EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2023:179:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 179, 14. juli 2023


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 179

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

66. årgang
14. juli 2023


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

INTERNATIONALE AFTALER

 

*

Meddelelse om ikrafttrædelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Den Føderative Republik Brasilien om ændring af aftalen mellem Den Europæiske Union og Den Føderative Republik Brasilien om visumfritagelse for kortvarige ophold for indehavere af diplomatpas, tjenestepas eller officielt pas

1

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2023/1448 af 10. maj 2023 om ændring af delegeret forordning (EU) 2022/127 for så vidt angår udbetaling af forskud under skoleordningen og berigtigelse af nævnte forordning

2

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2023/1449 af 12. juni 2023 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2017/39 for så vidt angår udbetaling af støtten, overførsler mellem tildelinger og administrativ kontrol

5

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2023/1450 af 13. juli 2023 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af visse sømløse rør af jern (undtagen af støbejern) eller stål (undtagen af rustfrit stål), med cirkulært tværsnit, med udvendig diameter på over 406,4 mm, med oprindelse i Folkerepublikken Kina efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1036

9

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2023/1451 af 13. juli 2023 om ændring af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/2002 for så vidt angår anmeldelse af sygdom, og hvilke oplysninger medlemsstaterne skal forelægge med henblik på godkendelse af og rapportering om obligatoriske og valgfrie udryddelsesprogrammer og med henblik på anerkendelse af status som sygdomsfri ( 1 )

48

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2023/1452 af 13. juli 2023 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af visse endeløse filamenter af glasfibervarer med oprindelse i Folkerepublikken Kina efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1036

57

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2023/1453 af 13. juli 2023 om ophævelse af gennemførelsesforordning (EU) 2021/1533 om særlige importbetingelser for foder og fødevarer, der har oprindelse i eller er afsendt fra Japan efter ulykken på atomkraftværket i Fukushima ( 1 )

90

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2023/1454 af 13. juli 2023 om meddelelse af EU-godkendelse af det enkelte biocidholdige produkt »WESSOCLEAN GOLD LINE« i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 ( 1 )

93

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2023/1455 af 13. juli 2023 om midlertidig hastegodkendelse af cobalt(II)acetattetrahydrat, cobalt(II)carbonat, cobalt(II)carbonathydroxid(2:3)monohydrat og cobalt(II)sulfatheptahydrat som fodertilsætningsstoffer til drøvtyggere med en funktionel vom, dyr af hestefamilien og lagomorfer ( 1 )

103

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2023/1456 af 10. juli 2023 om udnævnelse af et medlem af Revisionsretten

113

 

*

Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komités afgørelse (FUSP) 2023/1457 af 13. juli 2023 om udnævnelse af den øverstbefalende for EU-styrken i Den Europæiske Unions militæroperation med henblik på at bidrage til maritim sikkerhed i den vestlige del af Det Indiske Ocean og i Det Røde Hav (EUNAVFOR Atalanta) og om ophævelse af afgørelse (FUSP) 2023/311 (EUNAVFOR ATALANTA/2/2023)

114

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2023/1458 af 11. juli 2023 om visse midlertidige hasteforanstaltninger over for afrikansk svinepest i Grækenland (meddelt under nummer C(2023) 4794)  ( 1 )

116

 

 

RETSAKTER VEDTAGET AF ORGANER OPRETTET VED INTERNATIONALE AFTALER

 

*

Afgørelse nr. 1/2023 truffet af Luftfartsudvalget EU/Schweiz, der er oprettet i henhold til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om luftfart af 9. juni 2023 om erstatning af bilaget til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om luftfart [2023/1459]

119

 

*

Afgørelse nr. 2/2023 vedtaget af Specialudvalget om Koordinering af Sociale Sikringsordninger, som er nedsat ved artikel 8, stk. 1, litra p), i handels- og samarbejdsaftalen mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab på den ene side og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland på den anden side, den 28. juni 2023 for så vidt angår udpegelsen af den finansielle institution, der skal tjene som reference for fastsættelse af morarenter og valutaomregningskurser, samt den dato, der skal lægges til grund for fastsættelse af valutaomregningskurser [2023/1460]

147

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top