant, de værdier, der anvendes til at beregne disse værdier, ikke er mere favorable for producenten eller importøren end resultaterne af de tilsvarende målinger, som udføres i henhold til samme punkts litra g), og

b)

de oplyste værdier opfylder alle krav, der er fastsat i denne forordning, og alle krævede produktoplysninger, som offentliggøres af producenten eller importøren, ikke indeholder værdier, som er mere favorable for producenten eller importøren end de oplyste værdier, og

c)

de fundne værdier (værdierne for de relevante parametre som målt under prøvning og de værdier, som beregnes ud fra disse målinger), når medlemsstaternes myndigheder tester én enhed af modellen, overholder de respektive måletolerancer, der er anført i tabel 1.

3)

Hvis de resultater, der nævnes i punkt 2, litra a) eller b), ikke opnås, anses modellen og alle de modeller, som er anført som ækvivalente modeller af husholdningsopvaskemaskiner i producentens eller importørens tekniske dokumentation, for ikke at opfylde kravene i denne forordning.

4)

Hvis det resultat, der nævnes i punkt 2, litra c), ikke opnås, skal medlemsstaternes myndigheder teste yderligere tre enheder af samme model. Alternativt kan de yderligere tre udvalgte enheder være af en eller flere andre modeller, som producenten eller importøren har med i fortegnelsen over ækvivalente modeller i sin tekniske dokumentation.

5)

Modellen anses for at opfylde de gældende krav, hvis den aritmetiske middelværdi af de fundne værdier for disse tre enheder overholder de respektive måletolerancer i tabel 1.

6)

Hvis det resultat, der nævnes i punkt 5, ikke opnås, anses modellen og alle de modeller, som er anført som ækvivalente modeller af husholdningsopvaskemaskiner i producentens eller importørens tekniske dokumentation, for ikke at opfylde kravene i denne forordning.

7)

Medlemsstaternes myndigheder fremsender straks alle relevante oplysninger til myndighederne i de andre medlemsstater og til Kommissionen, når der træffes beslutning om, at modellen ikke opfylder kravene i punkt 3 og 6.

Medlemsstaternes myndigheder anvender måleprocedurer, som tager hensyn til de mest avancerede alment anerkendte, pålidelige, nøjagtige og reproducerbare målemetoder, herunder metoder beskrevet i dokumenter, hvis referencenumre er offentliggjort med dette formål i Den Europæiske Unions Tidende. Medlemsstaternes myndigheder benytter måle- og beregningsmetoderne i bilag II.

Medlemsstaternes myndigheder anvender kun de måletolerancer, som fremgår af tabel 1, og anvender kun proceduren i punkt 1-7 i forbindelse med de krav, der er omhandlet i nærværende bilag. Der anvendes ingen andre tolerancer såsom tolerancer i harmoniserede standarder eller i enhver anden målemetode.

Tabel 1

Måletolerancer

Parametre

Måletolerancer

Årligt energiforbrug (AE C)

Den fundne værdi må ikke overstige den oplyste værdi for AE C med mere end 10 %.

Opvaskeevneindeks (I C)

Den fundne værdi må ikke være mere end 10 % mindre end den oplyste værdi for I C.

Tørreevneindeks (I D)

Den fundne værdi må ikke være mere end 19 % mindre end den oplyste værdi for I D.

Energiforbrug (E t)

Den fundne værdi må ikke overstige den oplyste værdi for E t med mere end 10 %. Hvor der skal vælges yderligere tre enheder, må den aritmetiske middelværdi af de fundne værdier for disse tre enheder ikke overstige den oplyste værdi for E t med mere end 6 %.

Programvarighed (T t)

De fundne værdier må ikke overstige de oplyste værdier for T t med mere end 10 %.

Effektforbrug i slukket tilstand og left on-tilstand (P o og P l)

De fundne værdier for effektforbrug for P o og P l på over 1,00 W må ikke overstige de oplyste værdier for P o og P l med mere end 10 %. De fundne værdier for effektforbrug for P o og P l på op til og med 1,00 W må ikke overstige de oplyste værdier for P o og P l med mere end 0,10 W.

Varighed af left on-tilstand (T l)

Den fundne værdi må ikke overstige den oplyste værdi for T l med mere end 10 %.«


BILAG X

Ændringer af bilag III til forordning (EU) nr. 327/2011

Bilag III affattes således:

»BILAG III

Markedstilsynsmyndighedernes verifikation af produktets opfyldelse af kravene

De i dette bilag anførte måletolerancer gælder kun for medlemsstaternes myndigheders verifikation af de målte parametre; producenten eller importøren må ikke benytte dem som en tilladt tolerance, når værdierne i den tekniske dokumentation fastsættes, eller til at fortolke disse værdier med henblik på at opnå overensstemmelse eller på nogen måde formidle en bedre præstation.

Når det skal kontrolleres, at en produktmodel opfylder kravene i denne forordning i henhold til artikel 3, stk. 2, i direktiv 2009/125/EF, skal medlemsstaternes myndigheder med hensyn til kravene i dette bilag anvende følgende procedure:

1)

Medlemsstaternes myndigheder kontrollerer én enhed af modellen.

2)

Modellen anses for at opfylde de relevante krav, hvis:

a)

værdierne i den tekniske dokumentation i henhold til punkt 2 i bilag IV til direktiv 2009/125/EF (oplyste værdier) og, hvor det er relevant, de værdier, der anvendes til at beregne disse værdier, ikke er mere favorable for producenten eller importøren end resultaterne af de tilsvarende målinger, som udføres i henhold til samme punkts litra g), og

b)

de oplyste værdier opfylder alle krav, der er fastsat i denne forordning, og alle krævede produktoplysninger, som offentliggøres af producenten eller importøren, ikke indeholder værdier, som er mere favorable for producenten eller importøren end de oplyste værdier, og

c)

de fundne værdier (værdierne for de relevante parametre som målt under prøvning og de værdier, som beregnes ud fra disse målinger), når medlemsstaternes myndigheder tester én enhed af modellen, overholder de respektive måletolerancer, der er anført i tabel 3.

3)

Hvis det resultat, der nævnes i punkt 2, litra a) eller b), ikke opnås, anses modellen for ikke at opfylde kravene i denne forordning.

4)

Hvis resultatet i punkt 2, litra c), ikke nås:

a)

anses modellen, hvis den pågældende model fremstilles i mængder på under fem eksemplarer årligt, for ikke at opfylde denne forordnings bestemmelser

b)

for modeller, der fremstilles i mængder på fem eller flere eksemplarer årligt, skal medlemsstaternes myndigheder teste yderligere tre enheder af samme model. Modellen anses for at opfylde de gældende krav, hvis den aritmetiske middelværdi af de fundne værdier for disse tre enheder overholder de respektive måletolerancer i tabel 3.

5)

Hvis det resultat, der nævnes i punkt 4, litra b), ikke opnås, anses modellen for ikke at opfylde kravene i denne forordning.

6)

Medlemsstaternes myndigheder fremsender straks alle relevante oplysninger til myndighederne i de andre medlemsstater og til Kommissionen, når der træffes beslutning om, at modellen ikke opfylder kravene i punkt 3, punkt 4, litra a), og punkt 5.

Medlemsstaternes myndigheder benytter måle- og beregningsmetoderne i bilag II.

Medlemsstaternes myndigheder anvender kun de måletolerancer, som fremgår af tabel 3 og anvender kun proceduren i punkt 1-6 i forbindelse med de krav, der er omhandlet i nærværende bilag. Der anvendes ingen andre tolerancer såsom tolerancer i harmoniserede standarder eller i enhver anden målemetode.

Tabel 3

Måletolerancer

Parameter

Måletolerance

Samlede virkningsgrad (η e)

Den fundne værdi må ikke være lavere end den værdi, der udgør 90 % af den tilsvarende oplyste værdi.«


BILAG XI

Ændringer af bilag III til forordning (EU) nr. 206/2012

Bilag III affattes således:

»BILAG III

Markedstilsynsmyndighedernes verifikation af produktets opfyldelse af kravene

De i dette bilag anførte måletolerancer gælder kun for medlemsstaternes myndigheders verifikation af de målte parametre; producenten eller importøren må ikke benytte dem som en tilladt tolerance, når værdierne i den tekniske dokumentation fastsættes, eller til at fortolke disse værdier med henblik på at opnå overensstemmelse eller på nogen måde formidle en bedre præstation.

Når det skal kontrolleres, at en produktmodel opfylder kravene i denne forordning i henhold til artikel 3, stk. 2, i direktiv 2009/125/EF, skal medlemsstaternes myndigheder med hensyn til kravene i dette bilag anvende følgende procedure:

1)

Medlemsstaternes myndigheder kontrollerer én enhed af modellen.

2)

Modellen anses for at opfylde de relevante krav, hvis:

a)

værdierne i den tekniske dokumentation i henhold til punkt 2 i bilag IV til direktiv 2009/125/EF (oplyste værdier) og, hvor det er relevant, de værdier, der anvendes til at beregne disse værdier, ikke er mere favorable for producenten eller importøren end resultaterne af de tilsvarende målinger, som udføres i henhold til samme punkts litra g), og

b)

de oplyste værdier opfylder alle krav, der er fastsat i denne forordning, og alle krævede produktoplysninger, som offentliggøres af producenten eller importøren, ikke indeholder værdier, som er mere favorable for producenten eller importøren end de oplyste værdier, og

c)

de fundne værdier (værdierne for de relevante parametre som målt under prøvning og de værdier, som beregnes ud fra disse målinger), når medlemsstaternes myndigheder tester én enhed af modellen, overholder de respektive måletolerancer, der er anført i tabel 1.

3)

Hvis det resultat, der nævnes i punkt 2, litra a) eller b), ikke opnås, anses modellen for ikke at opfylde kravene i denne forordning.

4)

Hvis det resultat, der nævnes i punkt 2, litra c), ikke opnås, skal medlemsstaternes myndigheder teste yderligere tre enheder af samme model.

5)

Modellen anses for at opfylde de gældende krav, hvis den aritmetiske middelværdi af de fundne værdier for disse tre enheder overholder de respektive måletolerancer i tabel 1.

6)

Hvis det resultat, der nævnes i punkt 5, ikke opnås, anses modellen for ikke at opfylde kravene i denne forordning.

7)

Medlemsstaternes myndigheder fremsender straks alle relevante oplysninger til myndighederne i de andre medlemsstater og til Kommissionen, når der træffes beslutning om, at modellen ikke opfylder kravene i punkt 3 og 6.

Medlemsstaternes myndigheder benytter måle- og beregningsmetoderne i bilag II.

Medlemsstaternes myndigheder anvender kun de måletolerancer, som fremgår af tabel 1, og anvender kun proceduren i punkt 1-7 i forbindelse med de krav, der er omhandlet i nærværende bilag. Der anvendes ingen andre tolerancer såsom tolerancer i harmoniserede standarder eller i enhver anden målemetode.

Tabel 1

Måletolerancer

Parametre

Måletolerancer

Sæsonenergivirkningsfaktor (SEER)

Den fundne værdi må ikke være mere end 8 % mindre end den oplyste værdi.

Sæsoneffektfaktor (SCOP)

Den fundne værdi må ikke være mere end 8 % mindre end den oplyste værdi.

Elforbrug i slukket tilstand

Den fundne værdi må ikke overstige den oplyste værdi med mere end 10 %.

