EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:299:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 299, 18. november 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 299

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

65. årgang
18. november 2022


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2022/2257 af 11. august 2022 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder, som præciserer beregningsmetoderne for bruttobeløbene for pludselig misligholdelse for eksponeringer mod gælds- og aktieinstrumenter og for eksponeringer mod misligholdelsesrisici, der hidrører fra visse derivatinstrumenter, og som præciserer fastlæggelsen af den nominelle værdi af andre instrumenter end de i artikel 325w, stk. 4, i forordning (EU) nr. 575/2013 omhandlede ( 1 )

1

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2022/2258 af 9. september 2022 om ændring og berigtigelse af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 om særlige hygiejnekrav vedrørende animalske fødevarer for så vidt angår fiskevarer, æg og visse højt forarbejdede produkter og om ændring af Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/624 for så vidt angår visse toskallede bløddyr ( 1 )

5

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2022/2259 af 14. november 2022 om tarifering af varer i den kombinerede nomenklatur

14

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2022/2260 af 14. november 2022 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

17

 

 

AFGØRELSER

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2022/2261 af 11. november 2022 om udelukkelse fra EU-finansiering af visse udgifter, som medlemsstaterne har afholdt inden for rammerne af Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL) og Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) (meddelt under nummer C(2022) 7841)

20

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2022/2262 af 11. november 2022 om udelukkelse fra EU-finansiering af visse udgifter, som Det Forenede Kongerige har afholdt inden for rammerne af Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL) og Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) (meddelt under nummer C(2022) 7871)

69

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top