EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:307:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 307, 28. november 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 307

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

65. årgang
28. november 2022


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

INTERNATIONALE AFTALER

 

*

mellem Den Europæiske Union på den ene side og Republikken Tunesien på den anden side om Republikken Tunesiens deltagelse i EU-programmet Horisont Europa — rammeprogrammet for forskning og innovation

1

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets forordning (EU) 2022/2309 af 25. november 2022 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Haiti

17

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2022/2310 af 18. oktober 2022 om ændring af de reguleringsmæssige tekniske standarder i delegeret forordning (EU) nr. 149/2013 for så vidt angår tærsklen for clearinggrænseværdien for positioner i OTC-råvarederivataftaler og andre OTC-derivataftaler ( 1 )

29

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2022/2311 af 21. oktober 2022 om ændring af de reguleringsmæssige tekniske standarder i delegeret forordning (EU) nr. 153/2013 for så vidt angår midlertidige nødforanstaltninger vedrørende krav til sikkerhedsstillelse ( 1 )

31

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2022/2312 af 25. november 2022 om otteårige variabler på området arbejdsstyrke om »unge på arbejdsmarkedet«, »uddannelsesniveau — nærmere oplysninger, herunder uddannelse, der er afbrudt eller opgivet« og »forening af arbejde og familieliv« i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1700 ( 1 )

34

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2022/2313 af 25. november 2022 om registrering af en betegnelse i registret over garanterede traditionelle specialiteter (Pizza Napoletana (GTS))

45

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2022/2314 af 25. november 2022 om fornyelse af godkendelsen af aktivstoffet Pythium oligandrum stamme M1, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler, og om ændring af bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 ( 1 )

47

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2022/2315 af 25. november 2022 om fornyelse af godkendelsen af lavrisikoaktivstoffet heptamaloxyloglucan i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler, og om ændring af bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 ( 1 )

52

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2022/2316 af 25. november 2022 om ændring af bilag V og XIV til gennemførelsesforordning (EU) 2021/404 for så vidt angår oplysningerne om Canada, Det Forenede Kongerige og USA i listerne over tredjelande, hvorfra det er tilladt at indføre sendinger af fjerkræ, avlsmateriale af fjerkræ og fersk kød af fjerkræ og fuglevildt til Unionen ( 1 )

57

 

 

AFGØRELSER

 

*

Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komités afgørelse (FUSP) 2022/2317 af 22. november 2022 om bekræftelse af godkendelsen af Den Europæiske Unions militæroperation i Middelhavsområdet (EUNAVFOR MED IRINI) (EUNAVFOR MED IRINI/5/2022)

132

 

*

Rådets afgørelse (FUSP) 2022/2318 af 25. november 2022 om ændring af afgørelse 2010/452/FUSP om Den Europæiske Unions observatørmission i Georgien, EUMM Georgia

133

 

*

Rådets afgørelse (FUSP) 2022/2319 af 25. november 2022 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Haiti

135

 

*

Rådets afgørelse (FUSP) 2022/2320 af 25. november 2022 om EU-støtte til gennemførelsen af et projekt med titlen »Frigørelse af innovation: støtteteknologier og international sikkerhed«

142

 

*

Rådets afgørelse (FUSP) 2022/2321 af 25. november 2022 til støtte for Clearinginstitutionen for Kontrol med Håndvåben og Lette Våben i Sydøst- og Østeuropa (SEESAC) til gennemførelsen af den regionale køreplan for bekæmpelse af ulovlig våbenhandel på Vestbalkan samt til støtte for nedrustnings- og våbenkontrolaktiviteter i Sydøst- og Østeuropa

149

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2022/2322 af 21. november 2022 om ændring af bilaget til gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/641 om hasteforanstaltninger over for udbrud af højpatogen aviær influenza i visse medlemsstater (meddelt under nummer C(2022) 8542)  ( 1 )

164

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2022/2323 af 22. november 2022 om anmodningen om registrering af det europæiske borgerinitiativ »Den europæiske »Whatever it Takes«-dag« i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/788

259

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2022/2324 af 23. november 2022 om ændring af beslutning 2008/294/EF med henblik på at inkludere yderligere adgangsteknologier og foranstaltninger vedrørende mobilkommunikationstjenester om bord på fly (MCA-tjenester) (meddelt under nummer C(2022) 8321)  ( 1 )

262

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2022/2325 af 24. november 2022 om ikke at godkende 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on (BIT) som et aktivstof til anvendelse i biocidholdige produkter af produkttype 10, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 ( 1 )

267

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2022/2326 af 24. november 2022 om ikke at godkende epsilon-metofluthrin som et aktivstof til anvendelse i biocidholdige produkter af produkttype 19, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 ( 1 )

269

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2022/2327 af 24. november 2022 om ikke at godkende chloramin B som et aktivstof til anvendelse i biocidholdige produkter af produkttype 2, 3, 4 og 5, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 ( 1 )

271

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top