EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0493

2006/493/EF: Rådets afgørelse af 19. juni 2006 om fastsættelse af beløbet for Fællesskabets støtte til landdistriktsudvikling for perioden 1. januar 2007 til 31. december 2013 , dets årlige fordeling og minimumsbeløbet, der er forbeholdt regioner, som er omfattet af konvergensmålet

OJ L 195, 15.7.2006, p. 22–23 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 335M , 13.12.2008, p. 370–373 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 073 P. 274 - 275
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 073 P. 274 - 275
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 004 P. 198 - 199

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/493/oj

15.7.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 195/22


RÅDETS AFGØRELSE

af 19. juni 2006

om fastsættelse af beløbet for Fællesskabets støtte til landdistriktsudvikling for perioden 1. januar 2007 til 31. december 2013, dets årlige fordeling og minimumsbeløbet, der er forbeholdt regioner, som er omfattet af konvergensmålet

(2006/493/EF)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 af 20. september 2005 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) (1), særlig artikel 69, stk. 1,

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Beløbet for forpligtelsesbevillingerne vedrørende Fællesskabets støtte til landdistriktsudvikling under forordning (EF) nr. 1698/2005 for perioden 1. januar 2007 til 31. december 2013, dets årlige fordeling og minimumsbeløbet, der er forbeholdt regioner, som er omfattet af konvergensmålet, bør fastsættes i overensstemmelse med den interinstitutionelle aftale mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen af 17. maj 2006 om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning (2).

(2)

Det samlede beløb bør omfatte beløbet for Bulgarien og Rumænien, forudsat at traktaten vedrørende Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union træder i kraft den 1. januar 2007. Hvis tiltrædelsestraktaten ikke træder i kraft den 1. januar 2007 for et af landene eller begge lande, bør denne afgørelse ændres i overensstemmelse hermed —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Eneste artikel

De samlede forpligtelsesbevillinger vedrørende Fællesskabets støtte til landdistriktsudvikling for perioden 1. januar 2007 til 31. december 2013 under forordning (EF) nr. 1698/2005, deres årlige fordeling og minimumsbeløbet, der er forbeholdt regioner, som er omfattet af konvergensmålet som omhandlet i artikel 2, litra j), i nævnte forordning, er anført i bilaget til nærværende afgørelse.

Udfærdiget i Luxembourg, den 19. juni 2006.

På Rådets vegne

J. PRÖLL

Formand


(1)  EUT L 277 af 21.10.2005, s. 1.

(2)  EUT C 139 af 14.6.2006, s. 1.


BILAG

De samlede forpligtelsesbevillinger for 2007-2013, deres årlige fordeling og minimumsbeløbet, der er forbeholdt regioner, som er omfattet af konvergensmålet, og dets årlige fordeling (1)

2004-priser (2) i mio. EUR

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

I alt

Samlet beløb for EU-25, plus Bulgarien og Rumænien

10 710

10 447

10 185

9 955

9 717

9 483

9 253

69 750

Minimumsbeløbet for regioner, som er omfattet af konvergensmålet

27 699


(1)  Før den tvungne graduering og andre overførsler fra markedsrelaterede udgifter og direkte betalinger under den fælles landbrugspolitik til landdistriktsudvikling.

(2)  Beløbene er afrundet til nærmeste million, og programmeringen rundes op til nærmeste hele euro.


Top