EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:252:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 252, 30. september 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 252

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

65. årgang
30. september 2022


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets forordning (EU) 2022/1670 af 29. september 2022 om ændring af forordning (EU) 2022/109 om fastsættelse for 2022 af fiskerimuligheder for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande gældende i EU-farvande og for EU-fiskerfartøjer i visse andre farvande

1

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2022/1671 af 9. juni 2022 om forlængelse af den overgangsperiode, der er omhandlet i artikel 89, stk. 1, første afsnit, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 ( 1 )

4

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2022/1672 af 23. september 2022 om registrering af en betegnelse i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (»Bardejovský Med/Med z Bardejova« (BOB))

7

 

*

Kommissionens forordning (EU) 2022/1673 af 27. september 2022 om forbud mod fiskeri efter hvid tun i Atlanterhavet nord for 5°N fra fartøjer, der fører irsk flag

8

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2022/1674 af 28. september 2022 om ændring af forordning (EF) nr. 1484/95 for så vidt angår fastsættelse af repræsentative priser for fjerkrækød og æg samt ægalbumin

11

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2022/1675 af 29. september 2022 om fastsættelse af de repræsentative priser, importtolden og tillægsimporttolden for melasse, som er gældende fra den 1. oktober 2022 i sektoren for sukker

14

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2022/1676 af 29 september 2022 om ændring af bilag V og XIV til gennemførelsesforordning (EU) 2021/404 for så vidt angår oplysningerne om Canada, Det Forenede Kongerige og USA i listerne over tredjelande, hvorfra det er tilladt at indføre sendinger af fjerkræ, avlsmateriale af fjerkræ og fersk kød af fjerkræ og fuglevildt til Unionen ( 1 )

17

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2022/1677 af 26. september 2022 om fastlæggelse af den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede Udvalg, der er nedsat ved aftalen mellem Den Europæiske Union og Folkerepublikken Kinas regering om samarbejde om og beskyttelse af geografiske betegnelser, til vedtagelsen af Det Blandede Udvalgs forretningsorden

64

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2022/1678 af 26. september 2022 om beskikkelse af to medlemmer af Regionsudvalget efter indstilling fra Republikken Slovenien

70

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2022/1679 af 26. september 2022 om beskikkelse af et medlem til Regionsudvalget efter indstilling fra Kongeriget Danmark

72

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2022/1680 af 26. september 2022 om beskikkelse af et medlem til Regionsudvalget efter indstilling fra Kongeriget Spanien

73

 

*

Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komités afgørelse (FUSP) 2022/1681 af 27. september 2022 om udnævnelse af den øverstbefalende for EU-styrken i Den Europæiske Unions militæroperation i Middelhavsområdet (EUNAVFOR MED IRINI) og om ophævelse af afgørelse (FUSP) 2022/513 (EUNAVFOR MED IRINI/4/2022)

74

 

*

Rådets afgørelse (FUSP) 2022/1682 af 29. september 2022 om ændring af afgørelse (FUSP) 2020/1465 om en EU-aktion til støtte for De Forenede Nationers verificerings- og inspektionsmekanisme i Yemen

76

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2022/1683 af 28. september 2022 om ækvivalens mellem de reguleringsmæssige rammer for centrale modparter i Colombia med kravene i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 ( 1 )

78

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2022/1684 af 28. september 2022 om ækvivalens mellem de reguleringsmæssige rammer for centrale modparter i Taiwan og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår futuresclearingcentraler under tilsyn af Financial Supervisory Commission ( 1 )

82

 

 

RETSAKTER VEDTAGET AF ORGANER OPRETTET VED INTERNATIONALE AFTALER

 

*

Afgørelse nr. 1/2022 vedtaget af Stabiliserings- og Associeringsrådet EU-Kosovo den 29. april 2022 om ændring af stabiliserings- og associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab på den ene side og Kosovo på den anden side ved erstatning af dens protokol III om begrebet »produkter med oprindelsesstatus« [2022/1685]

87

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top