EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:199:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 199, 28. juli 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 199

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

65. årgang
28. juli 2022


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2022/1317 af 27. juli 2022 om fravigelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/2115 for så vidt angår anvendelsen af norm 7 og 8 for god landbrugs- og miljømæssig stand (GLM-normer) for ansøgningsåret 2023

1

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2022/1318 af 26. juli 2022 om udnævnelse af et medlem af Revisionsretten

5

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2022/1319 af 26. juli 2022 om accept af en anmodning fra Frankrig i henhold til artikel 7, stk. 4, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/797 om ikke at anvende visse bestemmelser i de tekniske specifikationer for interoperabilitet (TSI) ved rekonfigurering af eksisterende rullende materiel til 19 TGV P-DUPLEX-togsæt (meddelt under nummer C(2022) 5150)

6

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2022/1320 af 26. juli 2022 om ændring af bilaget til gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/641 om hasteforanstaltninger over for udbrud af højpatogen aviær influenza i visse medlemsstater (meddelt under nummer C(2022) 5471)  ( 1 )

12

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/2326 af 30. november 2021 om fastsættelse af BAT (bedste tilgængelige teknik)-konklusioner i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU for så vidt angår store fyringsanlæg ( EUT L 469 af 30.12.2021 )

31

 

*

Berigtigelse til Rådets afgørelse (FUSP) 2021/2032 af 19. november 2021 om en bistandsforanstaltning inden for rammerne af den europæiske fredsfacilitet til støtte for militære enheder, der er uddannet af EU-uddannelsesmissionen i Mozambique ( EUT L 415 af 22.11.2021 )

33

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top