EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:187:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 187, 14. juli 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 187

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

65. årgang
14. juli 2022


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

INTERNATIONALE AFTALER

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2022/1206 af 12. juli 2022 om Den Europæiske Unions tiltrædelse af konventionen om anerkendelse og fuldbyrdelse af udenlandske retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område

1

 

*

Konvention om anerkendelse og fuldbyrdelse af udenlandske retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område

4

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets forordning (EU) 2022/1207 af 12. juli 2022 om ændring af forordning (EF) nr. 974/98 med henblik på indførelse af euroen i Kroatien

16

 

*

Rådets forordning (EU) 2022/1208 af 12. juli 2022 om ændring af forordning (EF) nr. 2866/98 med hensyn til euro-omregningskursen for Kroatien

18

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2022/1209 af 5. maj 2022 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/858 for så vidt angår proceduren for at pålægge administrative bøder og metoderne til at beregne og opkræve dem ( 1 )

19

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2022/1210 af 13. juli 2022 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår formatet for insiderlister og deres ajourføringer ( 1 )

23

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2022/1211 af 12. juli 2022 om Kroatiens indførelse af euroen den 1. januar 2023

31

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2022/1212 af 12. juli 2022 om ændring af afgørelse 1999/70/EF om de nationale centralbankers eksterne revisorer for så vidt angår de eksterne revisorer for Banco de Portugal

35

 

 

III   Andre retsakter

 

 

DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE

 

*

EFTA-Tilsynsmyndighedens beslutning nr. 276/21/COL af 8. december 2021 om det norske regionalstøttekort 2022-2027 (Norge) [2022/1213]

37

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/469 af 14. februar 2020 om ændring af forordning (EU) nr. 923/2012, forordning (EU) nr. 139/2014 og forordning (EU) 2017/373 for så vidt angår krav til lufttrafikstyring/luftfartstjenester, udformning af luftrumsstrukturer og datakvalitet, sikkerheden på baner og om ophævelse af forordning (EU) nr. 73/2010 ( EUT L 104 af 3.4.2020 )

58

 

*

Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/696 af 28. april 2021 om oprettelse af Unionens rumprogram og Den Europæiske Unions Agentur for Rumprogrammet og om ophævelse af forordning (EU) nr. 912/2010, (EU) nr. 1285/2013 og (EU) nr. 377/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU ( EUT L 170 af 12.5.2021 )

63

 

*

Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2022/612 af 6. april 2022 om roaming på offentlige mobilkommunikationsnet i Unionen (omarbejdning) ( EUT L 115 af 13.4.2022 )

65

 

*

Berigtigelse til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/1338 af 11. august 2021 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2017/373 for så vidt angår rapporteringskrav og indberetningskanaler mellem organisationer og krav til meteorologiske tjenester ( EUT L 289 af 12.8.2021 )

66

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top