EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2023:221:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 221, 8. september 2023


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 221

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

66. årgang
8. september 2023


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2023/1702 af 1. september 2023 om registrering af en betegnelse i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (»Milas Yağlı Zeytini« (BOB))

1

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2023/1703 af 7. september 2023 om forlængelse af godkendelsen af et præparat af endo-1,4-beta-xylanase produceret af Trichoderma reesei CBS 143953 og endo-1,3(4)-beta-glucanase produceret af Trichoderma reesei CBS 143945 som fodertilsætningsstof til fjerkræarter, fravænnede smågrise, slagtesvin, diegivende søer og mindre udbredte svinearter (fravænnede smågrise, slagtesvin og diegivende søer), godkendelse af præparatet til pattegrise og mindre udbredte svinearter (pattegrise) (indehaver af godkendelsen: Danisco (UK) Ltd, der optræder som Danisco Animal Nutrition og er repræsenteret ved Genencor International B.V.) og om ophævelse af forordning (EU) nr. 337/2011 og gennemførelsesforordning (EU) 2016/997 ( 1 )

3

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2023/1704 af 7. september 2023 om forlængelse af godkendelsen af et præparat af Pediococcus pentosaceus DSM 23376 som fodertilsætningsstof til alle dyrearter og om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 1119/2012 ( 1 )

8

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2023/1705 af 7. september 2023 om godkendelse af et præparat af riboflavin (vitamin B2) produceret af Bacillus subtilis CGMCC 13326 som tilsætningsstof til foder til alle dyrearter ( 1 )

11

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2023/1706 af 7. september 2023 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2020/1201 for så vidt angår listerne over planter, der vides at være modtagelige for Xylella fastidiosa

14

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2023/1707 af 7. september 2023 om godkendelse af 2-acetylfuran og 2-pentylfuran som tilsætningsstof til foder til alle dyrearter ( 1 )

27

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2023/1708 af 7. september 2023 om forlængelse af godkendelsen af urinstof som fodertilsætningsstof til drøvtyggere med en funktionel vom og om ophævelse af gennemførelsesforordning (EU) nr. 839/2012 ( 1 )

31

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2023/1709 af 7. september 2023 om godkendelse af et præparat af Lentilactobacillus diolivorans DSM 33625 som tilsætningsstof til foder til alle dyrearter ( 1 )

34

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2023/1710 af 7. september 2023 om forlængelse af godkendelsen af et præparat af ammoniumchlorid som fodertilsætningsstof til alle drøvtyggere samt katte og hunde, om godkendelse af et præparat af ammoniumchlorid som fodertilsætningsstof til søer (indehaver af godkendelsen er Latochema Co. Ltd) og om ophævelse af gennemførelsesforordning (EU) nr. 832/2012 og (EU) 2016/1007 ( 1 )

37

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2023/1711 af 7. september 2023 om forlængelse af godkendelsen af et præparat af gæringsproduktet af Aspergillus oryzae NRRL 458 som tilsætningsstof til foder til malkekøer og om ophævelse af forordning (EF) nr. 537/2007 (indehaver af godkendelsen er Biozyme Incorporated) ( 1 )

42

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2023/1712 af 7. september 2023 om godkendelse af Sunset Yellow FCF som fodertilsætningsstof til hunde, katte, prydfisk, kornædende prydfugle og små gnavere ( 1 )

46

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2023/1713 af 7. september 2023 om godkendelse af et præparat af endo-1,4-beta-xylanase produceret af Trichoderma reesei ATCC PTA-5588, protease produceret af Bacillus subtilis CBS 148232 og alpha-amylase produceret af Bacillus licheniformis ATCC SD-6525 til slagtekyllinger, hønniker og mindre udbredte fjerkræarter (indehaver af godkendelsen: Danisco (UK) Ltd, repræsenteret i Unionen ved Genencor International B.V.) ( 1 )

51

 

 

RETSAKTER VEDTAGET AF ORGANER OPRETTET VED INTERNATIONALE AFTALER

 

*

FN-regulativ nr. 92 — Ensartede forskrifter for godkendelse af ikke-originale udskiftningsudstødningslyddæmpningssystemer (NORESS) til køretøjer i klasse L1, L2, L3, L4 og L5 for så vidt angår støjemission [2023/1714]

55

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top