EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2023:061:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 061, 27. februar 2023


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 61

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

66. årgang
27. februar 2023


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

INTERNATIONALE AFTALER

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2023/418 af 24. februar 2023 om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Nordmakedonien om operationelle aktiviteter, som gennemføres af Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning i Republikken Nordmakedonien

1

 

*

AFTALE MELLEM DEN EUROPÆISKE UNION OG REPUBLIKKEN NORDMAKEDONIEN OM OPERATIONELLE AKTIVITETER, SOM GENNEMFØRES AF DET EUROPÆISKE AGENTUR FOR GRÆNSE- OG KYSTBEVOGTNING I REPUBLIKKEN NORDMAKEDONIEN

3

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets gennemførelsesforordning (EU) 2023/419 af 24. februar 2023 om gennemførelse af artikel 8a i forordning (EF) nr. 765/2006 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Belarus og Belarus' involvering i den russiske aggression mod Ukraine

20

 

*

Rådets gennemførelsesforordning (EU) 2023/420 af 24. februar 2023 om gennemførelse af artikel 2, stk. 3, i forordning (EF) nr. 2580/2001 om specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder med henblik på at bekæmpe terrorisme og om ophævelse af gennemførelsesforordning (EU) 2022/1230

37

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets afgørelse (FUSP) 2023/421 af 24. februar 2023 om ændring af Rådets afgørelse 2012/642/FUSP om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Belarus og Belarus' involvering i den russiske aggression mod Ukraine

41

 

*

Rådets afgørelse (FUSP) 2023/422 af 24. februar 2023 om ajourføring af listen over personer, grupper og enheder, som er omfattet af artikel 2, 3 og 4 i fælles holdning 2001/931/FUSP om anvendelse af specifikke foranstaltninger til bekæmpelse af terrorisme, og om ophævelse af afgørelse (FUSP) 2022/1241

58

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2023/423 af 24. februar 2023 om et pilotprojekt til gennemførelse af bestemmelser om administrativt samarbejde vedrørende lovregulerede erhverv i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF og (EU) 2018/958 ved hjælp af informationssystemet for det indre marked og integrere databasen for lovregulerede erhverv i dette system ( 1 )

62

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2023/424 af 24. februar 2023 om ændring af gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/450 for så vidt angår offentliggørelse af referencer for europæiske vurderingsdokumenter for specialtrukket glasplade og andre byggevarer ( 1 )

68

 

 

RETSAKTER VEDTAGET AF ORGANER OPRETTET VED INTERNATIONALE AFTALER

 

*

Henstilling nr. 1/2023 fra Specialudvalget om Energi, der er nedsat ved artikel 8, stk. 1, litra l), i handels- og samarbejdsaftalen mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab på den ene side og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland på den anden side af 7. februar 2023 til hver part vedrørende deres anmodninger til transmissionssystemoperatører om elektricitet med henblik på at udarbejde tekniske procedurer for effektiv anvendelse af elsamkøringslinjer [2023/425]

71

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top