EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0747

2007/747/EF: Kommissionens beslutning af 19. november 2007 om anerkendelse af certificeringsprocedurer i overensstemmelse med artikel 9 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 761/2001 om organisationers frivillige deltagelse i en fællesskabsordning for miljøledelse og miljørevision (EMAS) og om ophævelse af beslutning 97/264/EF (meddelt under nummer K(2007) 5291) (EØS-relevant tekst)

OJ L 303, 21.11.2007, p. 37–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 051 P. 140 - 140

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/747/oj

21.11.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 303/37


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 19. november 2007

om anerkendelse af certificeringsprocedurer i overensstemmelse med artikel 9 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 761/2001 om organisationers frivillige deltagelse i en fællesskabsordning for miljøledelse og miljørevision (EMAS) og om ophævelse af beslutning 97/264/EF

(meddelt under nummer K(2007) 5291)

(EØS-relevant tekst)

(2007/747/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 761/2001 af 19. marts 2001 om organisationers frivillige deltagelse i en fællesskabsordning for miljøledelse og miljørevision (EMAS) (1), særlig artikel 9, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionen har identificeret reviderede internationale standarder og europæiske akkrediteringskrav for certificeringsorganer, som opfylder kravene i artikel 9 i forordning (EF) nr. 761/2001, og som derfor bør anerkendes af Kommissionen.

(2)

De standarder og certificeringskrav, der anerkendes ved Kommissionens beslutning 97/264/EF af 16. april 1997 om anerkendelse af certificeringsprocedurer i overensstemmelse med artikel 12 i Rådets forordning (EØF) nr. 1836/93 om industrivirksomheders frivillige deltagelse i en fællesskabsordning for miljøstyring og miljørevision (2) anvendes ikke længere, og beslutning 97/264/EF bør derfor ophæves.

(3)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat i medfør af artikel 14 i forordning (EØF) nr. 761/2001 —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

I overensstemmelse med artikel 9 i forordning (EF) nr. 761/2001 anerkender Kommissionen følgende standarder og akkrediteringskrav for certificeringsorganer:

1)

I østrigsk lovgivning: Loven om miljøledelse (UMG BGB1.I Nr. 96/2001) i den version, der anvendes på miljøverifikatororganer og individuelle miljøverifikatorer.

2)

I tysk lovgivning: Retningslinjer for akkreditering af certificeringsorganer til miljøledelses- og miljørevisionssystemer og certificeringsprocedurer herfor — udstedt i september 1996 af de tyske forbundsministerier for miljø, naturbeskyttelse og nuklear sikkerhed og for økonomi og godkendt af miljøverifikationsudvalget i medfør af artikel 21 i den tyske EMAS-lov (Umweltauditgesetz).

3)

Akkrediteringskrav, der er baseret på de tilsvarende retningslinjer, som er godkendt og offentliggjort af European co-operation for Accreditation (EA), for ISO 14001:2004 certificeringsorganer, der er akkrediteret i henhold til en af følgende standarder:

a)

ISO/IEC 17021:2006 (Overensstemmelsesvurdering — krav til organer, der reviderer og certificerer forvaltningssystemer)

b)

ISO/IEC Guide 66:1999. (Generelle krav til organer, der evaluerer og certificerer/registrerer miljøledelsessystemer (EMS)) — indtil den 15. september 2008.

Artikel 2

Beslutning 97/264/EF ophæves.

Artikel 3

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. november 2007.

På Kommissionens vegne

Stavros DIMAS

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 114 af 24.4.2001, s. 1. Senest ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 1791/2006 (EUT L 363 af 20.12.2006, s. 1).

(2)  EFT L 104 af 22.4.1997, s. 35.


Top