EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:098:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 098, 25. marts 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 98

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

65. årgang
25. marts 2022


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2022/474 af 17. januar 2022 om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/848 for så vidt angår særlige krav til produktion og anvendelse af ikkeøkologiske småplanter, omlægningssmåplanter og økologiske småplanter og andet planteformeringsmateriale ( 1 )

1

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2022/475 af 23. marts 2022 om ændring af forordning (EF) nr. 1484/95 for så vidt angår fastsættelse af repræsentative priser for fjerkrækød og æg samt ægalbumin

6

 

*

Kommissionens forordning (EU) 2022/476 af 24. marts 2022 om ændring af bilag af II, III og IV til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for eddikesyre, azoxystrobin, benzovindiflupyr, cyantraniliprol, cyflufenamid, emamectin, flutolanil, svovlkalk, maltodextrin og proquinazid i eller på visse produkter ( 1 )

9

 

*

Kommissionens forordning (EU) 2022/477 af 24. marts 2022 om ændring af bilag VI-X til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) ( 1 )

38

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2022/478 af 24. marts 2022 om opretholdelse af beskyttelsesforanstaltninger over for import fra Tyrkiet af toskallede bløddyr bestemt til konsum ( 1 )

54

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2022/479 af 24. marts 2022 om ændring af bilag V og XIV til gennemførelsesforordning (EU) 2021/404 for så vidt angår oplysningerne om Det Forenede Kongerige og USA i listerne over tredjelande, hvorfra det er tilladt at indføre sendinger af fjerkræ, avlsmateriale af fjerkræ og fersk kød af fjerkræ og fuglevildt til Unionen ( 1 )

57

 

 

AFGØRELSER

 

*

Europa-Parlamentets afgørelse (EU) 2022/480 af 10. marts 2022 om nedsættelse af et undersøgelsesudvalg til at efterforske brugen af Pegasus-spyware og tilsvarende overvågningsspyware og fastsættelse af undersøgelsens indhold samt udvalgets ansvarsområder, medlemstal og funktionsperiode

72

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2022/481 af 22. marts 2022 om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Almindelige Råd under Verdenshandelsorganisationen til vedtagelsen af en afgørelse vedrørende gennemgangen af »Understanding on Tariff Rate Quota Administration Provisions of Agricultural Products«

76

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2022/482 af 16. marts 2022 om anmodningen om registrering af forslaget til borgerinitiativ »Fur free Europe« (»Et pelsfrit Europa«) i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/788 (meddelt under nummer C(2022) 1530)

82

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2022/483 af 21. marts 2022 om ændring af gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/1073 om fastsættelse af tekniske specifikationer og regler for gennemførelsen af tillidsrammen for EU's digitale covidcertifikat som fastsat ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/953 ( 1 )

84

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2022/484 af 23. marts 2022 om fravigelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1307/2013 og Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 639/2014 for så vidt angår anvendelsen af visse betingelser vedrørende grønne betalinger for ansøgningsåret 2022 (meddelt under nummer C(2022) 1875)

105

 

*

Den Europæiske Centralbanks afgørelse (EU) 2022/485 af 17. marts 2022 om ændring af afgørelse 2010/624/EU om administration af låntagnings- og långivningstransaktioner indgået af Unionen under den europæiske finansielle stabiliseringsmekanisme (ECB/2022/11)

108

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top