EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0595

2006/595/EF: Kommissionens beslutning af 4. august 2006 om opstilling af en liste over regioner, der er berettiget til støtte fra strukturfondene under konvergensmålet i perioden 2007-2013 (meddelt under nummer K(2006) 3475)

OJ L 243, 6.9.2006, p. 44–46 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 142M , 5.6.2007, p. 25–27 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 14 Volume 002 P. 133 - 135
Special edition in Romanian: Chapter 14 Volume 002 P. 133 - 135
Special edition in Croatian: Chapter 14 Volume 003 P. 25 - 27

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/595/oj

6.9.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 243/44


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 4. august 2006

om opstilling af en liste over regioner, der er berettiget til støtte fra strukturfondene under konvergensmålet i perioden 2007-2013

(meddelt under nummer K(2006) 3475)

(2006/595/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 af 11. juli 2006 om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden og ophævelse af forordning (EF) nr. 1260/1999 (1), særlig artikel 5, stk. 3, og artikel 8, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 3, stk. 2, litra a), i forordning (EF) nr. 1083/2006 går konvergensmålet ud på at fremskynde konvergensen for de mindst udviklede medlemsstater og regioner.

(2)

Ifølge artikel 5, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1083/2006 er de regioner, der er berettiget til støtte fra strukturfondene under konvergensmålet, de regioner, der svarer til niveau II i nomenklaturen for statistiske regionale enheder (i det følgende benævnt »NUTS II-niveau«), jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1059/2003 (2), hvis bruttonationalprodukt (BNP) per capita, opgjort i købekraftspariteter og beregnet på grundlag af de disponible fællesskabsdata for årene 2000-2002, er lavere end 75 % af EU-25's gennemsnitlige BNP i samme referenceperiode.

(3)

Af artikel 8, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1083/2006 fremgår det, at de regioner på NUTS II-niveau, der ville have været berettiget til konvergens-målstatus i henhold til artikel 5, stk. 1, hvis tærsklen for støtteberettigelse fortsat havde været 75 % af BNP-gennemsnittet i EU-15, men som mister støtteberettigelsen, fordi deres nominelle BNP-niveau pr. indbygger nu overstiger 75 % af BNP-gennemsnittet i EU-25, målt og beregnet i overensstemmelse med artikel 5, stk. 1, er berettiget til støtte fra strukturfondene under konvergensmålet efter en særlig overgangsstøtteordning.

(4)

Der skal i overensstemmelse med ovenstående opstilles lister over støtteberettigede regioner —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

De regioner, der er berettiget til støtte fra strukturfondene under konvergensmålet, er opført på listen i bilag I.

Artikel 2

De regioner, der er berettiget til støtte fra strukturfondene under konvergensmålet efter den særlige overgangsstøtteordning, jf. artikel 8, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1083/2006, er opført på listen i bilag II.

Artikel 3

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. august 2006.

På Kommissionens vegne

Danuta HÜBNER

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 210 af 31.7.2006, s. 25.

(2)  EUT L 154 af 21.6.2003, s. 1.


BILAG I

Liste over NUTS II-regioner, der er berettiget til finansiering fra strukturfondene under konvergensmålet i perioden 1. januar 2007 til 31. december 2013

CZ02

Střední Čechy

CZ03

Jihozápad

CZ04

Severozápad

CZ05

Severovýchod

CZ06

Jihovýchod

CZ07

Střední Morava

CZ08

Moravskoslezsko

DE41

Brandenburg — Nordost

DE80

Mecklenburg-Vorpommern

DED1

Chemnitz

DED2

Dresden

DEE1

Dessau

DEE3

Magdeburg

DEG0

Thüringen

EE00

Eesti

GR11

Anatoliki Makedonia, Thraki

GR14

Thessalia

GR21

Ipeiros

GR22

Ionia Nisia

GR23

Dytiki Ellada

GR25

Peloponnisos

GR41

Voreio Aigaio

GR43

Kriti

ES11

Galicia

ES42

Castilla-La Mancha

ES43

Extremadura

ES61

Andalucía

FR91

Guadeloupe

FR92

Martinique

FR93

Guyane

FR94

Réunion

ITF3

Campania

ITF4

Puglia

ITF6

Calabria

ITG1

Sicilia

LV00

Latvija

LT00

Lietuva

HU21

Közép-Dunántúl

HU22

Nyugat-Dunántúl

HU23

Dél-Dunántúl

HU31

Észak-Magyarország

HU32

Észak-Alföld

HU33

Dél-Alföld

MT00

Malta

PL11

Łódzkie

PL12

Mazowieckie

PL21

Małopolskie

PL22

Śląskie

PL31

Lubelskie

PL32

Podkarpackie

PL33

Świętokrzyskie

PL34

Podlaskie

PL41

Wielkopolskie

PL42

Zachodniopomorskie

PL43

Lubuskie

PL51

Dolnośląskie

PL52

Opolskie

PL61

Kujawsko-Pomorskie

PL62

Warmińsko-Mazurskie

PL63

Pomorskie

PT11

Norte

PT16

Centro (PT)

PT18

Alentejo

PT20

Região Autónoma dos Açores

SI00

Slovenija

SK02

Západné Slovensko

SK03

Stredné Slovensko

SK04

Východné Slovensko

UKK3

Cornwall and Isles of Scilly

UKL1

West Wales and The Valleys


BILAG II

Liste over NUTS II-regioner, der er berettiget til støtte fra strukturfondene under konvergensmålet efter den særlige overgangsstøtteordning i perioden 1. januar 2007 til 31. december 2013

BE32

Prov. Hainaut

DE42

Brandenburg — Südwest

DE93

Lüneburg

DED3

Leipzig

DEE2

Halle

GR12

Kentriki Makedonia

GR13

Dytiki Makedonia

GR30

Attiki

ES12

Principado de Asturias

ES62

Región de Murcia

ES63

Ciudad Autónoma de Ceuta

ES64

Ciudad Autónoma de Melilla

ITF5

Basilicata

AT11

Burgenland

PT15

Algarve

UKM4

Highlands and Islands


Top