EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:400:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 400, 12. november 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 400

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

64. årgang
12. november 2021


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets gennemførelsesforordning (EU) 2021/1959 af 11. november 2021 om gennemførelse af forordning (EU) 2017/2063 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Venezuela

1

 

*

Rådets gennemførelsesforordning (EU) 2021/1960 af 11. november 2021 om gennemførelse af forordning (EU) 2019/1890 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Tyrkiets ikketilladte boreaktiviteter i det østlige Middelhav

11

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2021/1961 af 5. august 2021 om ændring af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/631 for at tage højde for udviklingen i massen af nye personbiler, der blev registreret i 2017, 2018 og 2019 ( 1 )

14

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2021/1962 af 12. august 2021 om berigtigelse af bilag VI til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger ( 1 )

16

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/1963 af 8. november 2021 om ændring af forordning (EU) nr. 1321/2014 for så vidt angår sikkerhedsstyringssystemer i vedligeholdelsesorganisationer og om berigtigelse af nævnte forordning ( 1 )

18

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/1964 af 11. november 2021 om tekniske oplysninger til brug for beregningen af forsikringsmæssige hensættelser og basiskapitalgrundlag med henblik på indberetning med referencedatoer fra den 30. september 2021 til den 30. december 2021, jf. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed ( 1 )

52

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets afgørelse (FUSP) 2021/1965 af 11. november 2021 om ændring af afgørelse (FUSP) 2017/2074 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Venezuela

148

 

*

Rådets afgørelse (FUSP) 2021/1966 af 11. november 2021 om ændring af afgørelse (FUSP) 2019/1894 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Tyrkiets ikketilladte boreaktiviteter i det østlige Middelhav

157

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/1967 af 11. november 2021 om oprettelse af et obligatorisk datalager og en obligatorisk digital informationsudvekslingsmekanisme i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/49/EF ( 1 )

160

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top