EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2023:084:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 084, 23. marts 2023


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 84

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

66. årgang
23. marts 2023


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2023/666 af 16. marts 2023 om registrering af en betegnelse i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (»Olio Campania« (BGB))

1

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2023/667 af 22. marts 2023 om tilladelse til markedsføring af tørrede nødder af Canarium indicum L. som en traditionel fødevare fra et tredjeland og om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2017/2470 ( 1 )

3

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2023/668 af 22. marts 2023 om godkendelse af et præparat af endo-1,4-beta-xylanase produceret af Komagataella phaffii ATCC PTA-127053 som fodertilsætningsstof til æglæggende fjerkræ af alle arter (indehaver af godkendelsen: Kemin Europa N.V.) ( 1 )

7

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2023/669 af 22. marts 2023 om godkendelse af et præparat af endo-1,4-beta-xylanase produceret af Komagataella phaffii DSM 33574 som fodertilsætningsstof til alle fjerkræarter bestemt til opfedning samt alle fjerkræarter opdrættet til æglægning og opdrættet til avl (indehaver af godkendelsen: BioResource International, Inc. repræsenteret i Unionen ved Pen & Tec Consulting, S.L.U.) ( 1 )

10

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2023/670 af 21. marts 2023 om ændring af afgørelse 1999/70/EF om de nationale centralbankers eksterne revisorer for så vidt angår de eksterne revisorer for Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland

14

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2023/671 af 21. marts 2023 om bemyndigelse til at indlede forhandlinger om en aftale mellem Den Europæiske Union og Det Schweiziske Forbund om grundlaget for udveksling af oplysninger om personer med midlertidig beskyttelse

16

 

*

Den Europæiske Centralbanks afgørelse (EU) 2023/672 af 10. marts 2023 om delegation af beføjelser til at vedtage afgørelser vedrørende kontrol på stedet og undersøgelser af interne modeller (ECB/2023/5)

18

 

*

Den Europæiske Centralbanks afgørelse (EU) 2023/673 af 14. marts 2023 om udnævnelse af ledere af arbejdsenheder til at vedtage delegerede afgørelser vedrørende kontrol på stedet og undersøgelser af interne modeller (ECB/2023/6)

24

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2022/2434 af 6. december 2022 om ændring af forordning (EU, Euratom) 2018/1046 for så vidt angår fastlæggelsen af en diversificeret finansieringsstrategi som generel lånemetode ( EUT L 319 af 13.12.2022 )

26

 

*

Berigtigelse til endelig vedtagelse (EU, Euratom) 2023/278 af Den Europæiske Unions årlige budget for regnskabsåret 2023 ( EUT L 58 af 23.2.2023 )

27

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top