EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2023:144:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 144, 5. juni 2023


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 144

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

66. årgang
5. juni 2023


Indhold

 

I   Lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2023/1077 af 31. maj 2023 om midlertidige handelsliberaliserende foranstaltninger som supplement til de handelsmæssige indrømmelser for ukrainske varer i henhold til associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab og deres medlemsstater på den ene side og Ukraine på den anden side

1

 

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2023/1078 af 2. juni 2023 om godkendelse af ozon genereret af oxygen som et aktivstof til anvendelse i biocidholdige produkter af produkttype 2, 4, 5 og 11, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 ( 1 )

7

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2023/1079 af 2. juni 2023 om godkendelse af (13Z)-hexadec-13-en-11-yn-1-yl acetat som et aktivstof til anvendelse i biocidholdige produkter af produkttype 19, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 ( 1 )

11

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2023/1080 af 2. juni 2023 om ændring af bilag I og II til gennemførelsesforordning (EU) 2023/594 om særlige sygdomsbekæmpelsesforanstaltninger vedrørende afrikansk svinepest og om ophævelse af gennemførelsesafgørelse (EU) 2023/985 ( 1 )

14

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2023/1081 af 15. maj 2023 om bemyndigelse til at indlede forhandlinger med Japan om en aftale om de generelle principper for Japans deltagelse i EU-programmer og om Japans associering med Horisont Europa — rammeprogrammet for forskning og innovation (2021-2027)

58

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2023/1082 af 30. maj 2023 om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Den Internationale Søfartsorganisations Komité for Sikkerhed på Søen på dens 107. samling, til ændringen af den internationale konvention om sikkerhed for menneskeliv på søen (SOLAS), den internationale kode for sikkerhed i højhastighedsfartøjer fra 1994 (»HSC-koden fra 1994«), den internationale kode for sikkerhed i højhastighedsfartøjer fra 2000 (»HSC-koden fra 2000«), den internationale kode for skibe, der opererer i polare farvande (»polarkoden«), den internationale konvention om uddannelse af søfarende, om sønæring og om vagthold fra 1978 (STCW) og STCW-koden samt den internationale kode for redningsmidler (»LSA-koden«)

60

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2023/1083 af 31. maj 2023 om ændring af bilaget til gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/641 om hasteforanstaltninger over for udbrud af højpatogen aviær influenza i visse medlemsstater (meddelt under nummer C(2023) 3656)  ( 1 )

63

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2023/1084 af 1. juni 2023 om de udestående indsigelser vedrørende betingelserne for godkendelse af det biocidholdige produkt A-Quasan i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 (meddelt under nummer C(2023) 3447)  ( 1 )

91

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2023/1085 af 2. juni 2023 om forlængelse af godkendelsen af Bacillus thuringiensis subsp. israelensis serotype H14, stamme AM65-52 til anvendelse i biocidholdige produkter af produkttype 18, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 ( 1 )

94

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2023/1086 af 2. juni 2023 om forlængelse af godkendelsen af metofluthrin til anvendelse i biocidholdige produkter af produkttype 18, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 ( 1 )

96

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2023/1087 af 2. juni 2023 om forlængelse af godkendelsen af lambda-cyhalothrin til anvendelse i biocidholdige produkter af produkttype 18, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 ( 1 )

98

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2023/1088 af 2. juni 2023 om forlængelse af godkendelsen af deltamethrin til anvendelse i biocidholdige produkter af produkttype 18, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 ( 1 )

100

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top