EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000D0204

2000/204/EF, EKSF: Rådets og Kommissionens afgørelse af 24. januar 2000 om indgåelse af Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Kongeriget Marokko på den anden side

OJ L 70, 18.3.2000, p. 1–1 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 033 P. 175 - 175
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 033 P. 175 - 175
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 033 P. 175 - 175
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 033 P. 175 - 175
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 033 P. 175 - 175
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 033 P. 175 - 175
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 033 P. 175 - 175
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 033 P. 175 - 175
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 033 P. 175 - 175
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 020 P. 184 - 184
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 020 P. 184 - 184
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 026 P. 3 - 3

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 26/01/2000

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/204/oj

32000D0204

2000/204/EF, EKSF: Rådets og Kommissionens afgørelse af 24. januar 2000 om indgåelse af Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Kongeriget Marokko på den anden side

EF-Tidende nr. L 070 af 18/03/2000 s. 0001 - 0001


RÅDETS OG KOMMISSIONENS AFGØRELSE

af 24. januar 2000

om indgåelse af Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Kongeriget Marokko på den anden side

(2000/204/EF, EKSF)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION OG

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 310 sammenholdt med artikel 300, stk. 2, første afsnit, andet punktum, og stk. 3, andet afsnit,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab, særlig artikel 95,

efter høring af Det Rådgivende Udvalg og enstemmig tilslutning fra Rådet,

under henvisning til samstemmende udtalelse fra Europa-Parlamentet(1), og

ud fra følgende betragtning:

Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Kongeriget Marokko på den anden side, undertegnet i Bruxelles den 26. februar 1996, bør godkendes -

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Kongeriget Marokko på den anden side, de dertil knyttede protokoller samt de til slutakten knyttede erklæringer og brevvekslinger godkendes herved på Det Europæiske Fællesskabs og Det Europæiske Kul- og Stålfællesskabs vegne.

Teksterne til aftalen, protokollerne og slutakten er knyttet til denne aftale.

Artikel 2

1. Den holding, Fællesskabet skal indtage i associeringsrådet og associeringsudvalget, fastlægges af Rådet på forslag af Kommissionen eller i givet fald af Kommissionen i overensstemmelse med de tilsvarende bestemmelser i traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab og Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab.

2. Formanden for Rådet fører i overensstemmelse med aftalens artikel 79 formandskabet i associeringsrådet og forelægger Fællesskabets holdning. En repræsentant for Kommissionen fører formandskabet i associeringsudvalget i overensstemmelse med aftalens artikel 82 og forelægger Fællesskabets holdning.

Artikel 3

Formanden for Rådet foranstalter på Det Europæiske Fællesskabs vegne den notifikation, der er omhandlet i aftalens artikel 96. Formanden for Kommissionen foranstalter samme notifikation på Det Europæiske Kul- og Stålfællesskabs vegne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 24. januar 2000.

På Kommissionens vegne

R. PRODI

Formand

På Rådets vegne

J. GAMA

Formand

(1) EFT C 181 af 24.6.1996, s. 15.

Top