Elforbrug i standbytilstand

Den fundne værdi må ikke overstige den oplyste værdi med mere end 10 %.

Nominel energivirkningsfaktor (EER rated)

Den fundne værdi må ikke være mere end 10 % mindre end den oplyste værdi.

Nominel effektfaktor (COP rated)

Den fundne værdi må ikke være mere end 10 % mindre end den oplyste værdi.

Lydeffektniveau

Den fundne værdi må ikke overstige den oplyste værdi med mere end 2 dB(A).«


BILAG XII

Ændringer af bilag IV til forordning (EU) nr. 547/2012

Bilag IV affattes således:

»BILAG IV

Markedstilsynsmyndighedernes verifikation af produktets opfyldelse af kravene

De i dette bilag anførte måletolerancer gælder kun for medlemsstaternes myndigheders verifikation af de målte parametre; producenten eller importøren må ikke benytte dem som en tilladt tolerance, når værdierne i den tekniske dokumentation fastsættes, eller til at fortolke disse værdier med henblik på at opnå overensstemmelse eller på nogen måde formidle en bedre præstation.

Når det skal kontrolleres, at en produktmodel opfylder kravene i bilag II til denne forordning i henhold til artikel 3, stk. 2, i direktiv 2009/125/EF, skal medlemsstaternes myndigheder med hensyn til kravene i dette bilag anvende følgende procedure:

1)

Medlemsstaternes myndigheder kontrollerer én enhed af modellen.

2)

Modellen anses for at opfylde de relevante krav, hvis:

a)

værdierne i den tekniske dokumentation i henhold til punkt 2 i bilag IV til direktiv 2009/125/EF (oplyste værdier) og, hvor det er relevant, de værdier, der anvendes til at beregne disse værdier, ikke er mere favorable for producenten eller importøren end resultaterne af de tilsvarende målinger, som udføres i henhold til samme punkts litra g), og

b)

de oplyste værdier opfylder alle krav, der er fastsat i denne forordning, og alle krævede produktoplysninger, som offentliggøres af producenten eller importøren, ikke indeholder værdier, som er mere favorable for producenten eller importøren end de oplyste værdier, og

c)

de fundne værdier (værdierne for de relevante parametre som målt under prøvning og de værdier, som beregnes ud fra disse målinger), når medlemsstaternes myndigheder tester én enhed af modellen, overholder de respektive måletolerancer i tabel 2.

3)

Hvis det resultat, der nævnes i punkt 2, litra a) eller b), ikke opnås, anses modellen for ikke at opfylde kravene i denne forordning.

4)

Hvis det resultat, der nævnes i punkt 2, litra c), ikke opnås, skal medlemsstaternes myndigheder teste yderligere tre enheder af samme model.

5)

Modellen anses for at opfylde de gældende krav, hvis den aritmetiske middelværdi af de fundne værdier for disse tre enheder overholder de respektive måletolerancer i tabel 2.

6)

Hvis det resultat, der nævnes i punkt 5, ikke opnås, anses modellen for ikke at opfylde kravene i denne forordning.

7)

Medlemsstaternes myndigheder fremsender straks alle relevante oplysninger til myndighederne i de andre medlemsstater og til Kommissionen, når der træffes beslutning om, at modellen ikke opfylder kravene i punkt 3 og 6.

Medlemsstaternes myndigheder benytter måle- og beregningsmetoderne i bilag III.

Medlemsstaternes myndigheder anvender kun de måletolerancer, som fremgår af tabel 2, og anvender kun proceduren i punkt 1-7 i forbindelse med de krav, der er omhandlet i nærværende bilag. Der anvendes ingen andre tolerancer såsom tolerancer i harmoniserede standarder eller i enhver anden målemetode.

Tabel 2

Måletolerancer

Parametre

Måletolerancer

Virkningsgrad ved BEP (η ΒΕΡ)

Den fundne værdi må ikke være mere end 5 % mindre end den oplyste værdi.

Virkningsgrad ved PL (η ΡL)

Den fundne værdi må ikke være mere end 5 % mindre end den oplyste værdi.

Virkningsgrad ved OL (η ΟL)

Den fundne værdi må ikke være mere end 5 % mindre end den oplyste værdi.«


BILAG XIII

Ændringer af bilag III til forordning (EU) nr. 932/2012

Bilag III affattes således:

»BILAG III

Markedstilsynsmyndighedernes verifikation af produktets opfyldelse af kravene

De i dette bilag anførte måletolerancer gælder kun for medlemsstaternes myndigheders verifikation af de målte parametre; producenten eller importøren må ikke benytte dem som en tilladt tolerance, når værdierne i den tekniske dokumentation fastsættes, eller til at fortolke disse værdier med henblik på at opnå overensstemmelse eller på nogen måde formidle en bedre præstation.

Når det skal kontrolleres, at en produktmodel opfylder kravene i denne forordning i henhold til artikel 3, stk. 2, i direktiv 2009/125/EF, skal medlemsstaternes myndigheder med hensyn til kravene i dette bilag anvende følgende procedure:

1)

Medlemsstaternes myndigheder kontrollerer én enhed af modellen.

2)

Modellen anses for at opfylde de relevante krav, hvis:

a)

værdierne i den tekniske dokumentation i henhold til punkt 2 i bilag IV til direktiv 2009/125/EF (oplyste værdier) og, hvor det er relevant, de værdier, der anvendes til at beregne disse værdier, ikke er mere favorable for producenten eller importøren end resultaterne af de tilsvarende målinger, som udføres i henhold til samme punkts litra g), og

b)

de oplyste værdier opfylder alle krav, der er fastsat i denne forordning, og alle krævede produktoplysninger, som offentliggøres af producenten eller importøren, ikke indeholder værdier, som er mere favorable for producenten eller importøren end de oplyste værdier og

c)

de fundne værdier (værdierne for de relevante parametre som målt under prøvning og de værdier, som beregnes ud fra disse målinger), når medlemsstaternes myndigheder tester én enhed af modellen, overholder de respektive måletolerancer, der er anført i tabel 1.

3)

Hvis de resultater, der nævnes i punkt 2, litra a) eller b), ikke opnås, anses modellen og alle de modeller, som er anført som ækvivalente modeller af husholdningstørretumblere i producentens eller importørens tekniske dokumentation, for ikke at opfylde kravene i denne forordning.

4)

Hvis det resultat, der nævnes i punkt 2, litra c), ikke opnås, skal medlemsstaternes myndigheder teste yderligere tre enheder af samme model. Alternativt kan de yderligere tre udvalgte enheder være af en eller flere andre modeller, som producenten eller importøren har med i fortegnelsen over ækvivalente modeller i sin tekniske dokumentation.

5)

Modellen anses for at opfylde de gældende krav, hvis den aritmetiske middelværdi af de fundne værdier for disse tre enheder overholder de respektive måletolerancer i tabel 1.

6)

Hvis det resultat, der nævnes i punkt 5, ikke opnås, anses modellen og alle de modeller, som er anført som ækvivalente modeller af husholdningstørretumblere i producentens eller importørens tekniske dokumentation, for ikke at opfylde kravene i denne forordning.

7)

Medlemsstaternes myndigheder fremsender straks alle relevante oplysninger til myndighederne i de andre medlemsstater og til Kommissionen, når der træffes beslutning om, at modellen ikke opfylder kravene i punkt 3 og 6.

Medlemsstaternes myndigheder anvender måleprocedurer, som tager hensyn til de mest avancerede alment anerkendte, pålidelige, nøjagtige og reproducerbare målemetoder, herunder metoder beskrevet i dokumenter, hvis referencenumre er offentliggjort med dette formål i Den Europæiske Unions Tidende. Medlemsstaternes myndigheder benytter måle- og beregningsmetoderne i bilag II.

Medlemsstaternes myndigheder anvender kun de måletolerancer, som fremgår af tabel 1 og anvender kun proceduren i punkt 1-7 i forbindelse med de krav, der er omhandlet i nærværende bilag. Der anvendes ingen andre tolerancer såsom tolerancer i harmoniserede standarder eller i enhver anden målemetode.

Tabel 1

Måletolerancer

Parametre

Måletolerancer

Vægtet årligt energiforbrug (AE C)

Den fundne værdi må ikke overstige den oplyste værdi for AE C med mere end 6 %.

Vægtet energiforbrug (E t)

Den fundne værdi må ikke overstige den oplyste værdi for E t med mere end 6 %.

Vægtet tørreevne (C t)

Den fundne værdi må ikke være mere end 6 % mindre end den oplyste værdi for C t.

Vægtet programvarighed (T t)

De fundne værdier må ikke overstige de oplyste værdier for T t med mere end 6 %.

Effektforbrug i slukket tilstand og left on-tilstand (P o og P l)

De fundne værdier for effektforbrug for P o og P l på over 1,00 W må ikke overstige de oplyste værdier for P o og P l med mere end 6 %. De fundne værdier for effektforbrug for P o og P l på op til og med 1,00 W må ikke overstige de oplyste værdier for P o og P l med mere end 0,10 W.

Varighed af left on-tilstand (T l)

Den fundne værdi må ikke overstige den oplyste værdi for T l med mere end 6 %.«


BILAG XIV

Ændringer af bilag II og III til forordning (EU) nr. 617/2013

1)

Bilag II, punkt 6.2.1, affattes således:

»6.2.1

Computere skal nedsætte hastigheden på aktive 1 gigabit pr. sekund (GB/s) eller højere ethernetforbindelser, når de skifter til sleep-tilstand eller en off-with-WOL tilstand.«

2)

Bilag III affattes således:

»BILAG III

Målinger og markedstilsynsmyndighedernes verifikation af produktets opfyldelse af kravene

De i dette bilag anførte måletolerancer gælder kun for medlemsstaternes myndigheders verifikation af de målte parametre; producenten eller importøren må ikke benytte dem som en tilladt tolerance, når værdierne i den tekniske dokumentation fastsættes, eller til at fortolke disse værdier med henblik på at opnå overensstemmelse eller på nogen måde formidle en bedre præstation.

1.   MÅLINGER

Med henblik på at opfylde og kontrollere opfyldelsen af de gældende krav i denne forordning foretages der målinger og beregninger under anvendelse af harmoniserede standarder, hvis referencenumre er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende, eller andre pålidelige, nøjagtige og reproducerbare metoder, som bygger på de mest avancerede alment anerkendte metoder, og som fører til resultater med lille usikkerhed.

Computere, der markedsføres uden et operativsystem, som understøtter ACPI-systemet (Advanced Configuration and Power Interface system) eller lignende, skal testes med et operativsystem, som understøtter ACPI (eller tilsvarende).

2.   MARKEDSTILSYNSMYNDIGHEDERNES VERIFIKATION AF PRODUKTETS OPFYLDELSE AF KRAVENE

Når det skal kontrolleres, at en produktmodel opfylder kravene i bilag II til denne forordning i henhold til artikel 3, stk. 2, i direktiv 2009/125/EF, skal medlemsstaternes myndigheder med hensyn til kravene i dette bilag anvende følgende procedure:

1)

Medlemsstaternes myndigheder kontrollerer én enhed af modellen eller modelkonfigurationen.

