EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011Y0108(01)

Aftale af 13. december 2010 mellem Den Europæiske Centralbank og de nationale centralbanker i medlemsstaterne uden for euroområdet om ændring af aftalen af 16. marts 2006 mellem Den Europæiske Centralbank og de nationale centralbanker i medlemsstaterne uden for euroområdet om fastlæggelse af de operationelle procedurer for en valutakursmekanisme i tredje fase af Den Økonomiske og Monetære Union

OJ C 5, 8.1.2011, p. 3–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 007 P. 93 - 96

8.1.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 5/3


AFTALE

af 13. december 2010

mellem Den Europæiske Centralbank og de nationale centralbanker i medlemsstaterne uden for euroområdet om ændring af aftalen af 16. marts 2006 mellem Den Europæiske Centralbank og de nationale centralbanker i medlemsstaterne uden for euroområdet om fastlæggelse af de operationelle procedurer for en valutakursmekanisme i tredje fase af Den Økonomiske og Monetære Union

2011/C 5/04

1.

Българска народна банка (Bulgarian National Bank)

1, Knyaz Alexander I Sq.

1000 София/Sofia

БЪЛГАРИЯ/BULGARIA

Česká národní banka

Na Příkopě 28

115 03 Praha 1

ČESKÁ REPUBLIKA

Danmarks Nationalbank

Havnegade 5

1093 København K

DANMARK

Eesti Pank

Estonia pst. 13

15095 Tallinn

EESTI/ESTONIA

Latvijas Banka

K. Valdemara iela 2a

Rīga, LV-1050

LATVIJA

Lietuvos bankas

Totorių g. 4

LT-01121 Vilnius

LIETUVA/LITHUANIA

Magyar Nemzeti Bank

Budapest

Szabadság tér 8–9.

1054

MAGYARORSZÁG/HUNGARY

Narodowy Bank Polski

ul. Świętokrzyska 11/21

00-919 Warszawa

POLSKA/POLAND

Banca Națională a României

Str. Lipscani nr. 25, sector 3

030031 București

ROMÂNIA

Sveriges Riksbank

Brunkebergstorg 11

SE-103 37 Stockholm

SVERIGE

Bank of England

Threadneedle Street

London

EC2R 8AH

UNITED KINGDOM

og

2.

Den Europæiske Centralbank (ECB):

(i det følgende benævnt: »parterne«)

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Det Europæiske Råd vedtog i sin resolution af 16. juni 1997 (i det følgende benævnt »resolutionen«), at der indførtes en valutakursmekanisme (i det følgende benævnt »ERM II«), når tredje fase af Den Økonomiske og Monetære Union indledtes den 1. januar 1999.

(2)

I henhold til resolutionen skal ERM II bidrage til at sikre, at medlemsstater uden for euroområdet, der deltager i ERM II, lægger deres politik an på stabilitet, bidrager til at skabe konvergens og dermed støtter medlemsstaterne uden for euroområdet i deres bestræbelser på at indføre euroen.

(3)

Estland med status som en medlemsstat med dispensation har været part i ERM II siden den 28. juni 2004, og Eesti Pank deltager i aftalen af 16. marts 2006 mellem Den Europæiske Centralbank og de nationale centralbanker i medlemsstaterne uden for euroområdet om fastlæggelse af de operationelle procedurer for en valutakursmekanisme i tredje fase af Den Økonomiske og Monetære Union (1), som ændret ved aftalen af 21. december 2006 (2), som ændret ved aftalen af 14. december 2007 (3) og ved aftalen af 8. december 2008 (4) (herefter tilsammen benævnt »ERM II-centralbankaftalen«).

(4)

Ifølge artikel 1 i Rådets beslutning 2010/416/EU af 13. juli 2010 i henhold til traktatens artikel 140, stk. 2, vedrørende Estlands indførelse af euroen den 1. januar 2011 (5), ophæves den dispensation, der er indrømmet Estland som henvist til i artikel 4 i Tiltrædelsestraktaten 2003 med virkning fra den 1.januar 2011. Euroen vil være Estlands valuta fra den 1. januar 2011 og Eesti Pank bør derfor ikke længere være part i i ERM II-centralbankaftalen med virkning fra denne dato.

(5)

Det er derfor nødvendigt at ændre ERM II-centralbankaftalen for at tage hensyn til ophævelsen af dispensationen for Estland —

INDGÅET FØLGENDE AFTALE:

Artikel 1

Ændring af ERM II-centralbankaftalen efter ophævelsen af Estlands dispensation

Eesti Pank er med virkning fra den 1. januar 2011 ikke længere part i ERM II-centralbankaftalen.

Artikel 2

Ændring af bilag II til ERM II centralbankaftalen

Bilag II til centralbankaftalen erstattes af teksten, der fremgår af bilaget til denne aftale.

Artikel 3

Afsluttende bestemmelser

1.   Denne aftale ændrer ERM II centralbankaftalen med virkning fra den 1.1.2011.

2.   Denne aftale udfærdiges på engelsk og undertegnes af »parternes« behørigt bemyndigede repræsentanter. ECB opbevarer originalteksten til aftalen og fremsender en bekræftet kopi til hver national centralbank i og udenfor euroområdet. Nærværende aftale offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 13. december 2010.

For

Българска народна банка (Bulgarian National Bank)

For

Česká národní banka

For

Danmarks Nationalbank

For

Eesti Pank

For

Latvijas Banka

For

Lietuvos bankas

For

the Magyar Nemzeti Bank

For

Narodowy Bank Polski

For

Banca Națională a României

For

Sveriges Riksbank

For

the Bank of England

For

Den Europæiske Centralbank


(1)  EUT C 73 af 25.3.2006, s. 21.

(2)  EUT C 14 af 20.1.2007, s. 6.

(3)  EUT C 319 af 29.12.2007, s. 7.

(4)  EUT C 16, 22.1.2009, s. 10.

(5)  EUT L 196, 28.7.2010, s. 24.


BILAG

»BILAG II

BELØBSGRÆNSER FOR ADGANGEN TIL DEN MEGET KORTFRISTEDE FINANSIERINGSFACILITET ANFØRT I CENTRALBANKAFTALENS ARTIKEL 8, 10 OG 11

med virkning fra 1. januar 2011

(millioner EUR)

Centralbanker, som er part i denne aftale

Beløbsgrænser (1)

Българска народна банка (Bulgarian National Bank)

530

Česká národní banka

710

Danmarks Nationalbank

720

Latvijas Banka

340

Lietuvos bankas

380

Magyar Nemzeti Bank

690

Narodowy Bank Polski

1 800

Banca Națională a României

1 030

Sveriges Riksbank

960

Bank of England

4 840

Den Europæiske Centralbank

nul


Nationale centralbanker inden for euroområdet

Beløbsgrænser

Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

nul

Deutsche Bundesbank

nul

Eesti Pank

nul

Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland

nul

Bank of Greece

nul

Banco de España

nul

Banque de France

nul

Banca d’Italia

nul

Central Bank of Cyprus

nul

Banque centrale du Luxembourg

nul

Bank Centrali ta’ Malta/Central Bank of Malta

nul

De Nederlandsche Bank

nul

Oesterreichische Nationalbank

nul

Banco de Portugal

nul

Banka Slovenije

nul

Národná banka Slovenska

nul

Suomen Pankki

nul«


(1)  De anførte beløb er fiktive for de centralbanker, som ikke deltager i ERM II.


Top