EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:100:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 100, 28. marts 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 100

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

65. årgang
28. marts 2022


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2022/486 af 21. januar 2022 om ændring af bilag I og III til delegeret forordning (EU) nr. 906/2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 for så vidt angår beregningsregler i forbindelse med offentlige interventionsudgifter

1

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2022/487 af 21. marts 2022 om godkendelse af en væsentlig ændring af varespecifikationen for en betegnelse, der er opført i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (»Raschera« (BOB))

4

 

*

Kommissionens forordning (EU) 2022/488 af 25. marts 2022 om berigtigelse af den franske udgave af forordning (EU) nr. 142/2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1069/2009 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter og afledte produkter, som ikke er bestemt til konsum, og om gennemførelse af Rådets direktiv 97/78/EF for så vidt angår visse prøver og genstande, der er fritaget for veterinærkontrol ved grænsen som omhandlet i samme direktiv ( 1 )

6

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2022/489 af 25. marts 2022 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 for så vidt angår godkendelsesperioderne for aktivstofferne flubendiamid, L-ascorbinsyre, spinetoram og spirotetramat ( 1 )

7

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2022/490 af 25. marts 2022 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2018/2019 for så vidt angår visse planter til plantning af Juglans regia L., Nerium oleander L. og Robinia pseudoacacia L med oprindelse i Tyrkiet og om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2020/1213 for så vidt angår de plantesundhedsmæssige foranstaltninger for indførsel til Unionen af disse planter til plantning

10

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2022/491 af 25. marts 2022 om ændring af bilag I til gennemførelsesforordning (EU) 2021/605 om særlige foranstaltninger til bekæmpelse af afrikansk svinepest ( 1 )

16

 

 

AFGØRELSER

 

*

Det Europæiske Råds afgørelse (EU) 2022/492 af 24. marts 2022 om valget af formanden for Det Europæiske Råd

54

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2022/493 af 21. marts 2022 om fastsættelse af den endelige tildeling af EU-støtte til medlemsstaterne for skolefrugt og -grønt og for skolemælk for perioden fra den 1. august 2022 til den 31. juli 2023 og om ændring af gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/462 (meddelt under nummer C(2022) 1580)

55

 

*

Kommissionens afgørelse (EU) 2022/494 af 25. marts 2022 om bekræftelse af Irlands deltagelse i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/693 om oprettelse af programmet for retlige anliggender

59

 

 

HENSTILLINGER

 

*

Kommissionens henstilling (EU) 2022/495 af 25. marts 2022 om overvågning af forekomsten af furan og alkylfuraner i fødevarer

60

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top