EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:304:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 304, 24. november 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 304

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

65. årgang
24. november 2022


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2022/2292 af 6. september 2022 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 for så vidt angår krav vedrørende indførsel til Unionen af sendinger af dyr bestemt til fødevareproduktion og visse varer til konsum ( 1 )

1

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2022/2293 af 18. november 2022 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2021/405 for så vidt angår lister over tredjelande med en godkendt kontrolplan for brugen af farmakologisk virksomme stoffer, maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af farmakologisk virksomme stoffer og pesticider samt maksimalgrænseværdier for forurenende stoffer ( 1 )

31

 

*

Kommissionens forordning (EU) 2022/2294 af 23. november 2022 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1338/2008 for så vidt angår statistikker over sundhedsplejefaciliteter, menneskelige ressourcer inden for sundhedspleje og udnyttelse af sundhedsplejefaciliteterne ( 1 )

42

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2022/2295 af 23. november 2022 om ændring af forordning (EF) nr. 474/2006 for så vidt angår listen over luftfartsselskaber, der er omfattet af driftsforbud eller driftsmæssige begrænsninger i Unionen ( 1 )

53

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2022/2296 af 21. november 2022 om retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker

67

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2022/2297 af 19. oktober 2022 om etablering af et europæisk konsortium for en forskningsinfrastruktur vedrørende koncentreret solenergi (European Solar Research Infrastructure for Concentrated Solar Power — EU-SOLARIS ERIC) (meddelt under nummer C(2022) 7351)  ( 1 )

78

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2022/2298 af 23. november 2022 om forlængelse af godkendelsen af propiconazol til anvendelse i biocidholdige produkter af produkttype 8, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 ( 1 )

85

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Rådets afgørelse (EU) 2022/1994 af 17. oktober 2022 om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Underudvalget vedrørende Geografiske Betegnelser, der er nedsat ved den omfattende og udvidede partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Armenien på den anden side, til vedtagelsen af dets forretningsorden ( EUT L 273 af 21.10.2022 )

87

 

*

Berigtigelse til Kommissionens forordning (EU) 2022/1439 af 31. august 2022 om ændring af forordning (EU) nr. 283/2013 for så vidt angår de oplysninger, der skal fremlægges om aktivstoffer, og de særlige datakrav vedrørende mikroorganismer ( EUT L 227 af 1.9.2022 )

94

 

*

Berigtigelse til Kommissionens forordning (EU) 2022/1440 af 31. august 2022 om ændring af forordning (EU) nr. 284/2013 for så vidt angår de oplysninger, der skal fremlægges om plantebeskyttelsesmidler, og de særlige datakrav vedrørende plantebeskyttelsesmidler, der indeholder mikroorganismer ( EUT L 227 af 1.9.2022 )

97

 

*

Berigtigelse til Kommissionens forordning (EU) 2022/1441 af 31. august 2022 om ændring af forordning (EU) nr. 546/2011 for så vidt angår specifikke ensartede principper for vurdering og godkendelse af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder mikroorganismer ( EUT L 227 af 1.9.2022 )

100

 

*

Berigtigelse til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2022/1860 af 10. juni 2022 om fastlæggelse af gennemførelsesmæssige tekniske standarder for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår standarder, formater, hyppighed og metoder og ordninger i forbindelse med indberetning ( EUT L 262 af 7.10.2022 )

102

 

*

Berigtigelse til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2022/2236 af 20. juni 2022 om ændring af bilag I, II, IV og V til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/858 for så vidt angår de tekniske krav til køretøjer fremstillet i ubegrænsede serier, køretøjer fremstillet i små serier, fuldautomatiske køretøjer fremstillet i små serier og køretøjer til særlig anvendelse og for så vidt angår softwareopdatering ( EUT L 296 af 16.11.2022 )

103

 

*

Berigtigelse til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2022/1299 af 24. marts 2022 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder om præcisering af indholdet af markedspladsers positionsforvaltningskontrol ( EUT L 197 af 26.7.2022 )

104

 

*

Berigtigelse til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2022/2059 af 14. juni 2022 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder, som præciserer de tekniske detaljer vedrørende backtesting og kravene vedrørende fordeling af overskud og tab i henhold til artikel 325bf og 325bg i forordning (EU) nr. 575/2013 ( EUT L 276 af 26.10.2022 )

105

 

*

Berigtigelse til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2022/1254 af 19. juli 2022 om ændring af forordning (EU) 2015/640 for så vidt angår indførelsen af nye supplerende luftdygtighedskrav ( EUT L 191 af 20.7.2022 )

108

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top