EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2023:176:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 176, 11. juli 2023


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 176

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

66. årgang
11. juli 2023


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets forordning (EU) 2023/1433 af 10. juli 2023 om ændring af forordning (EU) 2016/44 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Libyen

1

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2023/1434 af 25. april 2023 om ændring, med henblik på tilpasning til den tekniske og videnskabelige udvikling, af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger for så vidt angår tilføjelse af noter til bilag VI, del 1, punkt 1.1.3 ( 1 )

3

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2023/1435 af 2. maj 2023 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger for så vidt angår ændringen af oplysningerne i bilag VI, del 3, vedrørende 2-ethylhexansyre og salte heraf; borsyre; dibortrioxid; tetrabordinatriumheptaoxid, hydrat; dinatriumtetraborat, vandfrit; orthoborsyre, natriumsalt; dinatriumtetraboratdecahydrat og dinatriumtetraboratpentahydrat ( 1 )

6

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2023/1436 af 10. juli 2023 om ikke at forny godkendelsen af aktivstoffet dimoxystrobin, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009, og om ændring af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 og Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/408 ( 1 )

10

 

 

DIREKTIVER

 

*

Kommissionens delegerede direktiv (EU) 2023/1437 af 4. maj 2023 om tilpasning til den videnskabelige og tekniske udvikling af bilag IV til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/65/EU for så vidt angår en undtagelse for anvendelsen af kviksølv i smeltetryktransducere til kapillarreometre under nærmere bestemte betingelser ( 1 )

14

 

*

Kommissionens gennemførelsesdirektiv (EU) 2023/1438 af 10. juli 2023 om ændring af direktiv 2003/90/EF og 2003/91/EF for så vidt angår protokollerne til afprøvning af visse landbrugsplantearter og grøntsagsarter ( 1 )

17

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets afgørelse (FUSP) 2023/1439 af 10. juli 2023 om ændring af afgørelse (FUSP) 2015/1333 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Libyen

26

 

*

Rådets afgørelse (FUSP) 2023/1440 af 10. juli 2023 om en bistandsforanstaltning inden for rammerne af den europæiske fredsfacilitet til støtte for Ghanas væbnede styrker

28

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top