EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:043:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 043, 24. februar 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 43

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

65. årgang
24. februar 2022


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2022/268 af 23. februar 2022 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2016/898 for så vidt angår navnet på indehaveren af godkendelsen af et præparat af Bacillus licheniformis (ATCC 53757) og dets protease (EC 3.4.21.19) som fodertilsætningsstof og af gennemførelsesforordning (EU) 2018/982 for så vidt angår navnet på indehaveren af godkendelsen af et præparat af benzoesyre, calciumformiat og fumarsyre som fodertilsætningsstof ( 1 )

1

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2022/269 af 23. februar 2022 om accept af en anmodning om behandling som ny eksporterende producent i forbindelse med de endelige antidumpingforanstaltninger, der blev indført på importen af bordservice og køkkenartikler af keramisk materiale med oprindelse i Folkerepublikken Kina, og om ændring af s gennemførelsesforordning (EU) 2019/1198

4

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2022/270 af 23. februar 2022 om berigtigelse af gennemførelsesforordning (EU) 2021/1410 om godkendelse af et præparat af Bacillus licheniformis DSM 28710 som tilsætningsstof til foder til æglæggende høner, mindre udbredte fjerkræarter bestemt til æglægning, fjerkræarter bestemt til avl og prydfugle (indehaver af godkendelsen er Huvepharma NV) ( 1 )

7

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2022/271 af 23. februar 2022 om berigtigelse af gennemførelsesforordning (EU) 2020/1760 om godkendelse af præparatet af Bacillus subtilis DSM 25841 som fodertilsætningsstof til alle svinearter, herunder søer, undtagen diegivende søer med det formål at opnå en gunstig virkning hos pattegrise (indehaver af godkendelsen er Chr. Hansen A/S) ( 1 )

10

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2022/272 af 23. februar 2022 om godkendelse af et præparat af Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 som tilsætningsstof til foder til alle dyr af svinefamilien undtagen fravænnede smågrise og søer samt hunde (indehaver af godkendelsen: Prosol S.p.A.) ( 1 )

14

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2022/273 af 23. februar 2022 om godkendelse af præparater af Lacticaseibacillus rhamnosus IMI 507023, Pediococcus pentosaceus IMI 507024, Pediococcus pentosaceus IMI 507025, Lactiplantibacillus plantarum IMI 507026, Lactiplantibacillus plantarum IMI 507027 og Lactiplantibacillus plantarum IMI 507028 som ensileringstilsætningsstoffer til alle dyrearter ( 1 )

17

 

 

DIREKTIVER

 

*

Kommissionens delegerede direktiv (EU) 2022/274 af 13. december 2021 om tilpasning til den videnskabelige og tekniske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/65/EU for så vidt angår en undtagelse for anvendelsen af kviksølv i koldkatodelysstofrør og lysstofrør med eksterne elektroder til specialformål ( 1 )

25

 

*

Kommissionens delegerede direktiv (EU) 2022/275 af 13. december 2021 om tilpasning til den videnskabelige og tekniske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/65/EU for så vidt angår en undtagelse for anvendelsen af kviksølv i andre højtryksnatriumlamper til almenbelysning ( 1 )

29

 

*

Kommissionens delegerede direktiv (EU) 2022/276 af 13. december 2021 om tilpasning til den videnskabelige og tekniske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/65/EU for så vidt angår en undtagelse for anvendelsen af kviksølv i (kompakt)lysstofrør med én sokkel til almenbelysning ( 1 )

32

 

*

Kommissionens delegerede direktiv (EU) 2022/277 af 13. december 2021 om tilpasning til den tekniske og videnskabelige udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/65/EU for så vidt angår en undtagelse for anvendelsen af kviksølv i (kompakt)lysstofrør med én sokkel til almenbelysning < 30 W med en levetid på mindst 20 000 timer ( 1 )

35

 

*

Kommissionens delegerede direktiv (EU) 2022/278 af 13. december 2021 om tilpasning til den videnskabelige og tekniske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/65/EU for så vidt angår en undtagelse for anvendelsen af kviksølv i metalhalogenlamper ( 1 )

38

 

*

Kommissionens delegerede direktiv (EU) 2022/279 af 13. december 2021 om tilpasning til den videnskabelige og tekniske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/65/EU for så vidt angår en undtagelse for anvendelsen af kviksølv i andre udladningslamper til specialformål ( 1 )

41

 

*

Kommissionens delegerede direktiv (EU) 2022/280 af 13. december 2021 om tilpasning til den videnskabelige og tekniske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/65/EU for så vidt angår en undtagelse for anvendelsen af kviksølv i andre lavtryksudladningsrør ( 1 )

44

 

