EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2023:099:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 099, 12. april 2023


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 99

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

66. årgang
12. april 2023


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2023/744 af 2. februar 2023 om berigtigelse af delegeret forordning (EU) 2022/1172 for så vidt angår overgangsbestemmelser, der skal lette konditionalitets- og krydsoverensstemmelseskontrollen af visse arealbaserede betalinger i henhold til den fælles landbrugspolitik

1

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2023/745 af 3. april 2023 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

3

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2023/746 af 28. marts 2023 om fastsættelse af kriterierne og proceduren for fastlæggelse af den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Organisationen for International Civil Luftfart, til vedtagelsen eller ændringerne af internationale standarder og international anbefalet praksis og til underretningen om afvigelser med hensyn til vedtagne internationale standarder

7

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2023/747 af 31. marts 2023 om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Associeringsudvalget i dettes handelssammensætning, som er nedsat ved associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab og deres medlemsstater på den ene side og Ukraine på den anden side, til ændringen af tillæg XVII-3 (Regler for telekommunikationstjenester) til bilag XVII til nævnte aftale

16

 

*

Kommissionens afgørelse (EU) 2023/748 af 11. april 2023 om de nærmere regler for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1367/2006 for så vidt angår anmodninger om intern prøvelse af forvaltningsakter og administrative undladelser

23

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2023/749 af 14. april 2023 om ændring af bilag I og II til gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/260 for så vidt angår de nationale foranstaltninger, der gælder i Danmark, vedrørende bakteriel nyresygdom (BKD) og infektiøs pankreasnekrose (IPN) og de nationale foranstaltninger, der gælder i Det Forenede Kongerige (Nordirland), vedrørende ostreid herpesvirus 1 μνar (OsHV-1 μνar) ( 1 )

28

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top