EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:167:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 167, 24. juni 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 167

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

65. årgang
24. juni 2022


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

INTERNATIONALE AFTALER

 

*

Ændringer til toldkonventionen om international godstransport på grundlag af TIR-carneter (TIR-konventionen, 1975)

1

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets forordning (EU) 2022/972 af 17. juni 2022 om ændring af forordning (EU) 2021/2283 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter for visse landbrugs- og industriprodukter

10

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2022/973 af 14. marts 2022 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1009 for så vidt angår fastsættelse af kriterier for agronomisk effektivitet og sikkerhed i forbindelse med anvendelse af biprodukter i EU-gødningsprodukter ( 1 )

29

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2022/974 af 16. juni 2022 om registrering af en betegnelse i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (»Cidre du Perche/Perche« (BOB))

34

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2022/975 af 17. marts 2022 om ændring af de reguleringsmæssige tekniske standarder som fastsat i delegeret forordning (EU) 2017/653 for så vidt angår forlængelsen af den overgangsordning, der er fastsat i artikel 14, stk. 2, i nævnte forordning, og om ændring af de reguleringsmæssige tekniske standarder som fastsat i delegeret forordning (EU) 2021/2268 for så vidt angår anvendelsesdatoen for nævnte forordning ( 1 )

35

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2022/976 af 22. juni 2022 om ændring af bilag V og XIV til gennemførelsesforordning (EU) 2021/404 for så vidt angår oplysningerne om Canada, Det Forenede Kongerige og USA i listerne over tredjelande, hvorfra det er tilladt at indføre sendinger af fjerkræ, avlsmateriale af fjerkræ og fersk kød af fjerkræ og fuglevildt til Unionen ( 1 )

38

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2022/977 af 22. juni 2022 om accept af to anmodninger om behandling som ny eksporterende producent i forbindelse med de endelige antidumpingforanstaltninger, der blev indført på importen af garn med høj styrke af polyestere med oprindelse i Folkerepublikken Kina efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1036 og om ændring af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/325

55

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2022/978 af 23. juni 2022 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2019/159 om indførelse af endelige beskyttelsesforanstaltninger mod importen af visse stålprodukter

58

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2022/979 af 22. juni 2022 om ændring af forordning (EF) nr. 1484/95 for så vidt angår fastsættelse af repræsentative priser for fjerkrækød og æg samt ægalbumin

88

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2022/980 af 23. juni 2022 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 75/2013 for så vidt angår tillægsimporttolden inden for sukkersektoren

91

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2022/981 af 23. juni 2022 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2021/546 om indførelse af en endelig antidumpingtold og endelig opkrævning af den midlertidige told på importen af ekstruderet aluminium med oprindelse i Folkerepublikken Kina

93

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2022/982 af 16. juni 2022 om forelæggelse på Den Europæiske Unions vegne af forslag om ændring af tillæg I og II til konventionen om international handel med udryddelsestruede vilde dyr og planter (CITES) med henblik på den 19. CITES-partskonference og af en art til optagelse på listen i tillæg III til CITES

95

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2022/983 af 17. juni 2022 om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Rådet for Verdenstoldorganisationen for så vidt angår godkendelsen af udkast til ændringer af forretningsordenen for Udvalget for Det Harmoniserede System

100

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2022/984 af 22. juni 2022 om ækvivalens mellem Folkerepublikken Kinas reguleringsmæssige rammer for centrale modparter, der er meddelt tilladelse til at cleare OTC-derivater på interbankmarkedet og under tilsyn af People's Bank of China, og kravene i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 ( 1 )

103

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2022/985 af 22. juni 2022 om ækvivalens mellem de reguleringsmæssige rammer for centrale modparter i Israel med kravene i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 ( 1 )

108

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2022/986 af 23. juni 2022 om ikke at godkende N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin som et eksisterende aktivstof til anvendelse i biocidholdige produkter af produkttype 8 ( 1 )

111

 

 

RETNINGSLINJER

 

*

Den Europæiske Centralbanks retningslinje (EU) 2022/987 af 2. maj 2022 om ændring af retningslinje (EU) 2015/510 om gennemførelsen af Eurosystemets pengepolitiske ramme (ECB/2014/60) (ECB/2022/17)

113

 

*

Den Europæiske Centralbanks retningslinje (EU) 2022/988 af 2. maj 2022 om ændring af retningslinje (EU) 2016/65 om anvendelsen af haircuts i forbindelse med gennemførelsen af Eurosystemets pengepolitiske ramme (ECB/2015/35) (ECB/2022/18)

131

 

*

Den Europæiske Centralbanks retningslinje (EU) 2022/989 af 2. maj 2022 om ændring af retningslinje (EU) 2021/975 om yderligere midlertidige foranstaltninger vedrørende Eurosystemets refinansieringstransaktioner og belånbar sikkerhed (ECB/2014/31) (ECB/2022/19)

135

 

 

RETSAKTER VEDTAGET AF ORGANER OPRETTET VED INTERNATIONALE AFTALER

 

*

Afgørelse nr. 1/2022 vedtaget af Associeringsrådet EU-Jordan den 2. juni 2022 om prioriteterne for partnerskabet mellem EU og Jordan 2021-2027 [2022/990]

140

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top