EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:319:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 319, 13. december 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 319

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

65. årgang
13. december 2022


Indhold

 

I   Lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2022/2434 af 6. december 2022 om ændring af forordning (EU, Euratom) 2018/1046 for så vidt angår fastlæggelsen af en diversificeret finansieringsstrategi som generel lånemetode

1

 

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

 

 

INTERNATIONALE AFTALER

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2022/2435 af 26. juli 2022 om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og Ukraine om vejgodstransport

5

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets gennemførelsesforordning (EU) 2022/2436 af 12. december 2022 om gennemførelse af artikel 12, stk. 2, i forordning (EU) 2017/1770 om restriktive foranstaltninger i lyset af situationen i Mali

8

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2022/2437 af 9. december 2022 om ændring af bilag I til gennemførelsesforordning (EU) 2021/605 om særlige foranstaltninger til bekæmpelse af afrikansk svinepest ( 1 )

16

 

 

DIREKTIVER

 

*

Kommissionens gennemførelsesdirektiv (EU) 2022/2438 af 12. december 2022 om ændring af direktiv 93/49/EØF og gennemførelsesdirektiv 2014/98/EU for så vidt angår EU-regulerede ikkekarantæneskadegørere på prydplanteformeringsmateriale, frugtplanteformeringsmateriale og frugtplanter bestemt til frugtproduktion

54

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2022/2439 af 8. december 2022 om bemyndigelse af medlemsstaterne til i Den Europæiske Unions interesse at acceptere Filippinernes tiltrædelse af Haagerkonventionen af 1980 om de civilretlige virkninger af internationale børnebortførelser

66

 

*

Rådets afgørelse (FUSP) 2022/2440 af 12. december 2022 om ændring af afgørelse (FUSP) 2017/1775 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Mali

68

 

*

Rådets afgørelse (FUSP) 2022/2441 af 12. december 2022 om ændring af fælles aktion 2008/851/FUSP om Den Europæiske Unions militæroperation med henblik på at bidrage til at afskrække fra, forebygge og bekæmpe piratvirksomhed og væbnede røverier ud for Somalias kyster

80

 

*

Rådets afgørelse (FUSP) 2022/2442 af 12. december 2022 om ændring af afgørelse (FUSP) 2022/151 om et EU-tiltag til at støtte evakuering af visse særligt sårbare personer fra Afghanistan

83

 

*

Rådets afgørelse (FUSP) 2022/2443 af 12. december 2022 om ændring af afgørelse 2010/96/FUSP om Den Europæiske Unions militærmission for at bidrage til uddannelsen af somaliske sikkerhedsstyrker

84

 

*

Rådets afgørelse (FUSP) 2022/2444 af 12. december 2022 om Den Europæiske Unions militære partnerskabsmission i Niger (EUMPM Niger)

86

 

*

Rådets afgørelse (FUSP) 2022/2445 af 12. december 2022 om ændring af afgørelse 2012/389/FUSP om Den Europæiske Unions kapacitetsopbyggende mission i Somalia (EUCAP Somalia)

91

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2022/2446 af 12. december 2022 om ændring af gennemførelsesafgørelse (EU) 2020/2201 om udnævnelse af visse medlemmer og deres suppleanter til netadministrationsorganet og krisekoordineringscellen for europæisk luftfart for netfunktioner for lufttrafikstyring ( 1 )

93

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top