2)

Modellen eller modelkonfigurationen anses for at være i overensstemmelse med de relevante krav, hvis:

a)

værdierne i den tekniske dokumentation i henhold til punkt 2 i bilag IV til direktiv 2009/125/EF (oplyste værdier) og, hvor det er relevant, de værdier, der anvendes til at beregne disse værdier, ikke er mere favorable for producenten eller importøren end resultaterne af de tilsvarende målinger, som udføres i henhold til samme punkts litra g), og

b)

de oplyste værdier opfylder alle krav, der er fastsat i denne forordning, og alle krævede produktoplysninger, som offentliggøres af producenten eller importøren, ikke indeholder værdier, som er mere favorable for producenten eller importøren end de oplyste værdier, og

c)

de fundne værdier (værdierne af de relevante parametre, som målt under tests, og de værdier, der beregnes ud fra disse målinger), når medlemsstaternes myndigheder tester én enhed af modellen, eller modelkonfigurationen i henhold til del 3-5 i dette bilag, overholder de respektive måletolerancer, som fremgår af del 3 og 4 i dette bilag, og enheden opfylder kravene til aktivering af strømstyring, som fremgår af del 5 i dette bilag.

3)

Hvis de resultater, der nævnes i punkt 2, litra a) eller b), ikke opnås, anses modellen og alle de modelkonfigurationer, som er omfattet af de samme produktoplysninger (i henhold til bilag II, punkt 7.1.2 og 7.3.2) for ikke at opfylde kravene i denne forordning.

4)

Hvis det resultat, der nævnes i punkt 2, litra c), ikke opnås, skal medlemsstaternes myndigheder teste yderligere tre enheder af samme model eller en eller flere modelkonfigurationer, som er omfattet af de samme produktoplysninger (i henhold til bilag II, punkt 7.1.2 og 7.3.2).

5)

Modellen eller modelkonfigurationen anses for at opfylde de gældende krav, hvis den aritmetiske middelværdi af de fundne værdier for de tre enheder overholder de respektive tolerancer i del 3 og 4 i dette bilag, og hvis enhederne alle opfylder kravene til aktivering af strømstyrke, som fremgår af del 5 i dette bilag.

6)

Hvis det resultat, der nævnes i punkt 5 ikke opnås, anses modellen og alle de modelkonfigurationer, som er omfattet af de samme produktoplysninger (i henhold til bilag II, punkt 7.1.2 og 7.3.2) for ikke at opfylde kravene i denne forordning.

7)

Medlemsstaternes myndigheder fremsender straks alle relevante oplysninger til myndighederne i de andre medlemsstater og til Kommissionen, når der træffes beslutning om, at modellen ikke opfylder kravene i punkt 3 og 6.

Medlemsstaternes myndigheder benytter måle- og beregningsmetoderne i dette bilag.

Medlemsstaternes myndigheder anvender kun de måletolerancer, som fremgår af del 3 og 4 i dette bilag, og anvender kun proceduren i punkt 1-7 i forbindelse med de krav, der er omhandlet i nærværende bilag. Der anvendes ingen andre tolerancer.

3.   ETEC, SLEEP-TILSTAND, SLUKKET TILSTAND OG LAVESTE EFFEKTFORBRUGSTILSTAND:

1)

Overstiger effektforbruget 1,00 W, eller medfører energibehovet målt i TEC et energibehov, der overstiger 1,00 W i mindst én effektforbrugende tilstand, anses modelkonfigurationen for at stemme overens med de gældende krav i bilag II, punkt 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.2 og 2.3, hvis testresultaterne ikke overstiger de respektive måletolerancer som angivet i nedenstående tabel.

Måletolerancer for krav til effektforbrug på over 1,00 W

Anførte krav

Måletolerancer

Bilag II, punkt 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 og 2.3

Den fundne værdi må ikke overstige den oplyste værdi med mere end 7 %.

Bilag, II, punkt 2.2 (med og uden det merforbrug, som fremgår af punkt 2.4)

Den fundne værdi må ikke overstige den oplyste værdi med mere end 7 %.

Det i bilag II, punkt 2.4, omhandlede merforbrug kan føjes til kravet i punkt 2.2, hvis modelkonfigurationen markedsføres med WOL-funktionaliteten aktiveret i sleep-tilstand. Modelkonfigurationen bør prøves med WOL-funktionaliteten aktiveret henholdsvis deaktiveret og bør opfylde begge krav. En modelkonfiguration, der markedsføres uden ethernetfunktionalitet, skal prøves med WOL deaktiveret.

2)

Ved et effektforbrug på op til og med 1,00 W, anses modelkonfigurationen for at stemme overens med de gældende krav i bilag II, punkt 3.1 og 4.1, hvis testresultaterne ikke overstiger de respektive måletolerancer som angivet i nedenstående tabel.

Måletolerancer for krav til effektforbrug på op til og med 1,00 W

Anførte krav

Måletolerancer

Bilag II, punkt 3.1 (med og uden det merforbrug, som fremgår af punkt 3.3).

Den fundne værdi må ikke overstige den oplyste værdi med mere end 0,10 W.

Bilag II, punkt 4.1 (med og uden det merforbrug, som fremgår af punkt 4.3).

Den fundne værdi må ikke overstige den oplyste værdi med mere end 0,10 W.

Det i bilag II, punkt 3.3, omhandlede merforbrug kan føjes til kravet i punkt 3.1, hvis modelkonfigurationen markedsføres med »informations- eller statusvisning«.

Det i bilag II, punkt 4.3, omhandlede merforbrug kan føjes til kravet i punkt 4.1, hvis modelkonfigurationen markedsføres med en aktiveret WOL-funktionalitet i slukket tilstand. Modelkonfigurationen bør prøves med WOL-funktionaliteten aktiveret henholdsvis deaktiveret og bør opfylde begge krav. En modelkonfiguration, der markedsføres uden ethernetfunktionalitet, skal prøves med WOL deaktiveret.

4.   DEN INDBYGGEDE STRØMFORSYNINGS EFFEKTIVITET

Modellen anses for at opfylde de gældende krav i bilag II, punkt 5, hvis testresultaterne ikke overstiger de respektive måletolerancer som angivet i nedenstående tabel.

Måletolerancer for indbyggede strømforsyningers effektivitet

Anførte krav

Måletolerancer

Den aritmetiske middelværdi af effektiviteten ved belastningerne som defineret i bilag II ligger under de gældende krav til den gennemsnitlige effektivitet i aktiv tilstand.

Den fundne værdi må ikke være mere end 2 % mindre end den oplyste værdi.

Den aritmetiske middelværdi af effektfaktoren som defineret i bilag II ligger under de gældende krav til den gennemsnitlige effektfaktor.

Den fundne værdi må ikke være mere end 10 % mindre end den oplyste værdi.

5.   AKTIVERING AF EFFEKTFORBRUGSSTYRING

Når medlemsstaternes myndigheder kontrollerer, om kravene i bilag II, punkt 6.1, er opfyldt, skal de anvende den gældende procedure til måling af effektforbruget, efter at effektforbrugsstyringsfunktionen eller en lignende funktion har skiftet udstyret til den relevante effektforbrugende tilstand.

Ved kontrol af opfyldelsen af kravene i bilag II, punkt 6.2.1-6.2.6, anses modelkonfigurationen for at opfylde de gældende krav, der er fastsat i:

punkt 6.2.1, hvis hastigheden på aktive 1 gigabit pr. sekund (GB/s) ethernetforbindelser eller højere reduceres, når en desktopcomputer, integreret desktopcomputer eller bærbar computer skifter til sleep-tilstand eller off-with-WOL tilstand

punkt 6.2.2, hvis en desktopcomputer, integreret desktopcomputer eller bærbar computer er fuldt brugsklar, inklusive skærmbilledvisning på tilsluttede enheder, med en reaktionstid på højst 5 sekunder fra aktiveringshændelsen påbegyndes i sleep-tilstand

punkt 6.2.3, hvis en skærm, som er tilsluttet en desktopcomputer, integreret desktopcomputer eller bærbar computer, skifter til sleep-tilstand senest efter 10 minutter uden brugeraktivitet

punkt 6.2.4, hvis en WOL-funktion i sleep-tilstand og slukket tilstand kan aktiveres og deaktiveres

punkt 6.2.5, hvis en desktopcomputer, integreret desktopcomputer eller bærbar computer skifter til sleep-tilstand senest efter 30 minutter uden brugeraktivitet

punkt 6.2.6, hvis brugerne nemt kan aktivere og deaktivere alle trådløse netværksforbindelser, og det tydeligt angives over for brugerne med et symbol, lys eller tilsvarende, når trådløse netværksforbindelser er blevet aktiveret eller deaktiveret.«


BILAG XV

Ændringer af bilag III til forordning (EU) nr. 666/2013

Bilag III affattes således:

»BILAG III

Markedstilsynsmyndighedernes verifikation af produktets opfyldelse af kravene

De i dette bilag anførte måletolerancer gælder kun for medlemsstaternes myndigheders verifikation af de målte parametre; producenten eller importøren må ikke benytte dem som en tilladt tolerance, når værdierne i den tekniske dokumentation fastsættes, eller til at fortolke disse værdier med henblik på at opnå overensstemmelse eller på nogen måde formidle en bedre præstation.

Når det skal kontrolleres, at en produktmodel opfylder kravene i denne forordning i henhold til artikel 3, stk. 2, i direktiv 2009/125/EF, skal medlemsstaternes myndigheder med hensyn til kravene i dette bilag anvende følgende procedure:

1)

Medlemsstaternes myndigheder kontrollerer én enhed af modellen.

2)

Modellen anses for at opfylde de relevante krav, hvis:

a)

værdierne i den tekniske dokumentation i henhold til punkt 2 i bilag IV til direktiv 2009/125/EF (oplyste værdier) og, hvor det er relevant, de værdier, der anvendes til at beregne disse værdier, ikke er mere favorable for producenten eller importøren end resultaterne af de tilsvarende målinger, som udføres i henhold til samme punkts litra g), og

b)

de oplyste værdier opfylder alle krav, der er fastsat i denne forordning, og alle krævede produktoplysninger, som offentliggøres af producenten eller importøren, ikke indeholder værdier, som er mere favorable for producenten eller importøren end de oplyste værdier, og

c)

de fundne værdier (værdierne for de relevante parametre som målt under prøvning og de værdier, som beregnes ud fra disse målinger), når medlemsstaternes myndigheder tester én enhed af modellen, overholder de respektive måletolerancer, der er anført i tabel 1.

3)

Hvis de resultater, der nævnes i punkt 2, litra a) eller b), ikke opnås, anses modellen og alle de modeller, som er anført som ækvivalente modeller af støvsugere i producentens eller importørens tekniske dokumentation, for ikke at opfylde kravene i denne forordning.

4)

Hvis det resultat, der nævnes i punkt 2, litra c), ikke opnås, skal medlemsstaternes myndigheder teste yderligere tre enheder af samme model. Alternativt kan de yderligere tre udvalgte enheder være af en eller flere andre modeller, som producenten eller importøren har med i fortegnelsen over ækvivalente støvsugere i sin tekniske dokumentation.

5)

Modellen anses for at opfylde de gældende krav, hvis den aritmetiske middelværdi af de fundne værdier for disse tre enheder overholder de respektive måletolerancer i tabel 1.

6)

Hvis det resultat, der nævnes i punkt 5, ikke opnås, anses modellen og alle de modeller, som er anført som ækvivalente modeller af støvsugere i producentens eller importørens tekniske dokumentation, for ikke at opfylde kravene i denne forordning.

