EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:315:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 315, 7. december 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 315

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

65. årgang
7. december 2022


Indhold

 

I   Lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2022/2379 af 23. november 2022 om statistikker over landbrugsmæssigt input og output, om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 617/2008 og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1165/2008, (EF) nr. 543/2009 og (EF) nr. 1185/2009 og Rådets direktiv 96/16/EF ( 1 )

1

 

 

DIREKTIVER

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2022/2380 af 23. november 2022 om ændring af direktiv 2014/53/EU om harmonisering af medlemsstaternes love om tilgængeliggørelse af radioudstyr på markedet ( 1 )

30

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2022/2381 af 23. november 2022 om en mere ligelig kønsfordeling blandt ledelsesmedlemmer i børsnoterede selskaber og tilhørende foranstaltninger ( 1 )

44

 

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens forordning (EU) 2022/2382 af 1. december 2022 om forbud mod fiskeri efter broget rokke i EU-farvande i 9 fra fartøjer, der fører portugisisk flag

60

 

*

Kommissionens forordning (EU) 2022/2383 af 6. december 2022 om ændring af forordning (EU) nr. 582/2011 for så vidt angår emissionstypegodkendelse af tunge køretøjer, der anvender ren biodiesel ( 1 )

63

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2022/2384 af 25. november 2022 om godkendelse på Den Europæiske Unions vegne af ændringen af Unionens liste over specifikke forpligtelser i henhold til den almindelige overenskomst om handel med tjenesteydelser (GATS) med henblik på at inkorporere bilag 1 til erklæringen om afslutning af forhandlingerne om indenlandsk regulering af tjenesteydelser

71

 

*

Rådets gennemførelsesafgørelse (EU) 2022/2385 af 6. december 2022 om ændring af gennemførelsesafgørelse 2013/805/EU om tilladelse til Republikken Polen til at indføre foranstaltninger, der fraviger artikel 26, stk. 1, litra a), og artikel 168 i direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

87

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2022/2386 af 5. december 2022 om forlængelse af foranstaltninger med henblik på tilladelse til tilgængeliggørelse på markedet og anvendelse af det biocidholdige produkt Biobor JF i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 (meddelt under nummer C(2022) 8673)

89

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top