EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0272

2013/272/EU: Det Europæiske Råds afgørelse af 22. maj 2013 om antallet af medlemmer af Europa-Kommissionen

OJ L 165, 18.6.2013, p. 98–98 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 165, 18.6.2013, p. 63–63 (GA)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 016 P. 310 -

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/272/oj

18.6.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 165/98


DET EUROPÆISKE RÅDS AFGØRELSE

af 22. maj 2013

om antallet af medlemmer af Europa-Kommissionen

(2013/272/EU)

DET EUROPÆISKE RÅD HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 17, stk. 5, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

På møderne den 11.-12. december 2008 og den 18.-19. juni 2009 noterede Det Europæiske Råd sig den irske befolknings betænkeligheder med hensyn til Lissabontraktaten og var derfor enigt om, at der, forudsat at Lissabontraktaten trådte i kraft, efter de nødvendige retlige procedurer skulle træffes en beslutning om, at Kommissionen fortsat omfatter en statsborger fra hver medlemsstat.

(2)

Afgørelsen om antallet af medlemmer af Kommissionen bør vedtages i god tid inden udnævnelsen af den Kommission, der skal påbegynde sit arbejde den 1. november 2014.

(3)

Virkningerne af denne afgørelse bør overvåges løbende —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Kommissionen består af et antal medlemmer, herunder formanden for Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, der svarer til antallet af medlemsstater.

Artikel 2

Det Europæiske Råd tager denne afgørelse op til revision på baggrund af dens indvirkning på Kommissionens funktionsmåde i tilstrækkelig god tid inden enten udnævnelsen af den første Kommission efter datoen for den tredivte medlemsstats tiltrædelse eller udnævnelsen af den næstfølgende Kommission efter den, der skal påbegynde sit arbejde den 1. november 2014, alt efter hvilken dato der kommer først.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. november 2014.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. maj 2013.

På Det Europæiske Råds vegne

H. VAN ROMPUY

Formand


Top