7)

Medlemsstaternes myndigheder fremsender straks alle relevante oplysninger til myndighederne i de andre medlemsstater og til Kommissionen, når der træffes beslutning om, at modellen ikke opfylder kravene i punkt 3 og 6.

Medlemsstaternes myndigheder benytter måle- og beregningsmetoderne i bilag II.

Medlemsstaternes myndigheder anvender kun de måletolerancer, som fremgår af tabel 1, og anvender kun proceduren i punkt 1-7 i forbindelse med de krav, der er omhandlet i nærværende bilag. Der anvendes ingen andre tolerancer såsom tolerancer i harmoniserede standarder eller i enhver anden målemetode.

Tabel 1

Måletolerancer

Parametre

Måletolerancer

Årligt energiforbrug

Den fundne værdi må ikke overstige den oplyste værdi med mere end 10 %.

Støvopsamling på gulvtæppe

Den fundne værdi må ikke være mere end 0,03 mindre end den oplyste værdi.

Støvopsamling på hårdt gulv

Den fundne værdi må ikke være mere end 0,03 mindre end den oplyste værdi.

Støvemission

Den fundne værdi må ikke overstige den oplyste værdi med mere end 15 %.

Lydeffektniveau

Den fundne værdi må ikke overstige den oplyste værdi.

Motorens driftslevetid

Den fundne værdi må ikke være mere end 5 % mindre end den oplyste værdi.«


BILAG XVI

Ændringer af bilag IV til forordning (EU) nr. 813/2013

Bilag IV affattes således:

»BILAG IV

Markedstilsynsmyndighedernes verifikation af produktets opfyldelse af kravene

De i dette bilag anførte måletolerancer gælder kun for medlemsstaternes myndigheders verifikation af de målte parametre; producenten eller importøren må ikke benytte dem som en tilladt tolerance, når værdierne i den tekniske dokumentation fastsættes, eller til at fortolke disse værdier med henblik på at opnå overensstemmelse eller på nogen måde formidle en bedre præstation.

Når det skal kontrolleres, at en produktmodel opfylder kravene i denne forordning i henhold til artikel 3, stk. 2, i direktiv 2009/125/EF, skal medlemsstaternes myndigheder med hensyn til kravene i dette bilag anvende følgende procedure:

1)

Medlemsstaternes myndigheder kontrollerer én enhed af modellen.

2)

Modellen anses for at opfylde de relevante krav, hvis:

a)

værdierne i den tekniske dokumentation i henhold til punkt 2 i bilag IV til direktiv 2009/125/EF (oplyste værdier) og, hvor det er relevant, de værdier, der anvendes til at beregne disse værdier, ikke er mere favorable for producenten eller importøren end resultaterne af de tilsvarende målinger, som udføres i henhold til samme punkts litra g), og

b)

de oplyste værdier opfylder alle krav, der er fastsat i denne forordning, og alle krævede produktoplysninger, som offentliggøres af producenten eller importøren, ikke indeholder værdier, som er mere favorable for producenten eller importøren end de oplyste værdier, og

c)

de fundne værdier (værdierne for de relevante parametre som målt under prøvning og de værdier, som beregnes ud fra disse målinger), når medlemsstaternes myndigheder tester én enhed af modellen, overholder de respektive måletolerancer, der er anført i tabel 8.

3)

Hvis de resultater, der nævnes i punkt 2, litra a) eller b), ikke opnås, anses modellen og alle ækvivalente modeller for ikke at opfylde kravene i denne forordning.

4)

Hvis det resultat, der nævnes i punkt 2, litra c), ikke opnås, skal medlemsstaternes myndigheder teste yderligere tre enheder af samme model. Alternativt kan de tre yderligere udvalgte enheder være af en ækvivalente model eller flere forskellige ækvivalente modeller.

5)

Modellen anses for at opfylde de gældende krav, hvis den aritmetiske middelværdi af de fundne værdier for disse tre enheder overholder de respektive måletolerancer i tabel 8.

6)

Hvis det resultat, der nævnes i punkt 5, ikke opnås, anses modellen og alle ækvivalente modeller for ikke at opfylde kravene i denne forordning.

7)

Medlemsstaternes myndigheder fremsender straks alle relevante oplysninger til myndighederne i de andre medlemsstater og til Kommissionen, når der træffes beslutning om, at modellen ikke opfylder kravene i punkt 3 og 6.

Medlemsstaternes myndigheder benytter måle- og beregningsmetoderne i bilag III.

Medlemsstaternes myndigheder anvender kun de måletolerancer, som fremgår af tabel 8, og anvender kun proceduren i punkt 1-7 i forbindelse med de krav, der er omhandlet i nærværende bilag. Der anvendes ingen andre tolerancer såsom tolerancer i harmoniserede standarder eller i enhver anden målemetode.

Tabel 8

Måletolerancer

Parametre

Måletolerancer

Årsvirkningsgrad ved rumopvarmning, η s

Den fundne værdi må ikke være mere end 8 % mindre end den oplyste værdi.

Energieffektivitet ved vandopvarmning, η wh

Den fundne værdi må ikke være mere end 8 % mindre end den oplyste værdi.

Lydeffektniveau, L WA

Den fundne værdi må ikke overstige den oplyste værdi med mere end 2 dB(A).

Emissioner af kvælstofilter

Den fundne værdi må ikke overstige den oplyste værdi med mere end 20 %.«


BILAG XVII

Ændringer af bilag V til forordning (EU) nr. 814/2013

Bilag V affattes således:

»BILAG V

Markedstilsynsmyndighedernes verifikation af produktets opfyldelse af kravene

De i dette bilag anførte måletolerancer gælder kun for medlemsstaternes myndigheders verifikation af de målte parametre; producenten eller importøren må ikke benytte dem som en tilladt tolerance, når værdierne i den tekniske dokumentation fastsættes, eller til at fortolke disse værdier med henblik på at opnå overensstemmelse eller på nogen måde formidle en bedre præstation.

Når det skal kontrolleres, at en produktmodel opfylder kravene i denne forordning i henhold til artikel 3, stk. 2, i direktiv 2009/125/EF, skal medlemsstaternes myndigheder med hensyn til kravene i dette bilag anvende følgende procedure:

1)

Medlemsstaternes myndigheder kontrollerer én enhed af modellen.

2)

Modellen anses for at opfylde de relevante krav, hvis:

a)

værdierne i den tekniske dokumentation i henhold til punkt 2 i bilag IV til direktiv 2009/125/EF (oplyste værdier) og, hvor det er relevant, de værdier, der anvendes til at beregne disse værdier, ikke er mere favorable for producenten eller importøren end resultaterne af de tilsvarende målinger, som udføres i henhold til samme punkts litra g) og

b)

de oplyste værdier opfylder alle krav, der er fastsat i denne forordning, og alle krævede produktoplysninger, som offentliggøres af producenten eller importøren, ikke indeholder værdier, som er mere favorable for producenten eller importøren end de oplyste værdier og

c)

de fundne værdier (værdierne for de relevante parametre som målt under prøvning og de værdier, som beregnes ud fra disse målinger), når medlemsstaternes myndigheder tester én enhed af modellen, overholder de respektive måletolerancer, der er anført i tabel 7.

3)

Hvis de resultater, der nævnes i punkt 2, litra a) eller b), ikke opnås, anses modellen og alle de modeller, som er anført som ækvivalente modeller af vandvarmere og varmtvandsbeholdere i producentens eller importørens tekniske dokumentation, for ikke at opfylde kravene i denne forordning.

4)

Hvis det resultat, der nævnes i punkt 2, litra c), ikke opnås, skal medlemsstaternes myndigheder teste yderligere tre enheder af samme model. Alternativt kan de yderligere tre udvalgte enheder være af en eller flere andre modeller, som producenten eller importøren har med i fortegnelsen over ækvivalente modeller i sin tekniske dokumentation.

5)

Modellen anses for at opfylde de gældende krav, hvis den aritmetiske middelværdi af de fundne værdier for disse tre enheder overholder de respektive måletolerancer i tabel 7.

6)

Hvis de resultater, der nævnes i punkt 5, ikke opnås, anses modellen og alle de modeller, som er anført som ækvivalente modeller af vandvarmere og varmtvandsbeholdere i producentens eller importørens tekniske dokumentation, for ikke at opfylde kravene i denne forordning.

7)

Medlemsstaternes myndigheder fremsender straks alle relevante oplysninger til myndighederne i de andre medlemsstater og til Kommissionen, når der træffes beslutning om, at modellen ikke opfylder kravene i punkt 3 og 6.

Medlemsstaternes myndigheder benytter måle- og beregningsmetoderne i bilag III og IV.

Medlemsstaternes myndigheder anvender kun de måletolerancer, som fremgår af tabel 7, og anvender kun proceduren i punkt 1-7 i forbindelse med de krav, der er omhandlet i nærværende bilag. Der anvendes ingen andre tolerancer såsom tolerancer i harmoniserede standarder eller i enhver anden målemetode.

Tabel 7

Måletolerancer

Parametre

Måletolerancer

Dagligt elforbrug, Q elec

Den fundne værdi må ikke overstige den oplyste værdi med mere end 5 %.

Lydeffektniveau, L WA, inde og/eller ude

Den fundne værdi må ikke overstige den oplyste værdi med mere end 2 dB.

Dagligt brændselsforbrug, Q fuel

Den fundne værdi må ikke overstige den oplyste værdi med mere end 5 %.

Emissioner af kvælstofilter

Den fundne værdi må ikke overstige den oplyste værdi med mere end 20 %.

Ugentligt brændselsforbrug med intelligent styring, Q fuel,week,smart

Den fundne værdi må ikke overstige den oplyste værdi med mere end 5 %.

Ugentligt elforbrug med intelligent styring Q elec,week,smart

Den fundne værdi må ikke overstige den oplyste værdi med mere end 5 %.

Ugentligt brændselsforbrug uden intelligent styring Q fuel,week

Den fundne værdi må ikke overstige den oplyste værdi med mere end 5 %.

Ugentligt elforbrug uden intelligent styring Q elec,week

Den fundne værdi må ikke overstige den oplyste værdi med mere end 5 %.

Vandindhold, V

Den fundne værdi må ikke være mere end 2 % mindre end den oplyste værdi.

Blandet vand ved 40 °C, V40

Den fundne værdi må ikke være mere end 3 % mindre end den oplyste værdi.

Transparent areal på solfanger, A sol

Den fundne værdi må ikke være mere end 2 % mindre end den oplyste værdi.

Elforbrug til pumpe, solpump

Den fundne værdi må ikke overstige den oplyste værdi med mere end 3 %.

Elforbrug i standbytilstand, solstandby

Den fundne værdi må ikke overstige den oplyste værdi med mere end 5 %.

Stilstandstab, S

Den fundne værdi må ikke overstige den oplyste værdi med mere end 5 %.«


BILAG XVIII

Ændringer af bilag III til forordning (UF) nr. 66/2014

Bilag III affattes således:

»BILAG III

Markedstilsynsmyndighedernes verifikation af produktets opfyldelse af kravene

De i dette bilag anførte måletolerancer gælder kun for medlemsstaternes myndigheders verifikation af de målte parametre; producenten eller importøren må ikke benytte dem som en tilladt tolerance, når værdierne i den tekniske dokumentation fastsættes, eller til at fortolke disse værdier med henblik på at opnå overensstemmelse eller på nogen måde formidle en bedre præstation.

