EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2023:093:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 093, 31. marts 2023


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 93

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

66. årgang
31. marts 2023


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets forordning (EU) 2023/706 af 30. marts 2023 om ændring af forordning (EU) 2022/1369 for så vidt angår forlængelse af efterspørgselsreduktionsperioden for foranstaltninger til reduktion af efterspørgslen efter gas og styrkelse af rapporteringen og overvågningen af deres gennemførelse

1

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2023/707 af 19. december 2022 om ændring af forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger ( 1 )

7

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2023/708 af 20. marts 2023 om meddelelse af EU-godkendelse af familien af biocidholdige produkter »HYPO-CHLOR Product Family« i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 ( 1 )

40

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2023/709 af 29. marts 2023 om ændring af forordning (EF) nr. 1484/95 for så vidt angår fastsættelse af repræsentative priser for fjerkrækød og æg samt ægalbumin

54

 

*

Kommissionens forordning (EU) 2023/710 af 30. marts 2023 om ændring af bilag II, III og V til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for restkoncentrationer af bromopropylat, chloridazon, fenpropimorph, imazaquin og tralkoxydim i eller på visse produkter ( 1 )

57

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2023/711 af 30. marts 2023 om accept af en anmodning om behandling som ny eksporterende producent i forbindelse med de endelige antidumpingforanstaltninger, der blev indført på importen af bordservice og køkkenartikler af keramisk materiale med oprindelse i Folkerepublikken Kina, og om ændring af s gennemførelsesforordning (EU) 2019/1198

84

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2023/712 af 30. marts 2023 om indledning af en fornyet undersøgelse (ny eksportør) af gennemførelsesforordning (EU) 2017/2230 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af trichlorisocyanursyre med oprindelse i Folkerepublikken Kina for så vidt angår én kinesisk eksporterende producent, om ophævelse af tolden på importen fra den pågældende eksporterende producent og om at gøre denne import til genstand for registrering

88

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2023/713 af 28. marts 2023 om beskikkelse af et medlem af og to suppleanter til Regionsudvalget efter indstilling fra Kongeriget Nederlandene

94

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2023/714 af 28. marts 2023 om ændring af afgørelse 1999/70/EF om de nationale centralbankers eksterne revisorer for så vidt angår de eksterne revisorer for Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland

96

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2023/715 af 28. marts 2023 om beskikkelse af et medlem af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg efter indstilling fra Kongeriget Danmark

98

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2023/716 af 28. marts 2023 om beskikkelse af et medlem af og en suppleant til Regionsudvalget efter indstilling fra Den Portugisiske Republik

100

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2023/717 af 28. marts 2023 om beskikkelse af et medlem af Regionsudvalget efter indstilling fra Malta

102

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2023/718 af 28. marts 2023 om fastlæggelse af den holdning, der skal indtages på Unionens vegne i det blandede udvalg, der er nedsat ved rammeaftalen om partnerskab og samarbejde mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Republikken Filippinerne på den anden side til vedtagelsen af en afgørelse om nedsættelse af et underudvalg for maritimt samarbejde og om vedtagelse af dets mandat

103

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2023/719 af 24. marts 2023 om ændring af bilaget til gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/641 om hasteforanstaltninger over for udbrud af højpatogen aviær influenza i visse medlemsstater (meddelt under nummer C(2023) 2189)  ( 1 )

108

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top