EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2023:139:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 139, 26. maj 2023


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 139

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

66. årgang
26. maj 2023


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets gennemførelsesforordning (EU) 2023/1027 af 25. maj 2023 om gennemførelse af forordning (EU) nr. 36/2012 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Syrien

1

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2023/1028 af 20. marts 2023 om ændring af forordning (EU) nr. 748/2012 for så vidt angår definitionen af komplekse motordrevne luftfartøjer og om berigtigelse af nævnte forordning

10

 

*

Kommissionens forordning (EU) 2023/1029 af 25. maj 2023 om ændring af bilag III og V til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for restkoncentrationer af phosmet i eller på visse produkter ( 1 )

15

 

*

Kommissionens forordning (EU) 2023/1030 af 25. maj 2023 om ændring af bilag IV til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår Bacillus amyloliquefaciens stamme AH2, Bacillus amyloliquefaciens stamme IT-45 og Purpureocillium lilacinum stamme PL11 ( 1 )

28

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2023/1031 af 24. maj 2023 om ændring af forordning (EF) nr. 1484/95 for så vidt angår fastsættelse af repræsentative priser for fjerkrækød og æg samt ægalbumin

31

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2023/1032 af 25. maj 2023 om foranstaltninger mod indslæbning og spredning i Unionen af tomatskrumpevirus (Tomato brown rugose fruit virus) (ToBRFV) og om ophævelse af gennemførelsesforordning (EU) 2020/1191

34

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2023/1033 af 25. maj 2023 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2020/1080 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af solcelleglas med oprindelse i Folkerepublikken Kina og gennemførelsesforordning (EU) 2020/1081 om indførelse af en endelig udligningstold på importen af solcelleglas med oprindelse i Folkerepublikken Kina

44

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2023/1034 af 22. maj 2023 om forelæggelse af et forslag på Den Europæiske Unions vegne til ændring af liste I i konventionen om beskyttelse af migrerende arter af vilde dyr med henblik på partskonferencens 14. møde

47

 

*

Rådets afgørelse (FUSP) 2023/1035 af 25. maj 2023 om ændring af afgørelse 2013/255/FUSP om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Syrien

49

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2023/1036 af 24. maj 2023 om regnskabsafslutning for medlemsstaternes betalingsorganer vedrørende de udgifter for regnskabsåret 2022, der finansieres af Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) (meddelt under nummer C(2023) 3271)

57

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2023/1037 af 24. maj 2023 om afslutning af regnskaberne for medlemsstaternes betalingsorganer vedrørende de udgifter for regnskabsåret 2022, der finansieres af Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL) (meddelt under nummer C(2023) 3274)

73

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2023/1038 af 24. maj 2023 om regnskabsafslutning for betalingsorganerne i Det Forenede Kongerige vedrørende de udgifter for regnskabsåret 2022, der finansieres af Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) (meddelt under nummer C(2023) 3275)

81

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2023/1039 af 24. maj 2023 om regnskabsafslutning for Det Forenede Kongeriges betalingsorganer vedrørende gæld som følge af udgifter finansieret af Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL) under programmeringsperioden 2014-2020 og programmeringsperioden 2007-2013 for regnskabsåret 2022 (meddelt under nummer C(2023) 3272)

88

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top