EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:276:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 276, 26. oktober 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 276

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

65. årgang
26. oktober 2022


Indhold

 

I   Lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2022/2056 af 19. oktober 2022 om fastsættelse af de bevarelses- og forvaltningsforanstaltninger, der finder anvendelse i konventionsområdet for fiskeri i det vestlige og centrale Stillehav, og om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 520/2007

1

 

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets forordning (EU) 2022/2057 af 13. oktober 2022 om ændring af forordning (EU) 2020/1706 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter for visse fiskevarer for perioden 2021-2023 ( 1 )

37

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2022/2058 af 28. februar 2022 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for likviditetshorisonter for den alternative metode med interne modeller, jf. artikel 325bd, stk. 7 ( 1 )

40

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2022/2059 af 14. juni 2022 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder, som præciserer de tekniske detaljer vedrørende backtesting og kravene vedrørende fordeling af overskud og tab i henhold til artikel 325bf og 325bg i forordning (EU) nr. 575/2013 ( 1 )

47

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2022/2060 af 14. juni 2022 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder, som præciserer henholdsvis kriterierne for vurdering af risikofaktorers modellerbarhed efter metoden med interne modeller og hyppigheden af denne vurdering i henhold til nævnte forordnings artikel 325be, stk. 3 ( 1 )

60

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2022/2061 af 24. oktober 2022 om ændring af bilag V og XIV til gennemførelsesforordning (EU) 2021/404 for så vidt angår oplysningerne om Det Forenede Kongerige og USA i listerne over tredjelande, hvorfra det er tilladt at indføre sendinger af fjerkræ, avlsmateriale af fjerkræ og fersk kød af fjerkræ og fuglevildt til Unionen ( 1 )

69

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2022/2062 af 25. oktober 2022 om fastsættelse af de finansielle bidrag, parterne skal betale til Den Europæiske Udviklingsfond for at finansiere fonden, hvad angår tredje tranche for 2022

139

 

*

Den Europæiske Centralbanks afgørelse (EU) 2022/2063 af 13. oktober 2022 om ændring af afgørelse (EU) 2020/637 om procedurer for godkendelse af producenter af fortroligt euromateriale og euromateriale (ECB/2022/35)

142

 

 

RETSAKTER VEDTAGET AF ORGANER OPRETTET VED INTERNATIONALE AFTALER

 

*

Afgørelse nr. 1/2022 vedtaget af Handelsspecialudvalget vedrørende Toldsamarbejde og Oprindelsesregler mellem Den Europæiske Union og Det Forenede Kongerige den 17. oktober 2022 om konsultationsproceduren i tilfælde af afslag på præferencetoldbehandling i henhold til handels- og samarbejdsaftalen mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab på den ene side og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland på den anden side [2022/2064]

147

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top