EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:432:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 432, 3. december 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 432

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

64. årgang
3. december 2021


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2021/2126 af 29. september 2021 om ændring af bilaget til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/452 om et regelsæt for screening af udenlandske direkte investeringer i Unionen

1

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2021/2127 af 29. september 2021 om ændring af bilag IV til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 978/2012 om anvendelse af et arrangement med generelle toldpræferencer

7

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2021/2128 af 1. oktober 2021 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/1529 for så vidt angår fastsættelse af visse specifikke mål og tematiske prioriteringer for bistand inden for rammerne af instrumentet til førtiltrædelsesbistand (IPA III) ( 1 )

8

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/2129 af 2. december 2021 om tilladelse til markedsføring af calciumfructoborat som en ny fødevare i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2283 og om ændring af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/2470 ( 1 )

13

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/2130 af 2. december 2021 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2020/1201 for så vidt angår listerne over planter, der vides at være modtagelige for Xylella fastidiosa

19

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2021/2131 af 25. november 2021 om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg, til ændringen af protokol 32 om finansielle bestemmelser for gennemførelsen af artikel 82, der er knyttet som bilag til EØS-aftalen ( 1 )

32

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2021/2132 af 29. november 2021 om fastlæggelse af den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i det fælles udvalg, der er nedsat ved aftalen om civil luftfartssikkerhed mellem Den Europæiske Union og Folkerepublikken Kinas regering, for så vidt angår vedtagelsen af det fælles udvalgs forretningsorden

34

 

*

Rådets afgørelse (FUSP) 2021/2133 af 2. december 2021 til støtte for det omfattende program for støtte til indsatsen for at forebygge og bekæmpe ulovlig handel med håndvåben og lette våben (SALW) og konventionel ammunition i Sydøsteuropa

36

 

*

Rådets afgørelse (FUSP) 2021/2134 af 2. december 2021 om en bistandsforanstaltning inden for rammerne af den europæiske fredsfacilitet til støtte for Georgiens forsvarsstyrker

55

 

*

Rådets afgørelse (FUSP) 2021/2135 af 2. december 2021 om en bistandsforanstaltning inden for rammerne af den europæiske fredsfacilitet til støtte for Ukraines væbnede styrker

59

 

*

Rådets afgørelse (FUSP) 2021/2136 af 2. december 2021 om en bistandsforanstaltning inden for rammerne af den europæiske fredsfacilitet til støtte for Republikken Moldovas væbnede styrker

63

 

*

Rådets afgørelse (FUSP) 2021/2137 af 2. december 2021 om en bistandsforanstaltning inden for rammerne af den europæiske fredsfacilitet til støtte for Republikken Malis væbnede styrker i forbindelse med EU-uddannelsesmissionen i Mali

67

 

*

Rådets afgørelse (FUSP) 2021/2138 af 2. december 2021 om ændring af afgørelse (FUSP) 2018/2011 til støtte for kønsmainstreamede politikker, programmer og aktioner om bekæmpelse af ulovlig handel med og misbrug af håndvåben i tråd med dagsordenen for kvinder, fred og sikkerhed

72

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top