EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:244:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 244, 21. september 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 244

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

65. årgang
21. september 2022


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets forordning (EU) 2022/1621 af 20. september 2022 om ændring af forordning (EU) nr. 224/2014 om restriktive foranstaltninger i lyset af situationen i Den Centralafrikanske Republik

1

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2022/1622 af 17. maj 2022 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for nye markeder og højt udviklede markeder ( 1 )

3

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2022/1623 af 14. juli 2022 om fravigelse af delegeret forordning (EU) 2017/891 for så vidt angår værdien af den afsatte produktion, den nationale strategi og inddrivelsen af den finansielle støtte fra Unionen til flerårige forpligtelser inden for frugt- og grøntsagssektoren for 2022 på grund af den krise, der er forårsaget af Ruslands invasion af Ukraine

5

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2022/1624 af 20. september 2022 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2018/607 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af tovværk og kabler af stål med oprindelse i Folkerepublikken Kina, som blev udvidet til at omfatte importen af tovværk og kabler af stål afsendt fra Marokko og Republikken Korea, uanset om varen er angivet med oprindelse i disse lande eller ej, efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1036

8

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets afgørelse (FUSP) 2022/1625 af 20. september 2022 om konsekvenserne af den højtstående repræsentants afgørelse om reorganisering af de civile krisestyringsstrukturer i Tjenesten for EU's Optræden Udadtil for så vidt angår funktionen som civil operationschef for civile krisestyringsmissioner

15

 

*

Rådets afgørelse (FUSP) 2022/1626 af 20. september 2022 om ændring af afgørelse 2013/798/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Den Centralafrikanske Republik

17

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2022/1627 af 19. september 2022 om ændring af gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/641 om hasteforanstaltninger over for udbrud af højpatogen aviær influenza i visse medlemsstater (meddelt under nummer C(2022) 6786)  ( 1 )

19

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Kommissionens forordning (EU) 2022/1616 af 15. september 2022 om materialer og genstande af genanvendt plast bestemt til kontakt med fødevarer og om ophævelse af forordning (EF) nr. 282/2008 ( EUT L 243 af 20.9.2022 )

70

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top