Når det skal kontrolleres, at en produktmodel opfylder kravene i denne forordning i henhold til artikel 3, stk. 2, i direktiv 2009/125/EF, skal medlemsstaternes myndigheder med hensyn til kravene i dette bilag anvende følgende procedure:

1)

Medlemsstaternes myndigheder kontrollerer én enhed af modellen.

2)

Modellen anses for at opfylde de relevante krav, hvis:

a)

værdierne i den tekniske dokumentation i henhold til punkt 2 i bilag IV til direktiv 2009/125/EF (oplyste værdier) og, hvor det er relevant, de værdier, der anvendes til at beregne disse værdier, ikke er mere favorable for producenten eller importøren end resultaterne af de tilsvarende målinger, som udføres i henhold til samme punkts litra g), og

b)

de oplyste værdier opfylder alle krav, der er fastsat i denne forordning, og alle krævede produktoplysninger, som offentliggøres af producenten eller importøren, ikke indeholder værdier, som er mere favorable for producenten eller importøren end de oplyste værdier, og

c)

de fundne værdier (værdierne for de relevante parametre som målt under prøvning og de værdier, som beregnes ud fra disse målinger), når medlemsstaternes myndigheder tester én enhed af modellen, overholder de respektive måletolerancer, der er anført i tabel 7.

3)

Hvis de resultater, der nævnes i punkt 2, litra a) eller b), ikke opnås, anses modellen og alle de modeller, som er anført som ækvivalente modeller i producentens eller importørens tekniske dokumentation, for ikke at opfylde kravene i denne forordning.

4)

Hvis det resultat, der nævnes i punkt 2, litra c), ikke opnås, skal medlemsstaternes myndigheder teste yderligere tre enheder af samme model. Alternativt kan de yderligere tre udvalgte enheder være af en eller flere andre modeller, som producenten eller importøren har med i fortegnelsen over ækvivalente modeller i sin tekniske dokumentation.

5)

Modellen anses for at opfylde de gældende krav, hvis den aritmetiske middelværdi af de fundne værdier for disse tre enheder overholder de respektive måletolerancer i tabel 7.

6)

Hvis det resultat, der nævnes i punkt 5, ikke opnås, anses modellen og alle de modeller, som er anført som ækvivalente modeller i producentens eller importørens tekniske dokumentation, for ikke at opfylde kravene i denne forordning.

7)

Medlemsstaternes myndigheder fremsender straks alle relevante oplysninger til myndighederne i de andre medlemsstater og til Kommissionen, når der træffes beslutning om, at modellen ikke opfylder kravene i punkt 3 og 6.

Medlemsstaternes myndigheder benytter måle- og beregningsmetoderne i bilag II.

Medlemsstaternes myndigheder anvender kun de måletolerancer, som fremgår af tabel 7, og anvender kun proceduren i punkt 1-7 i forbindelse med de krav, der er omhandlet i nærværende bilag. Der anvendes ingen andre tolerancer såsom tolerancer i harmoniserede standarder eller i enhver anden målemetode.

Tabel 7

Måletolerancer

Parametre

Måletolerancer

Husholdningsovnens masse, M

Den fundne værdi må ikke overstige den oplyste værdi for M med mere end 5 %.

Volumen i husholdningsovnens ovnrum, V

Den fundne værdi må ikke være mere end 5 % mindre end den oplyste værdi for V.

EC elovnrum, EC gasovnrum

De fundne værdier må ikke overstige de oplyste værdier for EC elovnrum og EC gasovnrum med mere end 5 %.

ECelovnrum

Den fundne værdi må ikke overstige den oplyste værdi for EC elkogeplade med mere end 5 %.

EEgaskogeplade

Den fundne værdi må ikke være mere end 5 % mindre end den oplyste værdi for EE gaskogeplade.

W BEP, W L

De fundne værdier må ikke overstige de oplyste værdier for W BEP og W L med mere end 5 %.

Q BEP, P BEP

De fundne værdier må ikke være mere end 5 % mindre end de oplyste værdier for Q BEP og P BEP.

Qmaks

Den fundne værdi må ikke overstige den oplyste værdi for Q maks med mere end 8 %.

Emiddel

Den fundne værdi må ikke være mere end 5 % mindre end den oplyste værdi for E middel.

Lydeffektniveau, L WA

Den fundne værdi må ikke overstige den oplyste værdi for L WA.

P o, P s

De fundne værdier for energiforbrug for P o og P s må ikke overstige de oplyste værdier med mere end 10 %. De fundne værdier for energiforbrug for P o og P s på op til og med 1,00 W må ikke overstige de oplyste værdier for P o og P s med mere end 0,10 W.«


BILAG XIX

Ændringer af bilag III til forordning (EU) nr. 548/2014

Bilag III affattes således:

»BILAG III

Markedstilsynsmyndighedernes verifikation af produktets opfyldelse af kravene

De i dette bilag anførte måletolerancer gælder kun for medlemsstaternes myndigheders verifikation af de målte parametre; producenten eller importøren må ikke benytte dem som en tilladt tolerance, når værdierne i den tekniske dokumentation fastsættes, eller til at fortolke disse værdier med henblik på at opnå overensstemmelse eller på nogen måde formidle en bedre præstation.

Når det skal kontrolleres, at en produktmodel opfylder kravene i denne forordning og dens bilag i henhold til artikel 3, stk. 2, i direktiv 2009/125/EF, skal medlemsstaternes myndigheder med hensyn til kravene i dette bilag anvende følgende procedure:

1)

Medlemsstaternes myndigheder kontrollerer én enhed af modellen. I betragtning af de vanskelige transportbetingelser for mellemstore og store transformere, der skyldes deres vægt og størrelse, kan medlemsstaternes myndigheder beslutte at foretage verifikation hos producenterne, inden transformerne tages i brug på deres endelige bestemmelsessted.

2)

Modellen anses for at opfylde de relevante krav, hvis:

a)

værdierne i den tekniske dokumentation i henhold til punkt 2 i bilag IV til direktiv 2009/125/EF (oplyste værdier) og, hvor det er relevant, de værdier, der anvendes til at beregne disse værdier, ikke er mere favorable for producenten eller importøren end resultaterne af de tilsvarende målinger, som udføres i henhold til samme punkts litra g), og

b)

de oplyste værdier opfylder alle krav, der er fastsat i denne forordning, og alle krævede produktoplysninger, som offentliggøres af producenten eller importøren, ikke indeholder værdier, som er mere favorable for producenten eller importøren end de oplyste værdier, og

c)

de fundne værdier (værdierne for de relevante parametre som målt under prøvning og de værdier, som beregnes ud fra disse målinger), når medlemsstaternes myndigheder tester én enhed af modellen, overholder de respektive måletolerancer, der er anført i tabel 1.

3)

Hvis de resultater, der nævnes i punkt 2, litra a), b) eller c), ikke opnås, anses modellen for ikke at opfylde kravene i denne forordning.

4)

Medlemsstaternes myndigheder fremsender straks alle relevante oplysninger til myndighederne i de andre medlemsstater og til Kommissionen, når der træffes beslutning om, at modellen ikke opfylder kravene i punkt 3.

Medlemsstaternes myndigheder benytter måle- og beregningsmetoderne i bilag II.

Medlemsstaternes myndigheder anvender kun de måletolerancer, som fremgår af tabel 1, og anvender kun proceduren i punkt 1-4 i forbindelse med de krav, der er omhandlet i nærværende bilag. Der anvendes ingen andre tolerancer såsom tolerancer i harmoniserede standarder eller i enhver anden målemetode.

Tabel 1

Måletolerancer

Parametre

Måletolerancer

Belastningstab

Den fundne værdi må ikke overstige den oplyste værdi med mere end 5 %.

Nulbelastningstab

Den fundne værdi må ikke overstige den oplyste værdi med mere end 5 %.

Den elektriske effekt, der kræves af kølesystemet ved nulbelastningsdrift

Den fundne værdi må ikke overstige den oplyste værdi med mere end 5 %.«


BILAG XX

Ændringer af bilag VI til forordning (EU) nr. 1253/2014

Bilag VI affattes således:

»BILAG VI

Markedstilsynsmyndighedernes verifikation af produktets opfyldelse af kravene

De i dette bilag anførte måletolerancer gælder kun for medlemsstaternes myndigheders verifikation af de målte parametre; producenten eller importøren må ikke benytte dem som en tilladt tolerance, når værdierne i den tekniske dokumentation fastsættes, eller til at fortolke disse værdier med henblik på at opnå overensstemmelse eller på nogen måde formidle en bedre præstation.

Når det skal kontrolleres, at en produktmodel opfylder kravene i denne forordning i henhold til artikel 3, stk. 2, i direktiv 2009/125/EF, skal medlemsstaternes myndigheder med hensyn til kravene i dette bilag anvende følgende procedure:

1)

Medlemsstaternes myndigheder kontrollerer én enhed af modellen.

2)

Modellen anses for at opfylde de relevante krav, hvis:

a)

værdierne i den tekniske dokumentation i henhold til punkt 2 i bilag IV til direktiv 2009/125/EF (oplyste værdier) og, hvor det er relevant, de værdier, der anvendes til at beregne disse værdier, ikke er mere favorable for producenten eller importøren end resultaterne af de tilsvarende målinger, som udføres i henhold til samme punkts litra g), og

b)

de oplyste værdier opfylder alle krav, der er fastsat i denne forordning, og alle krævede produktoplysninger, som offentliggøres af producenten eller importøren, ikke indeholder værdier, som er mere favorable for producenten eller importøren end de oplyste værdier, og

c)

de fundne værdier (værdierne for de relevante parametre som målt under prøvning og de værdier, som beregnes ud fra disse målinger), når medlemsstaternes myndigheder tester én enhed af modellen, overholder de respektive måletolerancer, der er anført i tabel 1.

3)

Hvis de resultater, der nævnes i punkt 2, litra a) eller b), ikke opnås, anses modellen og alle ækvivalente modeller af ventilationsaggregater, som er anført som ækvivalente modeller i producentens eller importørens tekniske dokumentation, for ikke at opfylde kravene i denne forordning.

4)

Hvis resultatet i punkt 2, litra c), ikke nås:

a)

anses modellen, hvis den pågældende model fremstilles i mængder på under fem eksemplarer årligt, for ikke at opfylde denne forordnings bestemmelser

b)

for modeller, der fremstilles i mængder på fem eller flere eksemplarer årligt, skal medlemsstaternes myndigheder teste yderligere tre enheder af samme model. Alternativt kan de yderligere tre udvalgte enheder være af en eller flere andre modeller, som producenten eller importøren har med i fortegnelsen over ækvivalente modeller i sin tekniske dokumentation. Modellen anses for at opfylde de gældende krav, hvis den aritmetiske middelværdi af de fundne værdier for disse tre enheder overholder de respektive måletolerancer i tabel 1.

5)

Hvis de resultater, der nævnes i punkt 4, litra b), ikke opnås, anses modellen og alle ækvivalente modeller af ventilationsaggregater, som er anført som tilsvarende modeller i producentens eller importørens tekniske dokumentation, for ikke at opfylde kravene i denne forordning.

6)

Medlemsstaternes myndigheder fremsender straks alle relevante oplysninger til myndighederne i de andre medlemsstater og til Kommissionen, når der træffes beslutning om, at modellen ikke opfylder kravene i punkt 3, punkt 4, litra a), og punkt 5.

