EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007X1229(01)

Aftale af 14. december 2007 mellem Den Europæiske Centralbank og de nationale centralbanker i medlemsstaterne uden for euroområdet om ændring af aftalen af 16. marts 2006 mellem Den Europæiske Centralbank og de nationale centralbanker i medlemsstaterne uden for euroområdet om fastlæggelse af de operationelle procedurer for en valutakursmekanisme i tredje fase af Den Økonomiske og Monetære Union

OJ C 319, 29.12.2007, p. 7–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 002 P. 155 - 157

In force

29.12.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 319/7


AFTALE

af 14. december 2007

mellem Den Europæiske Centralbank og de nationale centralbanker i medlemsstaterne uden for euroområdet om ændring af aftalen af 16. marts 2006 mellem Den Europæiske Centralbank og de nationale centralbanker i medlemsstaterne uden for euroområdet om fastlæggelse af de operationelle procedurer for en valutakursmekanisme i tredje fase af Den Økonomiske og Monetære Union

(2007/C 319/04)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK (ECB) OG DE NATIONALE CENTRALBANKER I MEDLEMSSTATERNE UDEN FOR EUROOMRÅDET HAR —

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Det Europæiske Råd vedtog i sin resolution af 16. juni 1997 (i det følgende benævnt »resolutionen«), at der indførtes en valutakursmekanisme (i det følgende benævnt »ERM II«), når tredje fase af Den Økonomiske og Monetære Union (EMU) indledtes den 1. januar 1999.

(2)

I henhold til resolutionen skal ERM II bidrage til at sikre, at medlemsstater uden for euroområdet, der deltager i ERM II, lægger deres politik an på stabilitet, bidrager til at skabe konvergens og dermed støtter dem i deres bestræbelser på at indføre euroen.

(3)

Cypern med status som en medlemsstat med dispensation har været part i ERM II siden den 2. maj 2005, og Central Bank of Cyprus deltager i aftalen af 16. marts 2006 mellem Den Europæiske Centralbank og de nationale centralbanker i medlemsstaterne uden for euroområdet om fastlæggelse af de operationelle procedurer for en valutakursmekanisme i tredje fase af Den Økonomiske og Monetære Union (1), som ændret ved aftalen af 21. december 2006 (i det følgende tilsammen benævnt »ERM II-centralbankaftalen«) (2).

(4)

Malta med status som en medlemsstat med dispensation har været part i ERM II siden den 2. maj 2005, og Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta deltager i ERM II-centralbankaftalen.

(5)

Ifølge artikel 1 i Rådets beslutning 2007/503/EF af 10. juli 2007 i henhold til traktatens artikel 122, stk. 2, vedrørende Cyperns indførelse af den fælles valuta den 1. januar 2008 (3), ophæves den dispensation, der er indrømmet Cypern, som henvist til i artikel 4 i Tiltrædelsestraktaten 2003, med virkning fra den 1. januar 2008. Euroen vil være Cyperns valuta fra den 1. januar 2008 og Central Bank of Cyprus bør derfor ikke længere være part i i ERM II-centralbankaftalen med virkning fra denne dato.

(6)

Ifølge artikel 1 i Rådets beslutning 2007/504/EF af 10. juli 2007 i henhold til traktatens artikel 122, stk. 2, vedrørende Maltas indførelse af den fælles valuta den 1. januar 2008 (4), ophæves den dispensation, der er indrømmet Malta, som henvist til i artikel 4 i Tiltrædelsestraktaten 2003, med virkning fra den 1. januar 2008. Euroen vil være Maltas valuta fra den 1. januar 2008 og Bank Centrali ta' Malta/the Central Bank of Malta bør derfor ikke længere være part i i ERM II-centralbankaftalen med virkning fra denne dato.

(7)

Det er derfor nødvendigt at ændre ERM II-centralbankaftalen for at tage hensyn til ophævelsen af dispensationerne for Cypern og Malta —

INDGÅET FØLGENDE AFTALE:

Artikel 1

Ændring af ERM II-centralbankaftalen efter ophævelsen af en medlemsstats dispensation

1.1

Central Bank of Cyprus er ikke længere part i ERM II-centralbankaftalen med virkning fra den 1. januar 2008.

1.2

Bank Centrali ta' Malta/Central Bank of Malta er ikke længere part i ERM II-centralbankaftalen med virkning fra den 1. januar 2008.

Artikel 2

Ændring af bilag II til ERM II-centralbankaftalen

Bilag II til ERM II-centralbankaftalen erstattes af teksten, der fremgår af bilaget til denne aftale.

Artikel 3

Afsluttende bestemmelser

3.1

Denne aftale ændrer ERM II-centralbankaftalen med virkning fra den 1. januar 2008.

3.2

Denne aftale udfærdiges på engelsk og undertegnes behørigt af parterne. ECB opbevarer originalteksten til aftalen og fremsender en bekræftet kopi til alle nationale centralbanker i og udenfor euroområdet. Nærværende aftale offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 14. december 2007.

For

Den Europæiske Centralbank

For

Българска народна банка/Bulgariens Nationalbank

For

Česká národní banka

For

Danmarks Nationalbank

For

Eesti Pank

For

Central Bank of Cyprus

For

Latvijas Banka

For

Lietuvos bankas

For

Magyar Nemzeti Bank

For

Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta

For

Narodowy Bank Polski

For

Banca Națională a României

For

Národná banka Slovenska

For

Sveriges Riksbank

For

Bank of England


(1)  EFT C 73 af 25.3.2002, s. 21.

(2)  EUT C 14 af 20.1.2007, s. 6.

(3)  EUT L 186 af 18.7.2007, s. 29.

(4)  EUT L 186 af 18.7.2007, s. 32.


BILAG

»BILAG II

BELØBSGRÆNSER FOR ADGANGEN TIL DEN MEGET KORTFRISTEDE FINANSIERINGSFACILITET ANFØRT I CENTRALBANKAFTALENS ARTIKEL 8, 10 OG 11

Med virkning fra 1. januar 2008

(millioner EUR)

Centralbanker, som er part i denne aftale

Beløbsgrænser (1)

Българска народна банка/Bulgariens Nationalbank

510

Česká národní banka

660

Danmarks Nationalbank

700

Eesti Pank

300

Latvijas Banka

330

Lietuvos bankas

380

Magyar Nemzeti Bank

640

Narodowy Bank Polski

1 700

Banca Naţională a României

1 000

Národná banka Slovenska

450

Sveriges Riksbank

940

Bank of England

4 390

Den Europæiske Centralbank

nul


NCB'er i euroområdet

Beløbsgrænser

Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

nul

Deutsche Bundesbank

nul

Central Bank and Financial Services Authority of Ireland

nul

Bank of Greece

nul

Banco de España

nul

Banque de France

nul

Banca d'Italia

nul

Central Bank of Cyprus

nul

Banque centrale du Luxembourg

nul

Bank Centrali ta' Malta/Central Bank of Malta

nul

De Nederlandsche Bank

nul

Oesterreichische Nationalbank

nul

Banco de Portugal

nul

Banka Slovenije

nul

Suomen Pankki

nul«


(1)  De anførte beløb er fiktive for de centralbanker, som ikke deltager i ERM II.


Top