EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0153

Rådets afgørelse 2014/153/FUSP af 20. marts 2014 om ændring af afgørelse 2011/172/FUSP om restriktive foranstaltninger over for visse personer, enheder og organer på baggrund af situationen i Egypten

OJ L 85, 21.3.2014, p. 9–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 15/03/2021; stiltiende ophævelse ved 32021D0449

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/153/oj

21.3.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 85/9


RÅDETS AFGØRELSE 2014/153/FUSP

af 20. marts 2014

om ændring af afgørelse 2011/172/FUSP om restriktive foranstaltninger over for visse personer, enheder og organer på baggrund af situationen i Egypten

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 29, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet vedtog den 21. marts 2011 afgørelse 2011/172/FUSP (1).

(2)

På grundlag af en gennemgang af afgørelse 2011/172/FUSP bør de restriktive foranstaltninger i nævnte afgørelse forlænges indtil den 22. marts 2015.

(3)

Afgørelse 2011/172/FUSP bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

I afgørelse 2011/172/FUSP affattes artikel 5, stk. 2, således:

»Denne afgørelse finder anvendelse indtil den 22. marts 2015.«

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. marts 2014.

På Rådets vegne

D. KOURKOULAS

Formand


(1)  Rådets afgørelse 2011/172/FUSP af 21. marts 2011 om restriktive foranstaltninger over for visse personer, enheder og organer på baggrund af situationen i Egypten (EUT L 76 af 22.3.2011, s. 63).


Top