Medlemsstaternes myndigheder benytter måle- og beregningsmetoderne i bilag VIII og IX.

Medlemsstaternes myndigheder anvender kun de måletolerancer, som fremgår af tabel 1 og anvender kun proceduren i punkt 1-6 i forbindelse med de krav, der er omhandlet i nærværende bilag. Der anvendes ingen andre tolerancer såsom tolerancer i harmoniserede standarder eller i enhver anden målemetode.

Tabel 1

Måletolerancer

Parametre

Måletolerancer

SEL

Den fundne værdi må ikke overskride 1,07 gange den oplyste værdi.

Temperaturvirkningsgrad for ventilationsaggregater til boliger (RVU) og til andet end boliger (NRVU)

Den fundne værdi må ikke være mindre en 0,93 gange den oplyste værdi.

SFPint

Den fundne værdi må ikke overskride 1,07 gange den oplyste værdi.

Ventilatorvirkningsgrad for envejsventilationsaggregat (UVU) til andet end boliger

Den fundne værdi må ikke være mindre end 0,93 gange den oplyste værdi.

Lydeffektniveau for ventilationsaggregat til boliger (RVU)

Den fundne værdi må ikke være højere end den oplyste værdi plus 2 dB

Lydeffektniveau for ventilationsaggregat til andet end boliger (NRVU)

Den fundne værdi må ikke være højere end den oplyste værdi plus 5 dB«


BILAG XXI

Ændringer af bilag IX, X og XI til forordning (EU) 2015/1095

1)

Bilag IX affattes således:

»BILAG IX

Markedstilsynsmyndighedernes verifikation af produktets opfyldelse af kravene for professionelle lagerkøleskabe/lagerfryseskabe

De i dette bilag anførte måletolerancer gælder kun for medlemsstaternes myndigheders verifikation af de målte parametre; producenten eller importøren må ikke benytte dem som en tilladt tolerance, når værdierne i den tekniske dokumentation fastsættes, eller til at fortolke disse værdier med henblik på at opnå overensstemmelse eller på nogen måde formidle en bedre præstation.

Når det skal kontrolleres, at en produktmodel opfylder kravene i denne forordning i henhold til artikel 3, stk. 2, i direktiv 2009/125/EF, skal medlemsstaternes myndigheder med hensyn til kravene i dette bilag anvende følgende procedure:

1)

Medlemsstaternes myndigheder kontrollerer én enhed af modellen.

2)

Modellen anses for at opfylde de relevante krav, hvis:

a)

værdierne i den tekniske dokumentation i henhold til punkt 2 i bilag IV til direktiv 2009/125/EF (oplyste værdier) og, hvor det er relevant, de værdier, der anvendes til at beregne disse værdier, ikke er mere favorable for producenten eller importøren end resultaterne af de tilsvarende målinger, som udføres i henhold til samme punkts litra g), og

b)

de oplyste værdier opfylder alle krav, der er fastsat i denne forordning, og alle krævede produktoplysninger, som offentliggøres af producenten eller importøren, ikke indeholder værdier, som er mere favorable for producenten eller importøren end de oplyste værdier, og

c)

de fundne værdier (værdierne for de relevante parametre som målt under prøvning og de værdier, som beregnes ud fra disse målinger), når medlemsstaternes myndigheder tester én enhed af modellen, overholder de respektive måletolerancer, der er anført i tabel 8.

3)

Hvis de resultater, der nævnes i punkt 2, litra a) eller b), ikke opnås, anses modellen og alle ækvivalente professionelle lagerkøleskabe/lagerfryseskabe, som er anført som ækvivalente modeller i producentens eller importørens tekniske dokumentation, for ikke at opfylde kravene i denne forordning.

4)

Hvis det resultat, der nævnes i punkt 2, litra c), ikke opnås, skal medlemsstaternes myndigheder teste yderligere tre enheder af samme model. Alternativt kan de tre yderligere enheder være én eller flere forskellige modeller, der er anført som ækvivalente produkter i den tekniske dokumentation.

5)

Modellen anses for at opfylde de gældende krav, hvis den aritmetiske middelværdi af de fundne værdier for disse tre enheder overholder de respektive måletolerancer i tabel 8.

6)

Hvis det resultat, der nævnes i punkt 5, ikke opnås, anses modellen og alle ækvivalente professionelle lagerkøleskabe/lagerfryseskabe, som er anført som ækvivalente modeller i producentens eller importørens tekniske dokumentation, for ikke at opfylde kravene i denne forordning.

7)

Medlemsstaternes myndigheder fremsender straks alle relevante oplysninger til myndighederne i de andre medlemsstater og til Kommissionen, når der træffes beslutning om, at modellen ikke opfylder kravene i punkt 3 og 6.

Medlemsstaternes myndigheder benytter måle- og beregningsmetoderne i bilag III og IV.

Medlemsstaternes myndigheder anvender kun de måletolerancer, som fremgår af tabel 8, og anvender kun proceduren i punkt 1-7 i forbindelse med de krav, der er omhandlet i nærværende bilag. Der anvendes ingen andre tolerancer såsom tolerancer i harmoniserede standarder eller i enhver anden målemetode.

Tabel 8

Måletolerancer

Parametre

Måletolerancer

Nettovolumen

Den fundne værdi må ikke være mere end 3 % mindre end den oplyste værdi.

Energiforbrug (E 24h)

Den fundne værdi må ikke overstige den oplyste værdi med mere end 10 %.«

2)

Bilag X affattes således:

»BILAG X

Markedstilsynsmyndighedernes verifikation af produktets opfyldelse af kravene for kondenseringsaggregater

De i dette bilag anførte måletolerancer gælder kun for medlemsstaternes myndigheders verifikation af de målte parametre; producenten eller importøren må ikke benytte dem som en tilladt tolerance, når værdierne i den tekniske dokumentation fastsættes, eller til at fortolke disse værdier med henblik på at opnå overensstemmelse eller på nogen måde formidle en bedre præstation.

Når det skal kontrolleres, at en produktmodel opfylder kravene i denne forordning i henhold til artikel 3, stk. 2, i direktiv 2009/125/EF, skal medlemsstaternes myndigheder med hensyn til kravene i dette bilag anvende følgende procedure:

1)

Medlemsstaternes myndigheder kontrollerer én enhed af modellen.

2)

Modellen anses for at opfylde de relevante krav, hvis:

a)

værdierne i den tekniske dokumentation i henhold til punkt 2 i bilag IV til direktiv 2009/125/EF (oplyste værdier) og, hvor det er relevant, de værdier, der anvendes til at beregne disse værdier, ikke er mere favorable for producenten eller importøren end resultaterne af de tilsvarende målinger, som udføres i henhold til samme punkts litra g), og

b)

de oplyste værdier opfylder alle krav, der er fastsat i denne forordning, og alle krævede produktoplysninger, som offentliggøres af producenten eller importøren, ikke indeholder værdier, som er mere favorable for producenten eller importøren end de oplyste værdier, og

c)

de fundne værdier (værdierne for de relevante parametre som målt under prøvning og de værdier, som beregnes ud fra disse målinger), når medlemsstaternes myndigheder tester én enhed af modellen, overholder de respektive måletolerancer, der er anført i tabel 9.

3)

Hvis det resultat, der nævnes i punkt 2, litra a) eller b), ikke opnås, anses modellen for ikke at opfylde kravene i denne forordning.

4)

Hvis det resultat, der nævnes i punkt 2, litra c), ikke opnås, skal medlemsstaternes myndigheder teste yderligere tre enheder af samme model.

5)

Modellen anses for at opfylde de gældende krav, hvis den aritmetiske middelværdi af de fundne værdier for disse tre enheder overholder de respektive måletolerancer i tabel 9.

6)

Hvis det resultat, der nævnes i punkt 5, ikke opnås, anses modellen for ikke at opfylde kravene i denne forordning.

7)

Medlemsstaternes myndigheder fremsender straks alle relevante oplysninger til myndighederne i de andre medlemsstater og til Kommissionen, når der træffes beslutning om, at modellen ikke opfylder kravene i punkt 3 og 6.

Medlemsstaternes myndigheder benytter måle- og beregningsmetoderne i bilag VI.

Medlemsstaternes myndigheder anvender kun de måletolerancer, som fremgår af tabel 9, og anvender kun proceduren i punkt 1-7 i forbindelse med de krav, der er omhandlet i nærværende bilag. Der anvendes ingen andre tolerancer såsom tolerancer i harmoniserede standarder eller i enhver anden målemetode.

Tabel 9

Måletolerancer

Parametre

Måletolerancer

Sæsonenergieffektivitetsfaktoren (SEPR) for kondenseringsaggregater med en nominel kølekapacitet på mere end 2 kW ved lav temperatur og 50 kW ved middel temperatur.

Den fundne værdi må ikke være mere end 10 % mindre end den oplyste værdi, med punkt A målt ved den nominelle kølekapacitet.

Den nominelle effektfaktor (COP A) for kondenseringsaggregater med en nominel kølekapacitet lavere end 2 kW ved lav temperatur og 5 kW ved middel temperatur.

Den fundne værdi må ikke være mere end 10 % mindre end den oplyste værdi målt ved den nominelle kølekapacitet.

De nominelle effektfaktorer COP B, COP C og COP D for kondenseringsaggregater med en nominel kølekapacitet højere end 2 kW ved lav temperatur og 5 kW ved middel temperatur.

Den fundne værdi må ikke være mere end 10 % mindre end den oplyste værdi målt ved den nominelle kølekapacitet.«

3)

Bilag XI affattes således:

»BILAG XI

Markedstilsynsmyndighedernes verifikation af produktets opfyldelse af kravene for væskekølere til proceskøling

De i dette bilag anførte måletolerancer gælder kun for medlemsstaternes myndigheders verifikation af de målte parametre; producenten eller importøren må ikke benytte dem som en tilladt tolerance, når værdierne i den tekniske dokumentation fastsættes, eller til at fortolke disse værdier med henblik på at opnå overensstemmelse eller på nogen måde formidle en bedre præstation.

Når det skal kontrolleres, at en produktmodel opfylder kravene i denne forordning i henhold til artikel 3, stk. 2, i direktiv 2009/125/EF, skal medlemsstaternes myndigheder med hensyn til kravene i dette bilag anvende følgende procedure:

1)

Medlemsstaternes myndigheder kontrollerer én enhed af modellen.

2)

Modellen anses for at opfylde de relevante krav, hvis:

a)

værdierne i den tekniske dokumentation i henhold til punkt 2 i bilag IV til direktiv 2009/125/EF (oplyste værdier) og, hvor det er relevant, de værdier, der anvendes til at beregne disse værdier, ikke er mere favorable for producenten eller importøren end resultaterne af de tilsvarende målinger, som udføres i henhold til samme punkts litra g), og

b)

de oplyste værdier opfylder alle krav, der er fastsat i denne forordning, og alle krævede produktoplysninger, som offentliggøres af producenten eller importøren, ikke indeholder værdier, som er mere favorable for producenten eller importøren end de oplyste værdier, og

c)

de fundne værdier (værdierne for de relevante parametre som målt under prøvning og de værdier, som beregnes ud fra disse målinger), når medlemsstaternes myndigheder tester én enhed af modellen, overholder de respektive måletolerancer, der er anført i tabel 10.

