EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:103:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 103, 31. marts 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 103

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

65. årgang
31. marts 2022


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2022/509 af 24. marts 2022 om registrering af en betegnelse i registret over garanterede traditionelle specialiteter (Vincisgrassi alla maceratese (GTS))

1

 

*

Kommissionens forordning (EU) 2022/510 af 29. marts 2022 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 297/95 for så vidt angår ajourføring af gebyrer til Det Europæiske Lægemiddelagentur i overensstemmelse med inflationssatsen med virkning fra den 1. april 2022 ( 1 )

3

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2022/511 af 30. marts 2022 om forlængelse af fravigelsen af Rådets forordning (EF) nr. 1967/2006 for så vidt angår mindsteafstanden fra kysten og mindstedybden for »volantina«-trawlere, der fisker i slovenske territorialfarvande

7

 

 

AFGØRELSER

 

*

Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komités afgørelse (FUSP) 2022/512 af 23. marts 2022 om bekræftelse af godkendelsen af Den Europæiske Unions militæroperation i Middelhavsområdet (EUNAVFOR MED IRINI) (EUNAVFOR MED IRINI/1/2022)

11

 

*

Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komités afgørelse (FUSP) 2022/513 af 29. marts 2022 om udnævnelse af den øverstbefalende for EU-styrken i Den Europæiske Unions militæroperation i Middelhavsområdet (EUNAVFOR MED IRINI) og om ophævelse af afgørelse (FUSP) 2021/1748 (EUNAVFOR MED IRINI/2/2022)

12

 

*

Den Europæiske Centralbanks afgørelse (EU) 2022/514 af 1. marts 2022 om det samlede beløb for de årlige tilsynsgebyrer for 2021 (ECB/2022/7)

14

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Rådets forordning (EU) 2022/259 af 23. februar 2022 om ændring af forordning (EU) nr. 269/2014 om restriktive foranstaltninger over for tiltag, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed ( EUT L 42 I af 23.2.2022 )

17

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top