EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:087:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 087, 15. marts 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 87

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

65. årgang
15. marts 2022


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2022/421 af 14. marts 2022 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2015/1998 om detaljerede foranstaltninger til gennemførelse af de fælles grundlæggende normer for luftfartssikkerhed ( 1 )

1

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2022/422 af 14. marts 2022 om fastsættelse af de tekniske specifikationer, foranstaltninger og andre krav til gennemførelsen af det decentrale IT-system, der er omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/1783

5

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2022/423 af 14. marts 2022 om fastsættelse af de tekniske specifikationer, foranstaltninger og andre krav til gennemførelsen af det decentrale IT-system, der er omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/1784

9

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2022/424 af 14. marts 2022 om ændring og berigtigelse af bilag I, IV, XV, XVI, XVII og XXI til gennemførelsesforordning (EU) 2021/404 for så vidt angår listerne over tredjelande, territorier eller zoner eller kompartmenter deri, hvorfra det er tilladt at indføre dyr af hestefamilien, kødprodukter, mælk, colostrum, colostrumbaserede produkter og mejeriprodukter, naturtarme og akvatiske dyr til Unionen ( 1 )

14

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2022/425 af 14. marts 2022 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2019/947 for så vidt angår udskydelse af udløbet af overgangsperioderne for anvendelsen af visse ubemandede luftfartøjssystemer i den »åbne« kategori og anvendelsesdatoen for standardscenarierne for operationer inden for eller uden for droneførerens synsvidde ( 1 )

20

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2022/426 af 14. marts 2022 om bemyndigelse til at indlede forhandlinger om en statusaftale mellem Den Europæiske Union og Republikken Moldova om operationelle aktiviteter, som udføres af Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning i Republikken Moldova

22

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top