EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:415:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 415, 22. november 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 415

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

64. årgang
22. november 2021


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2021/2026 af 13. september 2021 om ændring af delegeret forordning (EU) 2020/592 for så vidt angår visse midlertidige undtagelser fra Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 for at afhjælpe markedsforstyrrelser i vinsektoren som følge af covid-19-pandemien og for så vidt angår deres anvendelsesperiode

1

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2021/2027 af 13. september 2021 om ændring af delegeret forordning (EU) 2020/884 for så vidt angår fravigelse af delegeret forordning (EU) 2016/1149 med henblik på håndtering af den krise, der er forårsaget af covid-19-pandemien i vinsektoren, og om ændring af delegeret forordning (EU) 2016/1149

4

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/2028 af 15. november 2021 om godkendelse af en væsentlig ændring af varespecifikationen for en betegnelse, der er opført i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (»Cerezas de la Montaña de Alicante« (BGB))

7

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/2029 af 19. november 2021 om tilladelse til markedsføring af 3-fucosyllactose (3-FL) som en ny fødevare i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2283 og om ændring af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/2470 ( 1 )

9

 

*

Kommissionens forordning (EU) 2021/2030 af 19. november 2021 om ændring af bilag XVII til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) for så vidt angår N,N-dimethylformamid ( 1 )

16

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/2031 af 19. november 2021 om ændring af bilag V og XIV til gennemførelsesforordning (EU) 2021/404 for så vidt angår oplysningerne om Det Forenede Kongerige i listerne over tredjelande, hvorfra det er tilladt at indføre sendinger af fjerkræ, avlsmateriale af fjerkræ og fersk kød af fjerkræ og fjervildt til Unionen ( 1 )

20

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets afgørelse (FUSP) 2021/2032 af 19. november 2021 om en bistandsforanstaltning inden for rammerne af den europæiske fredsfacilitet til støtte for militære enheder, der er uddannet af EU-uddannelsesmissionen i Mozambique

25

 

*

Rådets afgørelse (FUSP) 2021/2033 af 19. november 2021 om ændring af afgørelse (FUSP) 2019/97 til støtte for konventionen om forbud mod biologiske våben og toksinvåben inden for rammerne af EU's strategi mod spredning af masseødelæggelsesvåben

29

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top