EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:132:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 132, 6. maj 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 132

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

65. årgang
6. maj 2022


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2022/702 af 5. maj 2022 om godkendelse af tinktur af filtbladet kongelys som tilsætningsstof til foder til visse dyrearter ( 1 )

1

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2022/703 af 5. maj 2022 om fornyelse af godkendelsen af et præparat af Bacillus velezensis DSM 15544 som tilsætningsstof til foder til fravænnede smågrise, om godkendelse til alle fuglearter og -kategorier, om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2016/897, gennemførelsesforordning (EU) 2017/2312 og gennemførelsesforordning (EU) 2018/1081 og om ophævelse af forordning (EU) nr. 333/2010, forordning (EU) nr. 184/2011 og gennemførelsesforordning (EU) 2019/893 (indehaver af godkendelsen: Asahi Biocycle Co. Ltd., repræsenteret i EU ved Pen & Tec Consulting S.L.U.) ( 1 )

5

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2022/704 af 5. maj 2022 om ændring og berigtigelse af visse bilag til gennemførelsesforordning (EU) 2021/404 for så vidt angår oplysningerne om Canada, Det Forenede Kongerige og USA i listerne over tredjelande, hvorfra det er tilladt at indføre sendinger af fjerkræ, avlsmateriale af fjerkræ og fersk kød af fjerkræ og fuglevildt til Unionen ( 1 )

10

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2022/705 af 5. maj 2022 om ændring af bilag I til gennemførelsesforordning (EU) 2021/605 om særlige foranstaltninger til bekæmpelse af afrikansk svinepest ( 1 )

64

 

 

AFGØRELSER

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2022/706 af 5. maj 2022 om regler for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1313/2013/EU for så vidt angår kriterier og procedurer for anerkendelse af mangeårigt engagement og ekstraordinære bidrag til EU-civilbeskyttelsesmekanismen (Meddelt under nummer C(2022) 2884)  ( 1 )

102

 

*

Afgørelse nr. 1/2022 vedtaget af Partnerskabsrådet, der er nedsat ved handels- og samarbejdsaftalen mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab på den ene side og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland på den anden side af 5. maj 2022 for så vidt angår vedtagelsen af operationelle retningslinjer for afholdelsen af civilsamfundsforummet [2022/707]

107

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top