EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2023:233:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 233, 21. september 2023


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 233

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

66. årgang
21. september 2023


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

INTERNATIONALE AFTALER

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2023/1796 af 18. september 2023 om indgåelse på Unionens vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Chile i henhold til artikel XXVIII i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel (GATT) 1994 om ændring af indrømmelser for alle de toldkontingenter, der er opført på EU-liste CLXXV, som følge af Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union

1

 

*

AFTALE MELLEM DEN EUROPÆISKE UNION OG REPUBLIKKEN CHILE I HENHOLD TIL ARTIKEL XXVIII I DEN ALMINDELIGE OVERENSKOMST OM TOLD OG UDENRIGSHANDEL (GATT) 1994 OM ÆNDRING AF INDRØMMELSER FOR ALLE DE TOLDKONTINGENTER, DER ER OPFØRT PÅ EU-LISTE CLXXV, SOM FØLGE AF DET FORENEDE KONGERIGES UDTRÆDEN AF DEN EUROPÆISKE UNION

3

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2023/1797 af 7. juli 2023 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1700 for så vidt angår præcisering af antallet af og titlen på variablerne på statistikområdet brug af informations- og kommunikationsteknologi for referenceåret 2024 ( 1 )

7

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2023/1798 af 10. juli 2023 om ændring af delegeret forordning (EU) 2020/689 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 for så vidt angår regler om overvågning, udryddelsesprogrammer og status som sygdomsfri for visse listeopførte og nye sygdomme ( 1 )

24

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2023/1799 af 19. september 2023 om ændring af bilag I og II til gennemførelsesforordning (EU) 2023/594 om særlige foranstaltninger til bekæmpelse af afrikansk svinepest ( 1 )

27

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2023/1800 truffet efter fælles overenskomst med formanden for Kommissionen af 19. september 2023 om udnævnelse af et medlem af Europa-Kommissionen

82

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2023/1801 af 19. september 2023 om ændring af afgørelse 1999/70/EF om de nationale centralbankers eksterne revisorer for så vidt angår de eksterne revisorer for Banco de España

83

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2023/1802 af 20. september 2023 om de tekniske ordninger for lagring af oplysninger

85

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/1134 af 7. juli 2021 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 767/2008, (EF) nr. 810/2009, (EU) 2016/399, (EU) 2017/2226, (EU) 2018/1240, (EU) 2018/1860, (EU) 2018/1861, (EU) 2019/817 og (EU) 2019/1896 og om ophævelse af Rådets beslutning 2004/512/EF og Rådets afgørelse 2008/633/RIA, med henblik på reform af visuminformationssystemet ( EUT L 248 af 13.7.2021 )

88

 

*

Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2023/946 af 10. maj 2023 om ændring af direktiv 2003/25/EF for så vidt angår medtagelsen af forbedrede stabilitetskrav og tilpasning af direktivet til de stabilitetskrav, som er defineret af Den Internationale Søfartsorganisation ( EUT L 128 af 15.5.2023 )

89

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top