EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:184:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 184, 11. juli 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 184

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

65. årgang
11. juli 2022


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2022/1180 af 11. januar 2022 om berigtigelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/45/EF om sikkerhedsregler og -standarder for passagerskibe

1

 

*

Kommissionens forordning (EU) 2022/1181 af 8. juli 2022 om ændring af præamblen i bilag V til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1223/2009 om kosmetiske produkter ( 1 )

3

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2022/1182 af 4. juli 2022 om registrering af en betegnelse i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser »Derecske alma« (BGB)

5

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2022/1183 af 8. juli 2022 om ændring af bilag II og IV til gennemførelsesforordning (EU) 2020/2002 for så vidt angår EU-anmeldelse og EU-rapportering om påvisning af visse listeopførte sygdomme ( 1 )

6

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2022/1184 af 8. juli 2022 om ændring af forordning (EU) nr. 468/2010 om opstilling af en EU-liste over fartøjer, der udøver ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri

9

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2022/1185 af 8. juli 2022 om meddelelse af EU-godkendelse af familien af biocidholdige produkter »Contec Hydrogen Peroxide Biocidal Product Family« ( 1 )

29

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2022/1186 af 8. juli 2022 om meddelelse af EU-godkendelse af familien af biocidholdige produkter »L+R Propanol PT1 Family« ( 1 )

41

 

 

AFGØRELSER

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2022/1187 af 7. juli 2022 om ændring af gennemførelsesafgørelse (EU) 2022/493 for så vidt angår den endelige tildeling af EU-støtte til medlemsstaterne for skolefrugt og -grønt og for skolemælk for perioden fra den 1. august 2022 til den 31. juli 2023 (meddelt under nummer C(2022) 4873)

56

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2022/1188 af 8. juli 2022 om ændring af bilag I og II til gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/260 for så vidt angår medlemsstater eller dele heraf, for hvilke nationale foranstaltninger vedrørende visse sygdomme hos akvatiske dyr er godkendt i overensstemmelse med artikel 226, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 ( 1 )

59

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2022/1189 af 8. juli 2022 om visse hasteforanstaltninger over for afrikansk svinepest i Tyskland (meddelt under nummer C(2022) 4962)  ( 1 )

66

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top