EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:004:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 004, 7. januar 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 4

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

65. årgang
7. januar 2022


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2022/8 af 6. januar 2022 om 326. ændring af Rådets forordning (EF) nr. 881/2002 om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder, der har tilknytning til ISIL- (Da'esh) og Al-Qaida-organisationerne

1

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2022/9 af 2. december 2021 om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne på det 22. møde mellem de kontraherende parter i konventionen om beskyttelse af Middelhavets havmiljø og kystområder (Barcelonakonventionen) og protokollerne hertil, til vedtagelsen af en afgørelse om ændring af bilaget til protokollen om forebyggelse og eliminering af forurening af Middelhavet forårsaget af dumpning fra skibe og luftfartøjer og afbrænding til havs (protokollen om dumpning)

4

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2022/10 af 2. december 2021 om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne på det 22. møde mellem de kontraherende parter i konventionen om beskyttelse af Middelhavets havmiljø og kystområder (Barcelonakonventionen) og protokollerne hertil, til vedtagelsen af en afgørelse om ændring af bilag I, II og IV til protokollen om beskyttelse af Middelhavet mod forurening fra landbaserede kilder og aktiviteter (LBS-protokollen)

6

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2022/11 af 2. december 2021 om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne på det 22. møde mellem de kontraherende parter i konventionen om beskyttelse af Middelhavets havmiljø og kystområder (Barcelonakonventionen) og protokollerne hertil, til vedtagelsen af en afgørelse om ændring af bilag I, II, III og IV og bilag VII, afsnit A, til protokollen om beskyttelse af Middelhavet mod forurening som følge af undersøgelse og udnyttelse af kontinentalsoklen og af havbunden og dennes undergrund (offshoreprotokollen)

8

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2022/12 af 2. december 2021 om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne på det 22. møde mellem de kontraherende parter i konventionen om beskyttelse af Middelhavets havmiljø og kystområder (Barcelonakonventionen) og protokollerne hertil, til vedtagelsen af en afgørelse om udpegelse af Middelhavet som helhed som et SOx-emissionskontrolområde (Med SOx ECA) i henhold til bilag VI til den internationale konvention om forebyggelse af forurening fra skibe (MARPOL-konventionen)

10

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2022/13 af 2. december 2021 om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne på det 22. møde mellem de kontraherende parter i konventionen om beskyttelse af Middelhavets havmiljø og kystområder (Barcelonakonventionen) og protokollerne hertil, til vedtagelsen af en afgørelse om at vedtage ændringer af den regionale plan for forvaltning af havaffald i Middelhavet inden for rammerne af artikel 15 i protokollen om beskyttelse af Middelhavet mod forurening fra landbaserede kilder og aktiviteter (LBS-protokollen)

12

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2022/14 af 2. december 2021 om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne på det 22. møde mellem de kontraherende parter i konventionen om beskyttelse af Middelhavets havmiljø og kystområder (Barcelonakonventionen) og protokollerne hertil, til vedtagelsen af en afgørelse om at vedtage regionale planer om rensning af byspildevand og håndtering af spildevandsslam inden for rammerne af artikel 15 i protokollen om beskyttelse af Middelhavet mod forurening fra landbaserede kilder og aktiviteter (LBS-protokollen)

14

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2022/15 af 6. januar 2022 om ændring af gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/1195 for så vidt angår harmoniserede standarder for sterilisation af sundhedsplejeprodukter, aseptisk behandling af sundhedsplejeprodukter, kvalitetsledelsessystemer, symboler, der skal anvendes sammen med de oplysninger, som skal leveres af producenten, og krav til bestemmelse af metrologisk sporbarhed af værdier tillagt kalibratorer, kontrolmaterialer og humane prøver

16

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top