EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2023:016:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 016, 18. januar 2023


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 16

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

66. årgang
18. januar 2023


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2023/118 af 23. september 2022 om ændring af delegeret forordning (EU) 2020/688 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 for så vidt angår dyresundhedsmæssige krav vedrørende flytning inden for Unionen af fugle i fangenskab bestemt til udstillinger ( 1 )

1

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2023/119 af 9. november 2022 om ændring af delegeret forordning (EU) 2020/692 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 for så vidt angår regler vedrørende indførsel til Unionen og flytning og håndtering efter indførsel af sendinger af visse dyr, visse typer avlsmateriale og visse animalske produkter ( 1 )

5

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2023/120 af 11. januar 2023 om registrering af en betegnelse i registret over garanterede traditionelle specialiteter (»Луканка Троянска/Lukanka Troyanska«/»Троянска луканка/Troyanska lukanka« (GTS))

23

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2023/121 af 17. januar 2023 om ændring og berigtigelse af gennemførelsesforordning (EU) 2021/1165 om godkendelse af visse produkter og stoffer til anvendelse i økologisk produktion og udarbejdelse af lister over disse

24

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets afgørelse (FUSP) 2023/122 af 17. januar 2023 om ændring af fælles aktion 2008/124/FUSP om Den Europæiske Unions retsstatsmission i Kosovo, EULEX KOSOVO

32

 

*

Rådets afgørelse (FUSP) 2023/123 af 17. januar 2023 om ændring af afgørelse (FUSP) 2019/97 til støtte for konventionen om forbud mod biologiske våben og toksinvåben inden for rammerne af EU's strategi mod spredning af masseødelæggelsesvåben

34

 

*

Rådets afgørelse (FUSP) 2023/124 af 17. januar 2023 til støtte for Haagadfærdskodeksen og ikkespredning af ballistiske missiler inden for rammerne af gennemførelsen af EU's strategi mod spredning af masseødelæggelsesvåben

36

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2023/125 af 10. januar 2023 om ændring af bilaget til gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/641 om hasteforanstaltninger over for udbrud af højpatogen aviær influenza i visse medlemsstater (meddelt under nummer C(2023) 289)  ( 1 )

42

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse Kommissionens forordning (EU) 2022/1104 af 1. juli 2022 om ændring af forordning (EU) nr. 68/2013 om fortegnelsen over fodermidler ( EUT L 177 af 4.7.2022 )

121

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top