3)

Hvis det resultat, der nævnes i punkt 2, litra a) eller b), ikke opnås, anses modellen for ikke at opfylde kravene i denne forordning.

4)

Hvis det resultat, der nævnes i punkt 2, litra c), ikke opnås, skal medlemsstaternes myndigheder teste yderligere tre enheder af samme model.

5)

Modellen anses for at opfylde de gældende krav, hvis den aritmetiske middelværdi af de fundne værdier for disse tre enheder overholder de respektive måletolerancer i tabel 10.

6)

Hvis det resultat, der nævnes i punkt 5, ikke opnås, anses modellen for ikke at opfylde kravene i denne forordning.

7)

Medlemsstaternes myndigheder fremsender straks alle relevante oplysninger til myndighederne i de andre medlemsstater og til Kommissionen, når der træffes beslutning om, at modellen ikke opfylder kravene i punkt 3 og 6.

Medlemsstaternes myndigheder benytter måle- og beregningsmetoderne i bilag VIII.

Medlemsstaternes myndigheder anvender kun de måletolerancer, som fremgår af tabel 10, og anvender kun proceduren i punkt 1-7 i forbindelse med de krav, der er omhandlet i nærværende bilag. Der anvendes ingen andre tolerancer såsom tolerancer i harmoniserede standarder eller i enhver anden målemetode.

Tabel 10

Måletolerancer

Parametre

Måletolerancer

Sæsonenergieffektivitetsfaktor (SEPR)

Den fundne værdi må ikke være mere end 10 % mindre end den oplyste værdi, med punkt A målt ved den nominelle kølekapacitet.

Nominel energieffektivitetsfaktor (EER A)

Den fundne værdi må ikke være mere end 10 % mindre end den oplyste værdi målt ved den nominelle kølekapacitet.«


BILAG XXII

Ændringer af bilag IV til forordning (EU) 2015/1185

Bilag IV affattes således:

»BILAG IV

Markedstilsynsmyndighedernes verifikation af produktets opfyldelse af kravene

De i dette bilag anførte måletolerancer gælder kun for medlemsstaternes myndigheders verifikation af de målte parametre; producenten eller importøren må ikke benytte dem som en tilladt tolerance, når værdierne i den tekniske dokumentation fastsættes, eller til at fortolke disse værdier med henblik på at opnå overensstemmelse eller på nogen måde formidle en bedre præstation.

Når det skal kontrolleres, at en produktmodel opfylder kravene i denne forordning i henhold til artikel 3, stk. 2, i direktiv 2009/125/EF, skal medlemsstaternes myndigheder med hensyn til kravene i dette bilag anvende følgende procedure:

1)

Medlemsstaternes myndigheder kontrollerer én enhed af modellen.

2)

Modellen anses for at opfylde de relevante krav, hvis:

a)

værdierne i den tekniske dokumentation i henhold til punkt 2 i bilag IV til direktiv 2009/125/EF (oplyste værdier) og, hvor det er relevant, de værdier, der anvendes til at beregne disse værdier, ikke er mere favorable for producenten eller importøren end resultaterne af de tilsvarende målinger, som udføres i henhold til samme punkts litra g), og

b)

de oplyste værdier opfylder alle krav, der er fastsat i denne forordning, og alle krævede produktoplysninger, som offentliggøres af producenten eller importøren, ikke indeholder værdier, som er mere favorable for producenten eller importøren end de oplyste værdier, og

c)

de fundne værdier (værdierne for de relevante parametre som målt under prøvning og de værdier, som beregnes ud fra disse målinger), når medlemsstaternes myndigheder tester én enhed af modellen, overholder de respektive måletolerancer, der er anført i tabel 4. Enheden skal testes med et eller flere brændsler, hvis egenskaber ligger inden for samme interval som egenskaberne ved det eller de brændsler, producenten brugte til at udføre de målinger, som er beskrevet i bilag III.

3)

Hvis de resultater, der nævnes i punkt 2, litra a) eller b), ikke opnås, anses modellen og alle de modeller, som er anført som ækvivalente modeller i producentens eller importørens tekniske dokumentation, for ikke at opfylde kravene i denne forordning.

4)

Hvis det resultat, der nævnes i punkt 2, litra c), ikke opnås, skal medlemsstaternes myndigheder teste yderligere tre enheder af samme model. Alternativt kan de yderligere tre udvalgte enheder være af en eller flere andre modeller, som producenten eller importøren har med i fortegnelsen over ækvivalente modeller i sin tekniske dokumentation.

5)

Modellen anses for at opfylde de gældende krav, hvis den aritmetiske middelværdi af de fundne værdier for disse tre enheder overholder de respektive måletolerancer i tabel 4.

6)

Hvis det resultat, der nævnes i punkt 5, ikke opnås, anses modellen og alle de modeller, som er anført som ækvivalente modeller i producentens eller importørens tekniske dokumentation, for ikke at opfylde kravene i denne forordning.

7)

Medlemsstaternes myndigheder fremsender straks alle relevante oplysninger til myndighederne i de andre medlemsstater og til Kommissionen, når der træffes beslutning om, at modellen ikke opfylder kravene i punkt 3 og 6.

Medlemsstaternes myndigheder benytter måle- og beregningsmetoderne i bilag III.

Medlemsstaternes myndigheder anvender kun de måletolerancer, som fremgår af tabel 4, og anvender kun proceduren i punkt 1-7 i forbindelse med de krav, der er omhandlet i nærværende bilag. Der anvendes ingen andre tolerancer såsom tolerancer i harmoniserede standarder eller i enhver anden målemetode.

Tabel 4

Måletolerancer

Parametre

Måletolerancer

Årsvirkningsgrad ved rumopvarmning, η s

Den fundne værdi må ikke være mere end 5 % mindre end den oplyste værdi.

Emissioner af partikler

Den fundne værdi må ikke overstige den oplyste værdi med mere end 20 mg/m3 ved 13 % O2 for åbne produkter til lokal rumopvarmning til fast brændsel, lukkede produkter til lokal rumopvarmning til fast brændsel, som anvender andet fast brændsel end presset træ i form af træpiller, og komfurer målt efter metoden i bilag III, punkt 4, litra a), nr. i), punkt 1).

Den fundne værdi må ikke overstige den oplyste værdi med mere end 10 mg/m3 ved 13 % O2 for lukkede produkter til lokal rumopvarmning til fast brændsel, som anvender fast brændsel i form af træpiller, målt efter metoden i bilag III, punkt 4, litra a), nr. i), punkt 1).

Den fundne værdi må ikke overstige den oplyste værdi med mere end 1 g/kg målt efter metoden i bilag III, punkt 4, litra a), nr. i), punkt 2).

Den fundne værdi må ikke overstige den oplyste værdi med mere end 0,8 g/kg målt efter metoden i bilag III, punkt 4, litra a), nr. i), punkt 3).

Emissioner af organiske gasformige forbindelser

Den fundne værdi må ikke overstige den oplyste værdi med mere end 25 mg C/m3 ved 13 % O2 for åbne produkter til lokal rumopvarmning til fast brændsel, lukkede produkter til lokal rumopvarmning til fast brændsel, som anvender andet fast brændsel end presset træ i form af træpiller, og komfurer.

Den fundne værdi må ikke overstige den oplyste værdi med mere end 15 mg C/m3 ved 13 % O2 for lukkede produkter til lokal rumopvarmning til fast brændsel, som anvender fast brændsel i form af træpiller.

Emissioner af kultilte

Den fundne værdi må ikke overstige den oplyste værdi med mere end 275 mg/m3 ved 13 % O2 for åbne produkter til lokal rumopvarmning til fast brændsel, lukkede produkter til lokal rumopvarmning til fast brændsel, som anvender andet fast brændsel end presset træ i form af træpiller, og komfurer.

Den fundne værdi må ikke overstige den oplyste værdi med mere end 60 mg/m3 ved 13 % O2 for lukkede produkter til lokal rumopvarmning til fast brændsel, som anvender fast brændsel i form af træpiller.

Emissioner af kvælstofilter

Den fundne værdi må ikke overstige den oplyste værdi med mere end 30 mg/m3 udtrykt som NO2 ved 13 % O2


BILAG XXIII

Ændringer af bilag IV til forordning (EU) 2015/1188

Bilag IV affattes således:

»BILAG IV

Markedstilsynsmyndighedernes verifikation af produktets opfyldelse af kravene

De i dette bilag anførte måletolerancer gælder kun for medlemsstaternes myndigheders verifikation af de målte parametre; producenten eller importøren må ikke benytte dem som en tilladt tolerance, når værdierne i den tekniske dokumentation fastsættes, eller til at fortolke disse værdier med henblik på at opnå overensstemmelse eller på nogen måde formidle en bedre præstation.

Når det skal kontrolleres, at en produktmodel opfylder kravene i denne forordning i henhold til artikel 3, stk. 2, i direktiv 2009/125/EF, skal medlemsstaternes myndigheder med hensyn til kravene i dette bilag anvende følgende procedure:

1)

Medlemsstaternes myndigheder kontrollerer én enhed af modellen.

2)

Modellen anses for at opfylde de relevante krav, hvis:

a)

værdierne i den tekniske dokumentation i henhold til punkt 2 i bilag IV til direktiv 2009/125/EF (oplyste værdier) og, hvor det er relevant, de værdier, der anvendes til at beregne disse værdier, ikke er mere favorable for producenten eller importøren end resultaterne af de tilsvarende målinger, som udføres i henhold til samme punkts litra g), og

b)

de oplyste værdier opfylder alle krav, der er fastsat i denne forordning, og alle krævede produktoplysninger, som offentliggøres af producenten eller importøren, ikke indeholder værdier, som er mere favorable for producenten eller importøren end de oplyste værdier, og

c)

de fundne værdier (værdierne for de relevante parametre som målt under prøvning og de værdier, som beregnes ud fra disse målinger), når medlemsstaternes myndigheder tester én enhed af modellen, overholder de respektive måletolerancer, der er anført i tabel 9.

3)

Hvis de resultater, der nævnes i punkt 2, litra a) eller b), ikke opnås, anses modellen og alle de modeller, som er anført som ækvivalente modeller i producentens eller importørens tekniske dokumentation, for ikke at opfylde kravene i denne forordning.

4)

Hvis det resultat, der nævnes i punkt 2, litra c), ikke opnås, skal medlemsstaternes myndigheder teste yderligere tre enheder af samme model, undtagen hvis der er tale om elektriske produkter til rumopvarmning, hvor den manglende opfyldelse af kravene fastslås uden yderligere tests, og punkt 6 og 7 anvendes umiddelbart. For andre modeller, kan de yderligere tre udvalgte enheder alternativt være af en eller flere andre modeller, som producenten eller importøren har med i fortegnelsen over ækvivalente modeller i sin tekniske dokumentation.

5)

Modellen anses for at opfylde de gældende krav, hvis den aritmetiske middelværdi af de fundne værdier for disse tre enheder overholder de respektive måletolerancer i tabel 9.

6)

Hvis det resultat, der nævnes i punkt 4 eller 5, ikke opnås, anses modellen og alle de modeller, som er anført som ækvivalente modeller i producentens eller importørens tekniske dokumentation, for ikke at opfylde kravene i denne forordning.

7)

Medlemsstaternes myndigheder fremsender straks alle relevante oplysninger til myndighederne i de andre medlemsstater og til Kommissionen, når der træffes beslutning om, at modellen ikke opfylder kravene i punkt 3 og 6.

