EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:107:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 107, 6. april 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 107

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

65. årgang
6. april 2022


Indhold

 

I   Lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

DIREKTIVER

 

*

Rådets direktiv (EU) 2022/542 af 5. april 2022 om ændring af direktiv 2006/112/EF og (EU) 2020/285 for så vidt angår satser for merværdiafgiften

1

 

*

Rådets direktiv (EU) 2022/543 af 5. april 2022 om ændring af direktiv 2008/118/EF og (EU) 2020/262 for så vidt angår afgiftsfrie butikker i Kanaltunnelens franske terminal

13

 

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

 

 

INTERNATIONALE AFTALER

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2022/544 af 4. april 2022 om indgåelse af en aftale mellem Den Europæiske Union og Republikken Moldova om operationelle aktiviteter, som gennemføres af Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning i Republikken Moldova

16

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2022/545 af 26. januar 2022 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/2144 med nærmere regler vedrørende de specifikke prøvningsprocedurer og tekniske krav til typegodkendelse af motorkøretøjer for så vidt angår kollisionsdatarekorderen samt til typegodkendelse af sådanne systemer som separate tekniske enheder og om ændring af bilag II til nævnte forordning ( 1 )

18

 

*

Kommissionens forordning (EU) 2022/546 af 31. marts 2022 om et midlertidigt forbud mod fiskeri efter rødfiskarter i NAFO 3M fra fartøjer, der fører et EU-medlemsstats flag

24

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2022/547 af 5. april 2022 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af superabsorberende polymerer med oprindelse i Republikken Korea

27

 

 

AFGØRELSER

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse (EU) 2022/548 af 24. marts 2022 om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen for Afskedigede Arbejdstagere på baggrund af en ansøgning fra Frankrig — EGF/2021/007 FR/Selecta

76

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2022/549 af 17. marts 2022 om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne under anden del af fjerde møde i partskonferencen under Minamatakonventionen om kviksølv for så vidt angår vedtagelsen af en afgørelse om ændring af bilag A og B til nævnte konvention

78

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2022/550 af 17. marts 2022 om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne ved anden del af det fjerde møde i partskonferencen under Minamatakonventionen om kviksølv i forbindelse med vedtagelse af en afgørelse om fastsættelse af tærskler for kviksølvaffald i overensstemmelse med artikel 11, stk. 2, i nævnte konvention

80

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2022/551 af 4. april 2022 om ændring af gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/85 om ækvivalens mellem kravene i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 og de reguleringsmæssige rammer i Amerikas Forenede Stater for centrale modparter, der er meddelt tilladelse og underlagt tilsyn af USA's Securities and Exchange Commission ( 1 )

82

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2022/552 af 4. april 2022 om fastsættelse af, at amerikanske nationale værdipapirbørser, der er registreret hos Securities and Exchange Commission, opfylder retligt bindende krav, der er ækvivalente med kravene i afsnit III i direktiv 2014/65/EU, og som er underlagt effektivt tilsyn og effektiv håndhævelse ( 1 )

85

 

 

HENSTILLINGER

 

*

Kommissionens henstilling (EU) 2022/553 af 5. april 2022 om overvågning af forekomsten af Alternaria-toksiner i fødevarer

90

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top