*

Kommissionens delegerede direktiv (EU) 2022/281 af 13. december 2021 om tilpasning til den videnskabelige og tekniske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/65/EU for så vidt angår en undtagelse for anvendelsen af kviksølv i (kompakt)lysstofrør med én sokkel til specialformål ( 1 )

47

 

*

Kommissionens delegerede direktiv (EU) 2022/282 af 13. december 2021 om tilpasning til den tekniske og videnskabelige udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/65/EU for så vidt angår en undtagelse for anvendelsen af kviksølv i ikkelineære trepulverrør ( 1 )

51

 

*

Kommissionens delegerede direktiv (EU) 2022/283 af 13. december 2021 om tilpasning til den videnskabelige og tekniske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/65/EU for så vidt angår en undtagelse for anvendelsen af kviksølv i højtryksnatriumlamper med forbedret farvegengivelse til almenbelysning ( 1 )

54

 

*

Kommissionens delegerede direktiv (EU) 2022/284 af 16. december 2021 om tilpasning til den videnskabelige og tekniske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/65/EU for så vidt angår en undtagelse for anvendelsen af kviksølv i lineære lysstofrør med to sokler til almenbelysning ( 1 )

57

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2022/285 af 22. februar 2022 om beskikkelse af to medlemmer af og en suppleant til Regionsudvalget efter indstilling fra Republikken Malta

60

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2022/286 af 22. februar 2022 om beskikkelse af et medlem af Regionsudvalget efter indstilling fra Forbundsrepublikken Tyskland

62

 

*

Kommissionens delegerede direktiv (EU) 2022/287 af 13. december 2021 om tilpasning til den videnskabelige og tekniske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/65/EU for så vidt angår en undtagelse for anvendelsen af kviksølv i lysstofrør til anden almenbelysning og specialformål ( 1 )

64

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2022/288 af 22. februar 2022 om ændring af gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/570 for så vidt angår rescEU-indkvarteringskapaciteter og ændring af kvalitetskravene til kapaciteter til medicinske nødhjælpshold type 3 (meddelt under nummer C(2022) 963)  ( 1 )

68

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2022/289 af 22. februar 2022 om etablering af et europæisk konsortium for en forskningsinfrastruktur vedrørende analyse af og forsøg med økosystemer ERIC (AnaEE-ERIC) (meddelt under nummer C(2022) 933)  ( 1 )

73

 

 

HENSTILLINGER

 

*

Rådets henstilling (EU) 2022/290 af 22. februar 2022 om ændring af Rådets henstilling (EU) 2020/912 om de midlertidige restriktioner for ikkevæsentlige rejser til EU og eventuel ophævelse af disse restriktioner

79

 

 

RETSAKTER VEDTAGET AF ORGANER OPRETTET VED INTERNATIONALE AFTALER

 

*

Afgørelse nr. 1/2022 truffet af Det Blandede Udvalg, der er nedsat ved aftalen Om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab af 21. februar 2022 om ændring af aftalen om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab [2022/291]

84

 

*

Afgørelse nr. 2/2022 vedtaget af Det Blandede Udvalg, der er nedsat ved aftalen om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab af 21. februar 2022 om ændring af afgørelse nr. 7/2020 om udarbejdelse af en liste over 25 personer, der har vilje og evne til at fungere som medlemmer af et voldgiftspanel i henhold til aftalen [2022/292]

86

 

 

III   Andre retsakter

 

 

DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE

 

*

EFTA-Tilsynsmyndighedens delegerede beslutning nr. 271/21/COL af 3. december 2021 om fastlæggelse af et kontrolprogram for perioden 2022-2026, som skal gennemføres i Island og Norge med henblik på at verificere anvendelsen af EØS-lovgivningen på fødevare- og veterinærområdet [2022/293]

87

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Kommissionens direktiv (EU) 2019/1832 af 24. oktober 2019 om ændring af bilag I, II og III til Rådets direktiv 89/656/EØF så vidt angår rent tekniske tilpasninger ( EUT L 279 af 31.10.2019 )

93

 

*

Berigtigelse til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2021/2026 af 13. september 2021 om ændring af delegeret forordning (EU) 2020/592 for så vidt angår visse midlertidige undtagelser fra Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 for at afhjælpe markedsforstyrrelser i vinsektoren som følge af covid-19-pandemien og for så vidt angår deres anvendelsesperiode ( EUT L 415 af 22.11.2021 )

94

 

*

Berigtigelse til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2021/1702 af 12. juli 2021 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/523 om fastsættelse af yderligere elementer og nærmere bestemmelser for InvestEU-resultattavlen ( EUT L 339 af 24.9.2021 )

95

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top