Medlemsstaternes myndigheder benytter måle- og beregningsmetoderne i bilag III.

Medlemsstaternes myndigheder anvender kun de måletolerancer, som fremgår af tabel 9, og anvender kun proceduren i punkt 1-7 i forbindelse med de krav, der er omhandlet i nærværende bilag. Der anvendes ingen andre tolerancer såsom tolerancer i harmoniserede standarder eller i enhver anden målemetode.

Tabel 9

Måletolerancer

Parametre

Måletolerancer

Årsvirkningsgrad ved rumopvarmning, η s, for elektriske produkter til lokal rumopvarmning

Den fundne værdi må ikke være lavere end den oplyste værdi ved enhedens nominelle varmeydelse.

Årsvirkningsgrad ved rumopvarmning, η s, for produkter til lokal rumopvarmning til flydende eller gasformigt brændsel

Den fundne værdi må ikke være mere end 8 % mindre end den oplyste værdi.

Årsvirkningsgrad ved rumopvarmning, η s, for brændfladestrålevarmere eller rørstrålevarmere

Den fundne værdi må ikke være mere end 10 % mindre end den oplyste værdi.

Emissioner af kvælstofilter for produkter til lokal rumopvarmning til flydende eller gasformigt brændsel og brændfladestrålevarmere eller rørstrålevarmere

Den fundne værdi må ikke overstige den oplyste værdi med mere end 10 %.«


BILAG XXIV

Ændringer af bilag IV til forordning (EU) 2015/1189

Bilag IV affattes således:

»BILAG IV

Markedstilsynsmyndighedernes verifikation af produktets opfyldelse af kravene

De i dette bilag anførte måletolerancer gælder kun for medlemsstaternes myndigheders verifikation af de målte parametre; producenten eller importøren må ikke benytte dem som en tilladt tolerance, når værdierne i den tekniske dokumentation fastsættes, eller til at fortolke disse værdier med henblik på at opnå overensstemmelse eller på nogen måde formidle en bedre præstation.

Når det skal kontrolleres, at en produktmodel opfylder kravene i denne forordning i henhold til artikel 3, stk. 2, i direktiv 2009/125/EF, skal medlemsstaternes myndigheder med hensyn til kravene i dette bilag anvende følgende procedure:

1)

Medlemsstaternes myndigheder kontrollerer én enhed af modellen.

2)

Modellen anses for at opfylde de relevante krav, hvis:

a)

værdierne i den tekniske dokumentation i henhold til punkt 2 i bilag IV til direktiv 2009/125/EF (oplyste værdier) og, hvor det er relevant, de værdier, der anvendes til at beregne disse værdier, ikke er mere favorable for producenten eller importøren end resultaterne af de tilsvarende målinger, som udføres i henhold til samme punkts litra g), og

b)

de oplyste værdier opfylder alle krav, der er fastsat i denne forordning, og alle krævede produktoplysninger, som offentliggøres af producenten eller importøren, ikke indeholder værdier, som er mere favorable for producenten eller importøren end de oplyste værdier, og

c)

de fundne værdier (værdierne for de relevante parametre som målt under prøvning og de værdier, som beregnes ud fra disse målinger), når medlemsstaternes myndigheder tester én enhed af modellen, overholder de respektive måletolerancer, der er anført i tabel 2. Enheden skal testes med et eller flere brændsler, hvis egenskaber ligger inden for samme interval som egenskaberne ved det eller de brændsler, producenten brugte til at udføre de målinger, som er beskrevet i bilag III.

3)

Hvis de resultater, der nævnes i punkt 2, litra a) eller b), ikke opnås, anses modellen og alle de modeller, som er anført som ækvivalente modeller i producentens eller importørens tekniske dokumentation, for ikke at opfylde kravene i denne forordning.

4)

Hvis det resultat, der nævnes i punkt 2, litra c), ikke opnås, skal medlemsstaternes myndigheder teste yderligere tre enheder af samme model. Alternativt kan de yderligere tre udvalgte enheder være af en eller flere andre modeller, som producenten eller importøren har med i fortegnelsen over ækvivalente modeller i sin tekniske dokumentation.

5)

Modellen anses for at opfylde de gældende krav, hvis den aritmetiske middelværdi af de fundne værdier for disse tre enheder overholder de respektive måletolerancer i tabel 2.

6)

Hvis det resultat, der nævnes i punkt 5, ikke opnås, anses modellen og alle de modeller, som er anført som ækvivalente modeller i producentens eller importørens tekniske dokumentation, for ikke at opfylde kravene i denne forordning.

7)

Medlemsstaternes myndigheder fremsender straks alle relevante oplysninger til myndighederne i de andre medlemsstater og til Kommissionen, når der træffes beslutning om, at modellen ikke opfylder kravene i punkt 3 og 6.

Medlemsstaternes myndigheder benytter måle- og beregningsmetoderne i bilag III.

Medlemsstaternes myndigheder anvender kun de måletolerancer, som fremgår af tabel 2, og anvender kun proceduren i punkt 1-7 i forbindelse med de krav, der er omhandlet i nærværende bilag. Der anvendes ingen andre tolerancer såsom tolerancer i harmoniserede standarder eller i enhver anden målemetode.

Tabel 2

Måletolerancer

Parametre

Måletolerance

Årsvirkningsgrad ved rumopvarmning, η s

Den fundne værdi må ikke være mere end 4 % mindre end den oplyste værdi.

Emissioner af partikler

Den fundne værdi må ikke overstige den oplyste værdi med mere end 9 mg/m3.

Emissioner af organiske gasformige forbindelser

Den fundne værdi må ikke overstige den oplyste værdi med mere end 7 mg/m3.

Emissioner af kultilte

Den fundne værdi må ikke overstige den oplyste værdi med mere end 30 mg/m3.

Emissioner af kvælstofilter

Den fundne værdi må ikke overstige den oplyste værdi med mere end 30 mg/m3


BILAG XXV

Ændringer af bilag IV til forordning (EU) 2016/2281

Bilag IV affattes således:

»BILAG IV

Markedstilsynsmyndighedernes verifikation af produktets opfyldelse af kravene

De i dette bilag anførte måletolerancer gælder kun for medlemsstaternes myndigheders verifikation af de målte parametre; producenten eller importøren må ikke benytte dem som en tilladt tolerance, når værdierne i den tekniske dokumentation fastsættes, eller til at fortolke disse værdier med henblik på at opnå overensstemmelse eller på nogen måde formidle en bedre præstation.

Når det skal kontrolleres, at en produktmodel opfylder kravene i denne forordning i henhold til artikel 3, stk. 2, i direktiv 2009/125/EF, skal medlemsstaternes myndigheder med hensyn til kravene i dette bilag anvende følgende procedure:

1)

Medlemsstaternes myndigheder kontrollerer én enhed af modellen.

2)

Modellen anses for at opfylde de relevante krav, hvis:

a)

værdierne i den tekniske dokumentation i henhold til punkt 2 i bilag IV til direktiv 2009/125/EF (oplyste værdier) og, hvor det er relevant, de værdier, der anvendes til at beregne disse værdier, ikke er mere favorable for producenten eller importøren end resultaterne af de tilsvarende målinger, som udføres i henhold til samme punkts litra g), og

b)

de oplyste værdier opfylder alle krav, der er fastsat i denne forordning, og alle krævede produktoplysninger, som offentliggøres af producenten eller importøren, ikke indeholder værdier, som er mere favorable for producenten eller importøren end de oplyste værdier, og

c)

de fundne værdier (værdierne for de relevante parametre som målt under prøvning og de værdier, som beregnes ud fra disse målinger), når medlemsstaternes myndigheder tester én enhed af modellen, overholder de respektive måletolerancer, der er anført i tabel 30.

3)

Hvis de resultater, der nævnes i punkt 2, litra a) eller b), ikke opnås, anses modellen og enhver anden model, for hvilken oplysningerne i den tekniske dokumentation blev indhentet på samme grundlag, for ikke at opfylde kravene i denne forordning.

4)

Hvis det resultat, der nævnes i punkt 2, litra c), ikke opnås, anses modeller af luftvarmeprodukter, køleprodukter, HT-chillers til proceskøling eller fancoil-enheder med en nominel opvarmnings- eller kølekapacitet ≥ 70 kW, eller som fremstilles i mængder på under fem eksemplarer årligt, og enhver anden model, for hvilken oplysningerne i den tekniske dokumentation blev indhentet på samme grundlag, for ikke at opfylde kravene i denne forordning.

5)

Hvis det resultat, der nævnes i punkt 2, litra c), ikke opnås, for modeller af luftvarmeprodukter, køleprodukter, HT-chillers til proceskøling eller fancoil-enheder med en nominel opvarmnings- eller kølekapacitet < 70 kW, eller som fremstilles i mængder på fem eller flere eksemplarer årligt, skal medlemsstaternes myndigheder teste yderligere tre enheder af samme model.

6)

Modellen anses for at opfylde de gældende krav, hvis den aritmetiske middelværdi af de fundne værdier for disse tre enheder overholder de respektive måletolerancer i tabel 30.

7)

Hvis det resultat, der nævnes i punkt 6, ikke opnås, anses modellen og enhver anden model, for hvilken oplysningerne i den tekniske dokumentation blev indhentet på samme grundlag, for ikke at opfylde kravene i denne forordning.

8)

Medlemsstaternes myndigheder fremsender straks alle relevante oplysninger til myndighederne i de andre medlemsstater og til Kommissionen, når der træffes beslutning om, at modellen ikke opfylder kravene i punkt 3, 4 og 7.

Medlemsstaternes myndigheder benytter måle- og beregningsmetoderne i bilag III.

Medlemsstaternes myndigheder anvender kun de måletolerancer, som fremgår af tabel 30, og anvender kun proceduren i punkt 1-8 i forbindelse med de krav, der er omhandlet i nærværende bilag. Der anvendes ingen andre tolerancer såsom tolerancer i harmoniserede standarder eller i enhver anden målemetode.

Tabel 30

Måletolerancer

Parametre

Måletolerance

Årsvirkningsgrad ved rumopvarmning(ηs,h) for luftvarmeprodukter ved enhedens nominelle varmeydelse

Den fundne værdi må ikke være mere end 8 % mindre end den oplyste værdi.

Årsvirkningsgrad ved rumkøling (ηs,c) for køleprodukter ved enhedens nominelle kuldeydelse

Den fundne værdi må ikke være mere end 8 % mindre end den oplyste værdi.

Lydeffektniveau (LWA) for luftvarmeprodukter og køleprodukter

Den fundne værdi må ikke overstige den oplyste værdi med mere end 1,5 dB.

Nitrogenoxidemissioner fra brændselsfyrede luftvarmeprodukter og køleprodukter udtrykt i nitrogendioxid

Den fundne værdi må ikke overstige den oplyste værdi med mere end 20 %.

Sæsonenergieffektivitetsfaktor (SEPR) for HT-chillers til proceskøling ved enhedens nominelle kuldeydelse

Den fundne værdi må ikke være mere end 10 % mindre end den oplyste værdi.

Nominel energivirkningsfaktor (EERA) for HT-chillers til proceskøling ved enhedens nominelle kuldeydelse

Den fundne værdi må ikke være mere end 5 % mindre end den oplyste værdi.«


Top